ഫറവോൻ സെറ്റി I: ശവകുടീരം, മരണം & കുടുംബ പരമ്പര

ഫറവോൻ സെറ്റി I: ശവകുടീരം, മരണം & കുടുംബ പരമ്പര
David Meyer

ഈജിപ്തിലെ പുതിയ രാജ്യത്തിലെ പത്തൊൻപതാം രാജവംശത്തിലെ ഫറവോനായിരുന്നു സേതി I അല്ലെങ്കിൽ മെൻമാത്രെ സെറ്റി I (ബിസി 1290-1279). പല പുരാതന ഈജിപ്ത് തീയതികളിലെയും പോലെ, സേതി ഒന്നാമന്റെ ഭരണത്തിന്റെ കൃത്യമായ തീയതികൾ ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിൽ തർക്കവിഷയമായി തുടരുന്നു. 1294 ബിസി മുതൽ 1279 ബിസി വരെയാണ് സേതി ഒന്നാമന്റെ ഭരണത്തിന്റെ പൊതുവായ മറ്റൊരു തീയതി.

സിംഹാസനത്തിൽ കയറിയ ശേഷം, സേതി ഒന്നാമൻ ഈജിപ്തിന്റെ നവീകരണവും പുനരുജ്ജീവനവും തുടർന്നു. ഈജിപ്തിലെ കർനാക്കിലെ അമുൻ ക്ഷേത്രത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ച് മഹത്തായ ഹൈപ്പോസ്റ്റൈൽ ഹാളിൽ, സ്വന്തം സംഭാവന നൽകുന്നതിനിടയിൽ, ഹോറെംഹെബിൽ നിന്ന് ഈ ജോലികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന് പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചു. സെറ്റി ഒന്നാമൻ അബിഡോസിന്റെ മഹത്തായ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും ആരംഭിച്ചു, അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന് വിട്ടുകൊടുത്തു. ഈജിപ്തിലെ അവഗണിക്കപ്പെട്ട നിരവധി ആരാധനാലയങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം പുതുക്കിപ്പണിയുകയും തനിക്ക് ശേഷം ഭരിക്കാൻ തന്റെ മകനെ പരിചരിക്കുകയും ചെയ്തു.

പുനരുദ്ധാരണത്തിനായുള്ള ഈ തീക്ഷ്ണത കാരണം, പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ സെറ്റി I നെ "ജന്മങ്ങളുടെ ആവർത്തനക്കാരൻ" എന്ന് വിളിച്ചു. പരമ്പരാഗത ക്രമം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ സെറ്റി I വിജയിച്ചു. ടുട്ടൻഖാമന്റെയും സേതിയുടെയും ഭരണത്തെ വേർതിരിക്കുന്ന 30 വർഷങ്ങളിൽ, അഖെനാറ്റന്റെ ഭരണകാലത്ത് വികൃതമാക്കിയ ദുരിതാശ്വാസങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിലും ഈജിപ്ഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തകർന്ന അതിർത്തികൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിലും ഫറവോന്മാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു.

ഇന്ന്, ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റുകൾ സേതി I യെ ഏറ്റവും വ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കുന്നു. തന്റെ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വ്യാപകമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഫറവോൻമാരെക്കുറിച്ച് പരസ്യമായി ഈജിപ്തിലെ ക്ഷേത്രത്തിലെ മഹത്തായ ഹൈപ്പോസ്റ്റൈൽ ഹാളിലേക്ക് ഞാൻ സംഭാവന നൽകികർണാക്കിലെ അമുൻ, അബിഡോസിന്റെ മഹത്തായ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു, ഈജിപ്തിലെ അവഗണിക്കപ്പെട്ട നിരവധി ആരാധനാലയങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും നവീകരിച്ചു

 • പരമ്പരാഗത ക്രമം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചു. അഖെനാറ്റന്റെ ഭരണകാലത്ത് വികൃതമാക്കിയ റിലീഫുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിലും ഈജിപ്ഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അതിരുകൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു
 • സേതി ഞാൻ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പ് അജ്ഞാതമായ കാരണങ്ങളാൽ മരിച്ചു
 • സേതി I ന്റെ അതിശയകരമായ ശവകുടീരം 1817 ഒക്ടോബറിൽ കണ്ടെത്തി. രാജാക്കന്മാരുടെ താഴ്‌വരയിൽ
 • അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവകുടീരം ശവകുടീരത്തിന്റെ ചുവരുകൾ, മേൽത്തട്ട്, നിരകൾ എന്നിവയെ മൂടുന്ന അതിമനോഹരമായ ശവകുടീര കലകളാൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു, സേതി ഒന്നാമന്റെ ഭരണത്തിന്റെ അർത്ഥവും പ്രതീകാത്മകതയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മികച്ച ബേസ്-റിലീഫുകളും പെയിന്റിംഗുകളും.
 • സേതി I ന്റെ വംശം

  സേതി ഞാൻ ഫറവോൻ റാംസെസ് I-ന്റെയും സിത്രെ രാജ്ഞിയുടെയും മകനും റാമെസെസ് രണ്ടാമന്റെ പിതാവുമായിരുന്നു. 'സേതി' എന്നത് "സെറ്റ്" എന്നാണ് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്, സേതി സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ "സേത്ത്" ദേവന്റെ സേവനത്തിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സേതി തന്റെ ഭരണകാലത്ത് നിരവധി പേരുകൾ സ്വീകരിച്ചു. സിംഹാസനസ്ഥനായ ശേഷം, "mn-m3't-r'" എന്ന മുദ്രാവാക്യം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു, സാധാരണയായി ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭാഷയിൽ മെൻമാത്രെ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നത് "റെ നീതിന്യായാധിപൻ സ്ഥാപിതനാണ്" എന്നാണ്. സെറ്റി I-ന്റെ കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജനന നാമം "sty mry-n-ptḥ" അല്ലെങ്കിൽ Sety Merenptah ആണ്, അതായത് "Ptah-ന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ, സെറ്റിയുടെ മനുഷ്യൻ."

  ഇതും കാണുക: സൺ സിംബലിസം (മികച്ച 6 അർത്ഥങ്ങൾ)

  സേതി ഒരു സൈനിക ലെഫ്റ്റനന്റിന്റെ മകളായ തുയയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് നാല് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. റാംസെസ് രണ്ടാമൻ അവരുടെ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി ഒടുവിൽ സിംഹാസനത്തിൽ വിജയിച്ചു. 1279 BC.

  അതിശയകരമായി അലങ്കരിച്ച അതിമനോഹരമായ ശവകുടീരംതന്റെ ഭരണം ഈജിപ്തിൽ എത്ര പ്രധാനമാണെന്ന് സേതി I വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു. സേതി പത്തൊൻപതാം രാജവംശത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫറവോ ആയിരുന്നിരിക്കാം, എന്നിരുന്നാലും, പല പണ്ഡിതന്മാരും സേതി ഒന്നാമനെ പുതിയ രാജ്യത്തിലെ ഫറവോൻമാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയവനായി കാണുന്നു.

  ഒരു സൈനിക വംശാവലി

  സേതി ഞാൻ അവന്റെ പിതാവ് റാംസെസിന്റെ പാത പിന്തുടർന്നു. അഖെനാറ്റന്റെ ആത്മപരിശോധനയുടെ കാലത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രദേശം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശിക്ഷാപരമായ പര്യവേഷണങ്ങളിലൂടെ ഞാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈനിക വംശാവലി പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

  സേതി I-ന്റെ ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രജകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ശക്തനായ സൈനിക നേതാവായി വീക്ഷിച്ചു, കൂടാതെ വിസിയർ, ഹെഡ് അമ്പെയ്ത്ത് തുടങ്ങി നിരവധി സൈനിക പദവികൾ അദ്ദേഹം നേടി. ട്രൂപ്പ് കമാൻഡർ. തന്റെ പിതാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത്, സേതി I വ്യക്തിപരമായി റാംസെസിന്റെ പല സൈനിക പ്രചാരണങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുകയും തന്റെ ഭരണം വരെ ഈ സമ്പ്രദായം നന്നായി തുടരുകയും ചെയ്തു.

  ഈജിപ്തിന്റെ ടെറിട്ടോറിയൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ

  അച്ഛന്റെ കാലത്ത് സേതി നേടിയ വിപുലമായ സൈനികാനുഭവം സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന സമയത്ത് ഭരണം അദ്ദേഹത്തിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. സിറിയയിലേക്കും ലിബിയയിലേക്കും നീങ്ങുകയും ഈജിപ്തിന്റെ കിഴക്കൻ വിപുലീകരണം തുടരുകയും ചെയ്ത സൈനിക പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി നേതൃത്വം നൽകി. തന്ത്രപരമായി, 18-ാം രാജവംശം സ്ഥാപിച്ച തന്റെ ഈജിപ്ഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തെ അതിന്റെ ഭൂതകാല പ്രതാപത്തിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് സേതിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. തുറന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഹിറ്റൈറ്റുകളുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ ആദ്യത്തെ ഈജിപ്ഷ്യൻ സൈന്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർണ്ണായക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈജിപ്തിലെ ഹിറ്റൈറ്റ് അധിനിവേശത്തെ തടഞ്ഞു.

  സേതി I ന്റെ മഹത്തായ ശവകുടീരം

  സേതി I ന്റെ വലിയ ശവകുടീരം കണ്ടെത്തിയത്വർണ്ണാഭമായ പുരാവസ്തു ഗവേഷകനായ ജിയോവാനി ബെൽസോണി 1817 ഒക്ടോബർ. പടിഞ്ഞാറൻ തീബ്‌സിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ താഴ്‌വരയിൽ കൊത്തിയെടുത്ത ഈ ശവകുടീരം ശവകുടീര കലയുടെ അതിശയകരമായ പ്രദർശനത്താൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ അലങ്കാര പെയിന്റിംഗുകൾ ശവകുടീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചുവരുകളും മേൽക്കൂരകളും നിരകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ അതിമനോഹരമായ ബേസ്-റിലീഫുകളും പെയിന്റിംഗുകളും സേതി ഒന്നാമന്റെ കാലത്തെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥവും പ്രതീകാത്മകതയും നൽകുന്ന അമൂല്യമായ വിവരങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ റെക്കോർഡിംഗിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  സ്വകാര്യമായി, ബെൽസോണി സേതി ഒന്നാമന്റെ ശവകുടീരത്തെ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ ഫറവോന്മാരുടെയും ഏറ്റവും മികച്ച ശവകുടീരമായി വീക്ഷിച്ചു. വേഷംമാറിയ വഴികൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുറികളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, അതേസമയം ശവകുടീരം കൊള്ളക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാനും നീളമുള്ള ഇടനാഴികൾ ഉപയോഗിച്ചു. അതിശയകരമായ ശവകുടീരം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, സേതിയുടെ സാർക്കോഫാഗസും മമ്മിയും കാണാതായതായി കണ്ടെത്തി. പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ സേതി ഒന്നാമന്റെ അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിന് 70 വർഷങ്ങൾ കൂടി കടന്നുപോകും.

  സേതി I യുടെ മരണം

  1881-ൽ, സേതിയുടെ മമ്മി ഡീർ എൽ-ബഹ്‌രിയിലെ മമ്മികളുടെ ശേഖരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അലാബസ്റ്റർ സാർക്കോഫാഗസിന്റെ കേടുപാടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പുരാതന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവകുടീരം കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും മോഷ്ടാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം അസ്വസ്ഥമാക്കിയിരുന്നുവെന്നും ആണ്. സേതിയുടെ മമ്മിക്ക് ചെറിയ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ആദരവോടെ വീണ്ടും പൊതിഞ്ഞിരുന്നു.

  സെറ്റിയുടെ മമ്മിയുടെ പരിശോധനയിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പ് അജ്ഞാതമായ കാരണങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖം മൂലമാണ് സേതി ഒന്നാമൻ മരിച്ചതെന്ന് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ അനുമാനിക്കുന്നു. മമ്മിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത്, മിക്ക ഫറവോമാരുടെയും ഹൃദയങ്ങൾ സ്ഥലത്ത് അവശേഷിച്ചു. സേതിയുടെ മമ്മി ചെയ്ത ഹൃദയം മമ്മിയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിഅവന്റെ മമ്മിയെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ തെറ്റായ വശം. ഈ കണ്ടെത്തൽ സേതി ഒന്നാമന്റെ ഹൃദയത്തെ അശുദ്ധിയോ രോഗമോ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

  ഭൂതകാലത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു

  സേതി ഒന്നാമന്റെ ഭരണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ തീയതികൾ നമുക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം. , എന്നിരുന്നാലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈനിക നേട്ടങ്ങളും നിർമ്മാണ പദ്ധതികളും പുരാതന ഈജിപ്തിന്റെ സ്ഥിരതയും സമൃദ്ധിയും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിച്ചു.

  ഇതും കാണുക: ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാലത്തെ ഫാഷൻ (രാഷ്ട്രീയവും വസ്ത്രവും)

  തലക്കെട്ട് ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Daderot [CC0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.