പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ

പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ
David Meyer

മനുഷ്യരാശിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നിഗൂഢമായ ആശയങ്ങളിലൊന്ന്, പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നത്, ചിഹ്നങ്ങളുടെ സഹായത്തിലല്ലാതെ വിശദീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ, പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്, അതിന്റെ അറിവ് തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇത് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. ഈ മൂന്ന് ചിഹ്നങ്ങളും ദൈവത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ക്രിസ്ത്യാനിത്വം നിലവിൽ വന്ന കാലം മുതൽ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വം ഉണ്ട്. കാലക്രമേണ, ഈ ദൈവിക സങ്കൽപ്പത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനും ആഘോഷിക്കുന്നതിനുമായി ചിഹ്നങ്ങൾ പരിണമിച്ചു.

ഈ ലേഖനത്തിൽ, പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ വിവിധ ചിഹ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

ഇതും കാണുക: രാജാവ് തുത്മോസ് മൂന്നാമൻ: കുടുംബപരമ്പര, നേട്ടങ്ങൾ & ഭരണം

  എന്താണ് പരിശുദ്ധ ത്രിത്വം?

  നിർവ്വചനം അനുസരിച്ച്, ത്രിത്വം എന്നാൽ മൂന്ന് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതിനാൽ, പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൽ പിതാവ് (ദൈവം), പുത്രൻ (യേശു), പരിശുദ്ധാത്മാവ് (പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ബൈബിളിൽ എല്ലായിടത്തും, ദൈവം ഒന്നല്ലെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പഠിക്കുന്നു. ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടിയോട് സംസാരിക്കാൻ അവന്റെ ആത്മാവിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി.

  ഇതും കാണുക: ഭാഗ്യത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന മികച്ച 10 പൂക്കൾ

  ഇതിനർത്ഥം ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരേയൊരു ദൈവമാണെങ്കിലും, വിശ്വാസികൾക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്‌ക്കാൻ അവൻ തന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ്.

  ദൈവം മൂന്ന് അസ്തിത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഓരോ അസ്തിത്വവും മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല, അവയെല്ലാം അവരുടെ സൃഷ്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അവ ശാശ്വതവും ഒരുമിച്ച് ശക്തവുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അപ്രത്യക്ഷമായാൽ, മറ്റുള്ളവയും ശിഥിലമാകും.

  നിരവധിപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ ആളുകൾ ഗണിതശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു തുകയായി കാണുന്നില്ല (1+1+1= 3) മറിച്ച്, ഓരോ സംഖ്യയും ഗുണിതമാകുന്നതെങ്ങനെയാണ് ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ (1x1x1= 1). പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഒരു യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

  പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ

  ഹോളി ട്രിനിറ്റി എന്നത് ഒരു അമൂർത്തമായ ആശയമാണ്, അത് വിശദീകരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, അതിനാലാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു കണ്ടെത്താനാകാത്തത്. ഒന്നുകിൽ അതിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരൊറ്റ ചിഹ്നം. അതിനാൽ, വർഷങ്ങളായി, ത്രിത്വത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ശേഷിയിൽ നിരവധി ചിഹ്നങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

  ചില കാലഘട്ടത്തിൽ ത്രിത്വത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രാതിനിധ്യമായി മാറിയ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ചില ചിഹ്നങ്ങൾ ചുവടെയുണ്ട്:

  ത്രികോണം

  ഹോളി ട്രിനിറ്റി ത്രികോണം

  പിക്സബേയിൽ നിന്നുള്ള ഫിലിപ്പ് ബാറിംഗ്ടണിന്റെ ചിത്രം

  നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും പഴയ പ്രതീകമാണ് ത്രികോണം. ഒരു സാധാരണ ത്രികോണം പോലെ ഇതിന് മൂന്ന് വശങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ ഓരോ വശവും ത്രിത്വത്തിന്റെ സഹ-സമത്വത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.

  കൂടാതെ, ദൈവത്തെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ദിവസാവസാനത്തിൽ ഒരു ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  ത്രിത്വം എന്നും ശക്തമാണ്, അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഓരോ വരിയും എങ്ങനെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിലൂടെ ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ത്രികോണത്തിന്റെ സ്ഥിരത, സന്തുലിതത്വം, ലാളിത്യം എന്നിവ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവസവിശേഷതകളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.വെർസൈൽസ് കൊട്ടാരത്തിന്റെ റോയൽ ചാപ്പലിനുള്ളിലെ ഗ്ലാസ് ജാലകം

  Jebulon, CC0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഫ്ലെർ-ഡി-ലിസ് ഒരു താമരയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, അത് പുനരുത്ഥാന ദിനത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. താമരപ്പൂവിന്റെ ശുദ്ധതയും വെള്ളയും യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

  ഫ്ലൂർ-ഡി-ലിസ് ഹോളി ട്രിനിറ്റിയുടെ പ്രതീകമായി കണ്ടതിനാൽ ഫ്രഞ്ച് രാജവാഴ്ച ഉപയോഗിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ, ഈ ചിഹ്നം ഫ്രഞ്ച് സംസ്കാരത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിത്തീർന്നു, അത് ഫ്രാൻസിന്റെ പതാകയുടെ ഭാഗമാക്കി.

  Fleur-de-lis-ൽ മൂന്ന് ഇലകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അവയെല്ലാം പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ചിഹ്നത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ബാൻഡ് അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു- ഇത് ഓരോ അസ്തിത്വവും എങ്ങനെ തികച്ചും ദൈവികമാണെന്ന് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  Trinity Knot

  Trinity knot

  AnonMoos (AnonMoos-ന്റെ പോസ്റ്റ്‌സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉറവിടത്തിന്റെ SVG പരിവർത്തനം Indolences ആണ് നടത്തിയത്), പൊതു ഡൊമെയ്‌ൻ, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ട്രിനിറ്റി കെട്ടിനെ സാധാരണയായി ട്രൈക്വെട്ര എന്നും വിളിക്കുന്നു, ഒപ്പം നെയ്തെടുത്ത ഇലകളുടെ ആകൃതികളാൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കെട്ടിന്റെ മൂന്ന് കോണുകൾ ഒരു ത്രികോണം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ജീവിതം ശാശ്വതമാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ആകൃതിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു വൃത്തം കണ്ടെത്താം.

  ട്രിനിറ്റി നോട്ട് ഒരിക്കലും ഹോളി ട്രിനിറ്റിയുടെ പ്രതീകമായി മാറാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് പുരാവസ്തു ഗവേഷകനായ ജോൺ റോമിലി അലൻ വിശ്വസിച്ചു. 1903-ലെ ഈ പ്രസിദ്ധീകരണമനുസരിച്ച്, കെട്ട് അലങ്കരിക്കാനും നിർമ്മിക്കാനും ഉപയോഗിച്ചുആഭരണങ്ങൾ.

  എന്നിരുന്നാലും, ട്രിനിറ്റി കെട്ട് വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നത് നിഷേധിക്കാനാവില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, ഈ ചിഹ്നം പഴയ പൈതൃക സ്ഥലങ്ങളിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കല്ലുകളിലും കൊത്തിയെടുത്തതാണെന്ന് ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രിനിറ്റി നോട്ട് കെൽറ്റിക് കലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ചിഹ്നമാണ്, അതിനാലാണ് ഇത് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

  ബോറോമിയൻ വളയങ്ങൾ

  സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഔവർ ലേഡി ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഹോളി ട്രിനിറ്റിയുടെ ബാഡ്ജിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബോറോമിയൻ വളയങ്ങൾ

  Alekjds, CC BY 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  The ബോറോമിയൻ വളയങ്ങൾ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി എടുത്തത് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നാണ്. ഈ ചിഹ്നം ദൈവിക ത്രിത്വത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് സർക്കിളുകൾ കാണിക്കുന്നു. ഈ വളയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നീക്കം ചെയ്താൽ, മുഴുവൻ ചിഹ്നവും പൊളിക്കും.

  ബോറോമിയൻ വളയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം ആദ്യം നടന്നത് ഫ്രാൻസിലെ ഒരു നഗരത്തിൽ നിന്ന് ചാൾസിലെ മുനിസിപ്പൽ ലൈബ്രറിയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കൈയെഴുത്തുപ്രതിയിലാണ്. ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ആകൃതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന മൂന്ന് സർക്കിളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച വളയങ്ങളുടെ വിവിധ പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ഒരു സർക്കിളിൽ "യൂണിറ്റാസ്" എന്ന വാക്ക് മധ്യഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു.

  ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിലും, പരസ്പരം നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതും പരസ്പരം തുല്യരായിരിക്കുന്നതുമായ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ അവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തെ ഇത് പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ വ്യക്തികൾ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമാണ്.

  ത്രികോണത്തിന് സമാനമായി, ബോറോമിയൻ വളയങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വശങ്ങൾ, ത്രിത്വത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്.ഒരേ ദൈവവും രൂപങ്ങളും. മാത്രമല്ല, ഓരോ വൃത്തവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, അത് ത്രിത്വത്തിന്റെ ശാശ്വത സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു.

  ട്രിനിറ്റി ഷീൽഡ്

  ട്രിനിറ്റി ഷീൽഡ്

  AnonMoos, twillisjr, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി പരിഷ്‌ക്കരിച്ചു

  ട്രിനിറ്റി ഷീൽഡ് ത്രിത്വത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തരാണെന്നും എന്നാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരേ ദൈവം എങ്ങനെയാണെന്നും ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഹോളി ട്രിനിറ്റിയുടെ പ്രതീകങ്ങളിലൊന്ന്. ഒരു കോം‌പാക്റ്റ് ഡയഗ്രാമിൽ, അത് അത്തനേഷ്യൻ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഡയഗ്രം ആറ് ലിങ്കുകളാൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, സാധാരണയായി ഒരു സർക്കിളിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള നാല് നോഡുകൾ ഉണ്ട്.

  ഈ ചിഹ്നം ആദ്യമായി പുരാതന സഭാ നേതാക്കൾ ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ ഉപകരണമായി ഉപയോഗിച്ചു, ഇന്ന്, പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒരേ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അവ സർവ്വശക്തനെ പൂർത്തിയാക്കുന്ന മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത അസ്തിത്വങ്ങളാണ്.

  Scutum Fidei എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പരമ്പരാഗത ക്രിസ്ത്യൻ ദൃശ്യ ചിഹ്നം ത്രിത്വത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പുരാതന ഫ്രാൻസിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ത്രിത്വത്തിന്റെ കവചം ദൈവത്തിന്റെ ആയുധമാണെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്.

  ചിഹ്നത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ആകെ പന്ത്രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  1. ദൈവം പിതാവാണ്.
  2. ദൈവം പുത്രനാണ്.
  3. ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്.
  4. പിതാവ് ദൈവമാണ്. .
  5. പുത്രൻ ദൈവമാണ്.
  6. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണ്.
  7. പുത്രൻ പിതാവല്ല.
  8. പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല. .
  9. പിതാവ് പുത്രനല്ല.
  10. പിതാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല.
  11. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവല്ല.
  12. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുത്രനല്ല.

  ഈ ചിഹ്നത്തിന് നാല് വൃത്തങ്ങളുണ്ട്- മൂന്ന് പുറം വൃത്തങ്ങളിൽ പാറ്റർ, ഫിലിയസ്, സ്പിരിറ്റസ് സാൻക്റ്റസ് എന്നീ വാക്കുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വൃത്തത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ദേവൂസ് എന്ന വാക്ക് കിടക്കുന്നു. കൂടാതെ, ത്രിത്വത്തിന്റെ ഷീൽഡിന്റെ പുറം ഭാഗങ്ങളിൽ "ഇല്ല" (നോൺ എസ്റ്റ്) എന്ന അക്ഷരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതേസമയം ആന്തരിക വൃത്തങ്ങളിൽ "ആസ്" (എസ്റ്റ്) എന്ന അക്ഷരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഷീൽഡിന്റെ ലിങ്കുകൾ ദിശാസൂചനയല്ലെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്.

  ത്രീ ലീഫ് ക്ലോവർ (ഷാംറോക്ക്)

  ത്രീ ലീഫ് ക്ലോവർ

  ചിത്രം -സ്റ്റെഫി- പിക്‌സാബേയിൽ നിന്ന്

  നൂറ്റാണ്ടുകളായി, ഷാംറോക്ക് അയർലണ്ടിന്റെ അനൗദ്യോഗിക ദേശീയ പുഷ്പമായി കരുതപ്പെടുന്നു. ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, വിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന അവിശ്വാസികളെ സഹായിക്കാൻ വിശുദ്ധ പാട്രിക് ഉദ്ദേശിച്ച വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഈ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചു

  പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തെ മുൻകാലങ്ങളിൽ മൂന്ന് ഇലകളാൽ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു. . ഷാംറോക്കിന്റെ ചിഹ്നം അയർലണ്ടിലെ വിശുദ്ധനായ സെന്റ് പാട്രിക്കിന് നൽകപ്പെട്ടു, അതിനാലാണ് ഇത് ത്രിത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ വ്യാഖ്യാനമായി ഓർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.

  സെന്റ്. പാട്രിക് തന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ മൂന്ന് ഇലകളുള്ള ക്ലോവർ ചിത്രീകരിക്കുന്നതായി അറിയപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല, ത്രിത്വത്തിന്റെ മൂന്ന് അസ്തിത്വങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ പ്രതിനിധാനമാണ് ഷാംറോക്ക്. ചിഹ്നത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുള്ളതിനാൽ, അത്പിതാവായ ദൈവത്തെയും പുത്രനായ യേശുവിനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും കാണിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം ഒന്നായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

  ട്രെഫോയിൽ ട്രയാംഗിൾ

  ട്രെഫോയിൽ ട്രയാംഗിൾ

  Farragutful, CC BY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ, കലയിലും വാസ്തുവിദ്യയിലും ട്രെഫോയിൽ ട്രയാംഗിൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ, ഒരു പ്രാവ്, വിഭവം, ഒരു കൈ പോലും എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾ ചിഹ്നത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ മൂന്ന് ദൈവിക അസ്തിത്വങ്ങളുടെ തികഞ്ഞ പ്രതിനിധാനമാണിത്.

  മൂന്ന് മൂർച്ചയുള്ള മൂലകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇതിന് മറ്റ് ചിഹ്നങ്ങളുമായി സാമ്യമുണ്ടെങ്കിലും, ത്രികോണത്തിനുള്ളിലെ ചിഹ്നങ്ങൾ അതിനെ മറ്റുള്ളവരുമായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു. ട്രെഫോയിൽ ട്രയാംഗിളിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ചിഹ്നങ്ങളും ത്രിത്വത്തിലെ ഒരു അസ്തിത്വത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു- പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്.

  ഉറവിടങ്ങൾ:

  1. //olmcridgewoodresources.wordpress.com/2013/10/08/the-shamrock-a-symbol-of-the-trinity/
  2. //catholic-cemeteries.org/wp-content/uploads/2020/ 12/Christian-Symbols-FINAL-2020.pdf
  3. //www.sidmartinbio.org/how-does-the-shamrock-represent-the-trinity/
  4. //www.holytrinityamblecote .org.uk/symbols.html
  5. //janetpanic.com/what-are-the-symbols-for-the-trinity/

  തലക്കെട്ട് ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pixy.org
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.