പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ആയുധങ്ങൾ

പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ആയുധങ്ങൾ
David Meyer

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

ഈജിപ്തിന്റെ രേഖപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം, അതിന്റെ സൈന്യം പുരാതന ആയുധങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശ്രേണി സ്വീകരിച്ചു. ഈജിപ്തിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ, ഈജിപ്ഷ്യൻ ആയുധപ്പുരയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്ന കല്ലും തടി ആയുധങ്ങളും ആയിരുന്നു.

ഈജിപ്തിലെ ആദ്യകാല ഏറ്റുമുട്ടലുകളിലും യുദ്ധങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധാരണ ആയുധങ്ങളിൽ കൽക്കണ്ടങ്ങൾ, ദണ്ഡുകൾ, കുന്തങ്ങൾ, എറിയുന്ന വടികൾ, കവിണകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. വില്ലുകളും വൻതോതിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും അടരുകളുള്ള അമ്പടയാളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.

ബിസി 4000-ഓടുകൂടി ഈജിപ്തുകാർ ചെങ്കടൽ ഒബ്സിഡിയൻ അതിന്റെ വ്യാപാര വഴികൾ വഴി ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവിശ്വസനീയമാംവിധം മൂർച്ചയുള്ള ഈ അഗ്നിപർവ്വത ഗ്ലാസ് ആയുധങ്ങൾക്കുള്ള ബ്ലേഡുകളാക്കി രൂപപ്പെടുത്തി. ഒബ്സിഡിയൻ ഗ്ലാസിന് ഏറ്റവും മൂർച്ചയുള്ള ലോഹങ്ങളേക്കാൾ തീക്ഷ്ണമായ പോയിന്റും അരികും നൽകുന്ന സ്വഭാവസവിശേഷതകളുണ്ട്. ഇന്നും, ഇവ അസാധാരണമാംവിധം മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; റേസർ മൂർച്ചയുള്ള ബ്ലേഡുകൾ സ്കാൽപെലുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്‌തുതകൾ

  • ആദ്യകാല ആയുധങ്ങളിൽ കൽക്കട്ടകൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു, വടികൾ, കുന്തങ്ങൾ, എറിയുന്ന വടികൾ, കവിണകൾ
  • പ്രാചീന ഈജിപ്തുകാർ തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച്, പിടിച്ചെടുത്ത ആയുധങ്ങൾ ആയുധശാലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി
  • ഈജിപ്ഷ്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആക്രമണ ആയുധം അവരുടെ വേഗത്തിലായിരുന്നു , രണ്ട് ആളുകളുടെ രഥങ്ങൾ
  • പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ വില്ലുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മൃഗങ്ങളുടെ കൊമ്പുകളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചതാണ്, നടുവിൽ മരവും തുകലും ചേർന്നതാണ്
  • അമ്പ് തലകൾ തീക്കല്ലും വെങ്കലവും ആയിരുന്നു
  • സി. 2050 ബിസി, പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സൈന്യം പ്രാഥമികമായി മരം കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നുകല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും
  • കനംകുറഞ്ഞതും മൂർച്ചയുള്ളതുമായ വെങ്കലായുധങ്ങൾ സി. 2050 BC
  • ഇരുമ്പ് ആയുധങ്ങൾ ഏകദേശം സി. 1550 BC.
  • ഈജിപ്ഷ്യൻ തന്ത്രങ്ങൾ മുൻനിര ആക്രമണങ്ങളെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തലിനെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു
  • പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ നുബിയ, മെസൊപ്പൊട്ടേമിയ, സിറിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കീഴടക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ പ്രജകളും സാങ്കേതികവിദ്യയും സമ്പത്തും സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈജിപ്ഷ്യൻ രാജ്യം ദീർഘകാലം സമാധാനം ആസ്വദിച്ചു
  • പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സമ്പത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും വന്നത് കൃഷിയിൽ നിന്നും വിലയേറിയ ലോഹങ്ങൾ ഖനനം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും അധിനിവേശത്തേക്കാൾ വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നുമാണ്

  വെങ്കലയുഗവും നിലവാരവും

  ആയി അപ്പർ, ലോവർ ഈജിപ്തിന്റെ സിംഹാസനങ്ങൾ ഏകീകരിക്കുകയും അവരുടെ സമൂഹം 3150 ബിസിയിൽ ഏകീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു, ഈജിപ്ഷ്യൻ യോദ്ധാക്കൾ വെങ്കല ആയുധങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. വെങ്കലം കോടാലി, ഗദ, കുന്തമുന എന്നിവയിൽ ഇട്ടിരുന്നു. ഇക്കാലത്ത് ഈജിപ്തും തങ്ങളുടെ സൈന്യങ്ങൾക്കായി സംയുക്ത വില്ലുകൾ സ്വീകരിച്ചു.

  തുടർന്നുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ, പുരാതന ഈജിപ്തിന്റെ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ, മത ഘടനയിൽ ഫറവോൻ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ, അവർ തങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ നിലവാരം പുലർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. വിദേശ കാമ്പെയ്‌നുകളിലോ ശത്രു ആക്രമണ സമയങ്ങളിലോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഗാരിസൺ ആയുധപ്പുരകളും സംഭരിച്ച ആയുധങ്ങളും. അധിനിവേശ ഗോത്രങ്ങളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നിന്ന് അവർ ആയുധ സംവിധാനങ്ങളും കടമെടുത്തു.

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സൈനിക ആക്രമണ ആയുധം

  ഒരുപക്ഷേ പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ കടമെടുത്ത ഏറ്റവും മികച്ചതും ശക്തവുമായ ആയുധ സമ്പ്രദായം ഇതായിരിക്കാം.രഥം. ഈ രണ്ട് ആളുകളുടെ ആയുധ സംവിധാനങ്ങൾ വേഗതയേറിയതും ഉയർന്ന ചലനശേഷിയുള്ളതും അവരുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആക്രമണാത്മക ആയുധങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടതും ആയിരുന്നു.

  ഈജിപ്തുകാർ തങ്ങളുടെ സമകാലികരെക്കാൾ ഭാരം കുറഞ്ഞ രഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. ഈജിപ്ഷ്യൻ രഥങ്ങൾ ഒരു ഡ്രൈവറെയും ഒരു വില്ലാളിയെയും പിടിച്ചിരുന്നു. രഥം ശത്രുസൈന്യത്തിലേക്ക് കുതിക്കുമ്പോൾ, വില്ലാളിയുടെ ജോലി ലക്ഷ്യമാക്കി വെടിവയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ഒരു നല്ല ഈജിപ്ഷ്യൻ വില്ലാളിക്ക് ഓരോ രണ്ട് സെക്കൻഡിലും ഒരു അമ്പടയാളത്തിന്റെ തോത് നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ മൊബൈൽ പീരങ്കികളുടെ ഈ തന്ത്രപരമായ തൊഴിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ സേനയെ അവരുടെ ശത്രുവിന്റെ മേൽ മാരകമായ ആലിപ്പഴം പോലെ പതിക്കാൻ വായുവിലേക്ക് തുടർച്ചയായ അമ്പുകൾ ഇടാൻ പ്രാപ്തമാക്കി.

  ഈജിപ്ഷ്യൻ കൈകളിൽ, യഥാർത്ഥ ആക്രമണ ആയുധത്തെക്കാൾ രഥങ്ങൾ ഒരു ആയുധ വേദിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. . വേഗമേറിയതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ ഈജിപ്ഷ്യൻ രഥങ്ങൾ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള വില്ലുവീഴ്ചയിൽ നിന്ന് തൂത്തുവാരും, ശത്രുവിന് പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സുരക്ഷിതമായി പിൻവാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, അവരുടെ കൂടുതൽ ശക്തവും ദീർഘദൂര സംയോജിത വില്ലുകളും ഉപയോഗിച്ച് എതിരാളികളെ അമ്പുകൾ വർഷിക്കും.

  അതിശയിക്കാനില്ല, ഈജിപ്ഷ്യൻ സൈന്യത്തിന് രഥങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതായി മാറി. അവരുടെ ക്രൂരമായ പ്രഹരങ്ങൾ ഒരു എതിർ സൈന്യത്തിന്റെ മനോവീര്യം തകർക്കും, അത് അവരെ രഥ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാക്കും.

  ബി.സി. 1274-ൽ കാദേശ് യുദ്ധത്തിൽ ഏകദേശം 5,000 മുതൽ 6,000 വരെ രഥങ്ങൾ പരസ്പരം ഇടിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഭാരമേറിയ മൂന്ന് ആളുകളുടെ ഹിറ്റൈറ്റ് രഥങ്ങളെ കാദേശ് കണ്ടു, വേഗതയേറിയതും കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതുമായ ഈജിപ്ഷ്യൻ രണ്ട് മനുഷ്യർ എതിർത്തു.ഒരുപക്ഷെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രഥയുദ്ധമായിരുന്നു രഥങ്ങൾ. ഇരുപക്ഷവും വിജയം അവകാശപ്പെട്ടു.

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ രഥത്തിലെ ടുട്ടൻഖാമന്റെ ചിത്രീകരണം.

  ഈജിപ്ഷ്യൻ വില്ലുകൾ

  രാജ്യത്തിന്റെ നീണ്ട സൈനിക ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഈജിപ്തിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ പ്രധാന താങ്ങായിരുന്നു വില്ല്. ഈജിപ്തിന്റെ എതിരാളികൾ ധരിക്കുന്ന സംരക്ഷിത ബോഡി കവചത്തിന്റെ അഭാവവും അവരുടെ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചിരുന്ന ഈർപ്പം നിറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയുമാണ് വില്ലിന്റെ സ്ഥായിയായ ജനപ്രീതിക്ക് കാരണം. അവരുടെ സൈനിക ആധിപത്യം മുഴുവൻ തുടർച്ചയായി സംയുക്ത വില്ലു. രാജവംശത്തിനു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ, അവയുടെ യഥാർത്ഥ അടരുകളുള്ള കല്ല് അമ്പടയാളങ്ങൾ ഒബ്സിഡിയൻ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു. 2000BC ആയപ്പോഴേക്കും ഒബ്‌സിഡിയൻ വെങ്കല അമ്പടയാളങ്ങളാൽ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ടതായി കാണപ്പെടുന്നു.

  അവസാനം, 1000BC കാലഘട്ടത്തിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ സൈന്യങ്ങളിൽ ആഭ്യന്തരമായി കെട്ടിച്ചമച്ച ഇരുമ്പ് അമ്പടയാളങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ഈജിപ്തിലെ ഭൂരിഭാഗം വില്ലാളികളും കാൽനടയായി നീങ്ങി, ഓരോ ഈജിപ്ഷ്യൻ രഥത്തിലും ഒരു വില്ലാളി ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്പെയ്‌തർ മൊബൈൽ ഫയർ പവർ നൽകുകയും ചാരിറ്റ് ടീമുകളിലെ സ്റ്റാൻഡ്‌ഓഫ് റേഞ്ചുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. രഥത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച വില്ലാളികളുടെ വ്യാപ്തിയും വേഗതയും അഴിച്ചുവിട്ടത് തന്ത്രപരമായി പല യുദ്ധക്കളങ്ങളിലും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഈജിപ്തിനെ പ്രാപ്തമാക്കി. ഈജിപ്തുംനൂബിയൻ വില്ലാളികളെ കൂലിപ്പടയാളികളുടെ നിരയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു. നൂബിയൻമാരും അവരുടെ മികച്ച വില്ലുകാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു.

  ഈജിപ്ഷ്യൻ വാളുകൾ, എന്റർ ദി ഖോപേഷ് സിക്കിൾ വാൾ

  രഥത്തിനൊപ്പം, ഖോപേഷ് നിസ്സംശയമായും ഈജിപ്ഷ്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ആയുധമാണ്. 60 സെന്റിമീറ്ററോ രണ്ടടിയോ നീളമുള്ള കട്ടിയുള്ള ചന്ദ്രക്കലയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ബ്ലേഡാണ് ഖോപേഷിന്റെ പ്രത്യേകത.

  കട്ടിയും വളഞ്ഞ ബ്ലേഡും കാരണം ഖോപേഷ് ഒരു വെട്ടുന്ന ആയുധമായിരുന്നു, അത് നിരവധി ശൈലികളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു ബ്ലേഡ് ഫോം അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു കൊളുത്ത് ഘടിപ്പിച്ച് എതിരാളികളെ കെണിയിലാക്കുന്നു, അവരുടെ പരിചകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന പ്രഹരത്തിനായി അവരെ അടുപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരു പതിപ്പിന് എതിരാളികളെ കുത്താൻ ബ്ലേഡിലേക്ക് നല്ല പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.

  ഇതും കാണുക: നീല ഓർക്കിഡ് പുഷ്പ ചിഹ്നം (മികച്ച 10 അർത്ഥങ്ങൾ)

  ഖോപേഷിന്റെ ഒരു സംയോജിത പതിപ്പ് ഒരു പോയിന്റ് കൊളുത്തുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നു, അവരുടെ ഖോപേഷിന്റെ പോയിന്റ് തട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് എതിരാളിയുടെ ഷീൽഡ് താഴേക്ക് വലിച്ചിടാൻ അതിന്റെ വീൽഡറെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. അവരുടെ ശത്രുവിലേക്ക്. ഒരു ഖോപേഷ് ഒരു അതിലോലമായ ആയുധമല്ല. വിനാശകരമായ മുറിവുകൾ വരുത്താൻ ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ഖോപേഷ് വാൾ.

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Dbachmann [CC BY-SA 3.0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ്

  ഈജിപ്ഷ്യൻ കുന്തം

  ഒരു സാധാരണ ഈജിപ്ഷ്യൻ സേനാ രൂപീകരണത്തിൽ വില്ലാളികൾക്ക് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ വലിയ സംഘമായിരുന്നു കുന്തക്കാർ. കുന്തങ്ങൾ താരതമ്യേന വിലകുറഞ്ഞതും നിർമ്മിക്കാൻ ലളിതവുമായിരുന്നു, ഈജിപ്തിലെ നിർബന്ധിത സൈനികർക്ക് അവ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പഠിക്കാൻ ചെറിയ പരിശീലനം ആവശ്യമായിരുന്നു.

  രഥയാത്രികരും കുന്തങ്ങൾ വഹിച്ചുദ്വിതീയ ആയുധങ്ങളും ശത്രു കാലാൾപ്പടയെ അകറ്റി നിർത്താനും. അമ്പടയാളങ്ങൾ പോലെ, ഈജിപ്ഷ്യൻ കുന്തമുനകൾ കല്ല്, ഒബ്സിഡിയൻ, ചെമ്പ് എന്നിവയിലൂടെ പുരോഗമിച്ചു, ഒടുവിൽ ഇരുമ്പിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നു.

  ഈജിപ്ഷ്യൻ യുദ്ധം-ആക്സസ്

  പുരാതനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച മറ്റൊരു ക്ലോസ്-ക്വാർട്ടർ പോരാട്ട ആയുധമായിരുന്നു യുദ്ധ-കോടാലി. ഈജിപ്തിലെ സൈനിക രൂപീകരണങ്ങൾ. ആദ്യകാല ഈജിപ്ഷ്യൻ യുദ്ധ-കോടാലികൾ ഏകദേശം 2000 BC യിൽ പഴയ രാജ്യത്തായിരുന്നു. ഈ യുദ്ധ-കോടാലികൾ വെങ്കലത്തിൽ നിന്ന് എറിയപ്പെട്ടവയാണ്.

  യുദ്ധ-അക്ഷങ്ങളുടെ ചന്ദ്രക്കലയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ബ്ലേഡുകൾ നീളമുള്ള മരം ഹാൻഡിലുകളിൽ ഗ്രോവുകളായി ഉറപ്പിച്ചു. ഇത് അവരുടെ എതിരാളികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന അച്ചുതണ്ടുകളേക്കാൾ ദുർബലമായ ജോയിന് സൃഷ്ടിച്ചു, അത് അവരുടെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ തലയിൽ ഹാൻഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ദ്വാരം പ്രയോഗിച്ചു. ഈജിപ്ഷ്യൻ യുദ്ധ-കോടാലികൾ അക്കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ശത്രു കവചങ്ങൾ വെട്ടിമുറിക്കുന്നതിന് തങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിച്ചു. അവരുടെ ഡിസൈൻ പരിഷ്കരിച്ചു. പുതിയ പതിപ്പുകൾക്ക് കോടാലി ഹാൻഡിൽ തലയിൽ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, കൂടാതെ അവയുടെ മുൻ ഡിസൈനുകളേക്കാൾ വളരെ ദൃഢമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. ഈജിപ്ഷ്യൻ കോടാലികൾ പ്രാഥമികമായി കൈ-കോടാലിയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, അവ കൃത്യമായി എറിയാൻ കഴിയും.

  ഈജിപ്ഷ്യൻ മാസെസ്

  മിക്ക ഇടപഴകലുകളിലും പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ കാലാൾപ്പട കൈകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. , അവരുടെ സൈനികർ പലപ്പോഴും അവരുടെ എതിരാളികൾക്കെതിരെ ഗദകൾ ഉപയോഗിച്ചു. യുദ്ധ കോടാലിയുടെ ഒരു മുൻഗാമി, ഒരു ഗദ്ഗദമുണ്ട്ഒരു മരം ഹാൻഡിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലോഹ തല.

  ഈജിപ്ഷ്യൻ പതിപ്പുകൾ വൃത്താകൃതിയിലും ഗോളാകൃതിയിലും വന്നു. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മെസുകളിൽ വെട്ടിമുറിക്കുന്നതിനും വെട്ടിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂർച്ചയുള്ള അറ്റം സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു. ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഗദകളുടെ തലയിൽ ലോഹ വസ്തുക്കളാണ് ഉള്ളത്, ഇത് എതിരാളികളെ കീറിമുറിക്കാനും കീറാനും ഇവയെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

  ഇതും കാണുക: പാറകളുടെയും കല്ലുകളുടെയും പ്രതീകാത്മകത (ഏറ്റവും മികച്ച 7 അർത്ഥങ്ങൾ)

  ഈജിപ്ഷ്യൻ യുദ്ധ-കോടാലികൾ പോലെ, കൈകൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു.

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ മെസ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഫറവോ നർമർ.

  കീത്ത് ഷെങ്കിലി-റോബർട്ട്സ് [CC BY-SA 3.0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഈജിപ്ഷ്യൻ കത്തികളും കഠാരകളും

  9>

  കല്ലുകൊണ്ടുള്ള കത്തികളും കഠാരകളും ഈജിപ്ഷ്യൻ വ്യക്തിഗത ക്ലോസ്-റേഞ്ച് ആയുധങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി.

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ മിലിട്ടറി ഡിഫൻസീവ് വെപ്പൺറി

  അവരുടെ ഫറവോന്റെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരായ അവരുടെ പ്രചാരണങ്ങളിൽ, പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ ഒരു ആയുധം ഉപയോഗിച്ചു. വ്യക്തിഗത സംരക്ഷണത്തിന്റെയും പ്രതിരോധ ആയുധങ്ങളുടെയും മിശ്രിതം.

  കാലാൾപ്പടയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിരോധ ആയുധങ്ങൾ അവരുടെ കവചങ്ങളായിരുന്നു. കടുപ്പമേറിയ തുകൽ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ഒരു തടി ഫ്രെയിം ഉപയോഗിച്ചാണ് സാധാരണയായി ഷീൽഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. സമ്പന്നരായ പട്ടാളക്കാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കൂലിപ്പടയാളികൾക്ക്, വെങ്കലമോ ഇരുമ്പ് കവചമോ വാങ്ങാൻ കഴിയുമായിരുന്നു.

  ഒരു ഷീൽഡ് ശരാശരി സൈനികർക്ക് മികച്ച സംരക്ഷണം നൽകിയപ്പോൾ, അത് ചലനാത്മകതയെ കർശനമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി. ആധുനിക പരീക്ഷണങ്ങൾ ഈജിപ്ഷ്യൻ ലെതർ ഷീൽഡ് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനുള്ള കൂടുതൽ തന്ത്രപരമായ കാര്യക്ഷമമായ പരിഹാരമാണെന്ന് വ്യക്തമായി തെളിയിച്ചു:

  • തുകിൽ പൊതിഞ്ഞത്തടി കവചങ്ങൾ ഗണ്യമായി ഭാരം കുറഞ്ഞവയായിരുന്നു, കൂടുതൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം സാധ്യമാക്കുന്നു
  • കഠിനമായ തുകൽ അമ്പും കുന്തമുനയും വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നതിൽ മികച്ചതായിരുന്നു. ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രഹരങ്ങൾ
  • ലോഹമോ വെങ്കലമോ ആയ ഷീൽഡുകൾക്ക് ഒരു ഷീൽഡ് വാഹകൻ ആവശ്യമായിരുന്നു, അതേസമയം ഒരു യോദ്ധാവ് തന്റെ തുകൽ കവചം ഒരു കൈയ്യിൽ പിടിച്ച് മറ്റേ കൈയ്യിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാമായിരുന്നു
  • ലെതർ ഷീൽഡുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെ വിലകുറഞ്ഞതായിരുന്നു, കൂടുതൽ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് സൈനികരെ സജ്ജരാക്കണം.

  പ്രാചീന ഈജിപ്തിൽ നിലവിലുള്ള ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ കാരണം ശരീര കവചം വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ധരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും, പല സൈനികരും അവരുടെ ശരീരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള സുപ്രധാന അവയവങ്ങൾക്ക് തുകൽ സംരക്ഷണം തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഫറവോന്മാർ മാത്രമാണ് ലോഹ കവചം ധരിച്ചിരുന്നത്, അപ്പോഴും അരയിൽ നിന്ന് മാത്രം. ഫറവോന്മാർ രഥങ്ങളിൽ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തു, അത് അവരുടെ താഴത്തെ അവയവങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു.

  അതുപോലെ, ഫറവോന്മാരും ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നു. ഈജിപ്തിൽ, ഹെൽമെറ്റുകൾ ലോഹത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കുകയും അലങ്കരിച്ച അലങ്കാരപ്പണികൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, ധരിക്കുന്നയാളുടെ പദവി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ മിലിട്ടറി പ്രൊജക്റ്റൈൽ ആയുധങ്ങൾ

  പ്രാചീന ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രൊജക്റ്റൈൽ ആയുധങ്ങളിൽ ജാവലിൻ, സ്ലിംഗ്ഷോട്ടുകൾ, കല്ലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ബൂമറാങ്ങുകൾ പോലും.

  പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ കുന്തങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ജാവലിൻ ആയിരുന്നു. ജാവലിനുകൾ ഭാരം കുറഞ്ഞതും കൊണ്ടുപോകാൻ എളുപ്പവും നിർമ്മിക്കാൻ എളുപ്പവുമായിരുന്നു. തകർന്നതോ നഷ്ടപ്പെട്ടതോ ആയ ജാവലിനുകൾ കുന്തങ്ങളേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാവുന്നതായിരുന്നു.

  സ്ലിംഗ്ഷോട്ടുകൾ സാധാരണമായിരുന്നുപ്രൊജക്റ്റൈൽ ആയുധങ്ങൾ. അവ നിർമ്മിക്കാൻ ലളിതവും ഭാരം കുറഞ്ഞതും അതിനാൽ വളരെ പോർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു, കൂടാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞ പരിശീലനം ആവശ്യമായിരുന്നു. പ്രൊജക്‌ടൈലുകൾ സുലഭമായിരുന്നു, ഒരു സൈനികൻ തന്റെ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് കൈമാറ്റം ചെയ്‌തപ്പോൾ, ഒരു അമ്പും കുന്തവും പോലെ മാരകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു.

  ഈജിപ്ഷ്യൻ ബൂമറാംഗുകൾ തികച്ചും അടിസ്ഥാനപരമായിരുന്നു. പുരാതന ഈജിപ്തിൽ, ബൂമറാംഗുകൾ അസംസ്കൃത ആകൃതിയിലുള്ള, കനത്ത വടികളേക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു. തുട്ടൻഖാമൻ രാജാവിന്റെ ശവകുടീരത്തിലെ ശവകുടീരങ്ങളിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ത്രോ സ്റ്റിക്കുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അലങ്കാര ബൂമറാംഗുകൾ കണ്ടെത്തി.

  തുട്ടൻഖാമന്റെ ശവകുടീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈജിപ്ഷ്യൻ ബൂമറാംഗുകളുടെ പകർപ്പുകൾ.

  ഡോ. Günter Bechly [CC BY-SA 3.0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഭൂതകാലത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യന്റെ ആയുധങ്ങളിലും തന്ത്രങ്ങളിലുമുള്ള നവീകരണത്തിന്റെ മന്ദഗതിയിലുള്ള വേഗത അവരെ അപകടത്തിലാക്കുന്നതിൽ ഒരു പങ്കുവഹിച്ചോ? ഹൈക്സോസിന്റെ അധിനിവേശമോ?

  തലക്കെട്ട് ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: നോർഡിസ്ക് ഫാമിലിജബോക് [പബ്ലിക് ഡൊമെയ്ൻ], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.