പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ കലണ്ടർ

പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ കലണ്ടർ
David Meyer

പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ സൗരോർജ്ജ കലണ്ടറിലേക്ക് കുടിയേറുന്നത് വരെ ചാന്ദ്ര കലണ്ടറിനെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ കലണ്ടറിന്റെ കൃത്യമായ ഉത്ഭവം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും, ഇത് ഏകദേശം 5,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റുകൾ കണക്കാക്കുന്നു.

അവരുടെ ചാന്ദ്ര കലണ്ടർ അവരുടെ ആചാരങ്ങളെയും മതപരമായ ഉത്സവങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ, പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒരു സോളാർ കലണ്ടർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. . ഈ സൗര കലണ്ടറിൽ അവരുടെ വർഷത്തിൽ 365 ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഓരോ വർഷവും വെള്ളപ്പൊക്കം, വളർച്ച, വിളവെടുപ്പ് എന്നിങ്ങനെ നാല് മാസത്തെ മൂന്ന് സീസണുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഋതുക്കൾ നൈൽ നദിയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ വാർഷിക താളത്തെയും അവയുടെ വളർച്ചയുടെയും വിളവെടുപ്പിന്റെയും ചക്രത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു.

 • പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ കലണ്ടർ അതിന്റെ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും സ്ഥിരമായതിനാൽ മധ്യകാലഘട്ടം വരെ ഉപയോഗത്തിൽ തുടർന്നു. ഇതിനു വിപരീതമായി, സമീപത്തെ പല സംസ്കാരങ്ങളും അവരുടെ ദിവസം ആരംഭിച്ചത് സൂര്യാസ്തമയത്തോടെയാണ്
 • പകൽ സമയം പറയാൻ പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ മണിക്കൂർഗ്ലാസുകൾ, സൺഡിയലുകൾ, ഒബെലിസ്കുകൾ എന്നിവയുടെ മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, രാത്രിയിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ജലഘടികാരങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈജിപ്തുകാർക്ക് സമയം കൂടുതൽ കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയുമായിരുന്നു
 • പ്രാചീന ഈജിപ്ഷ്യൻ പുതുവത്സരം ജൂലായ് 19-ന് ആഘോഷിച്ചത് 70 ദിവസത്തെ വാർഷിക നൈൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തോടനുബന്ധിച്ച് സിറിയസ് അവരുടെ കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ
 • ഒരു അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന വർഷം, ആനസ് വാഗസ് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലഈജിപ്ഷ്യൻ കലണ്ടറുമായി സൗര കലണ്ടർ സന്തുലിതമാക്കാൻ ആവശ്യമായ അധിക ദിവസം ചേർക്കാൻ ഓരോ നാല് വർഷത്തിലും സിറിയസിന്റെ രൂപം ചേർത്തു.
 • ഇതും കാണുക: ക്ഷമയുടെ പ്രധാന 14 ചിഹ്നങ്ങൾ അർത്ഥങ്ങളോടെ

  ന്യൂ കിംഗ്ഡം കലണ്ടർ

  പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ യഥാർത്ഥ ചാന്ദ്ര കലണ്ടർ നമ്പർ നൽകി സീസണിൽ അവ വീഴുന്ന സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് മാസങ്ങൾ. പുതിയ രാജ്യത്ത്, ഓരോ മാസത്തിനും ഒരു വ്യക്തിഗത പേര് ലഭിച്ചു. സിവിൽ തീയതികൾ പരമ്പരാഗതമായി ആ സീസണിലെ മാസത്തിന്റെ സംഖ്യയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, തുടർന്ന് സീസണിന്റെ പേരും ആ മാസത്തിലെ ദിവസത്തിന്റെ എണ്ണവും ഒടുവിൽ വർഷവും ഫറവോനും.

  ഒരു പുതിയ ഫറവോൻ ആരോഹണം ചെയ്തതുപോലെ സിംഹാസനം ഈജിപ്തുകാർ അവരുടെ വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം പുനരാരംഭിച്ചു. പുരാതന കാലത്തും മധ്യകാലഘട്ടത്തിലും ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ കലണ്ടർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഓരോ മാസത്തെയും വർഷത്തിലെയും ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ വളരെ എളുപ്പമാക്കി.

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ കലണ്ടറിന്റെ ഘടന

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ കലണ്ടർ ഫീച്ചർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു:

  • പത്ത് ദിവസങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ആഴ്‌ചകൾ
  • മാസങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ആഴ്‌ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു
  • ഓരോ സീസണും നാല് മാസമായിരുന്നു
  • ഒരു വർഷത്തെ മൂന്ന് ഋതുക്കളായും അഞ്ച് പുണ്യ ദിനങ്ങളായും വിഭജിച്ചു.

  ആഖേത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് വർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഈജിപ്ഷ്യൻ സീസൺ. അതിൽ നാല് മാസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, Tekh, Menhet, Hwt-Hrw, Ka-Hr-Ka.

  ഇതും കാണുക: ഇരുമ്പിന്റെ പ്രതീകാത്മകത (മികച്ച 10 അർത്ഥങ്ങൾ)

  പ്രോയെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉദയം അഖേതിനെ തുടർന്നുള്ള അടുത്ത സീസണായിരുന്നു. ഈജിപ്ഷ്യൻ കർഷകരുടെ പ്രാഥമിക വളർച്ചാ കാലമായിരുന്നു ഇത്. അതിന്റെ നാല് മാസംSf-Bdt, Redh Wer, Redh Neds, Renwet എന്നിവയായിരുന്നു.

  ഈജിപ്ഷ്യൻ വർഷത്തിലെ അവസാന സീസൺ ഷോമു അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന വെള്ളം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിളവെടുപ്പ് കാലമായിരുന്നു. അതിൽ നാല് മാസങ്ങൾ Hnsw, Hnt-Htj, Ipt-Hmt, Wep-Renpet എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.

  ഒരു ദശാബ്ദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദശാബ്ദങ്ങൾ ഓരോ മാസവും മൂന്ന് പത്ത് ദിവസത്തെ കാലയളവുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഓരോ മാസത്തിനും കൃത്യമായ പേരുണ്ടെങ്കിലും, അവർ സാധാരണയായി അവരുടെ ഉത്സവത്തിന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഓരോ ദശകത്തിലെയും അവസാന രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ ഈജിപ്തുകാർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരല്ലാതിരുന്ന അവധി ദിവസങ്ങളായിരുന്നു.

  ഒരു പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സോളാർ കലണ്ടർ മാസം 30 ദിവസം നീണ്ടുനിന്നു. ഇത് ഒരു വർഷത്തിലെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കാത്തതിനാൽ, പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കലണ്ടർ വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ സ്ലോട്ട് ചെയ്ത ഒരു അധിക മാസം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

  ഈ അധിക മാസം അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി ഈജിപ്ഷ്യൻ സോളാർ കലണ്ടറിൽ ഒരു ഭൗതിക സൗരവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഓരോ വർഷവും നാലിലൊന്ന് ദിവസം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആ അഞ്ച് അധിക ദിവസങ്ങൾ ദൈവങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ നീക്കിവച്ചിരുന്നു.

  അവരുടെ കലണ്ടറിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെക്കാനുകൾ രാത്രിയിലെ സമയം കുറിക്കാൻ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങളാണ്. 36 ദശാംശ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ ദശാംശവും പത്ത് ദിവസങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഇത് 360-ദിവസത്തെ നീണ്ട വർഷം സൃഷ്ടിച്ചു.

  ഈ വിടവ് ശരിയാക്കാൻ എല്ലാ നാലാമത്തെ വർഷവും ആറാമത്തെ എപ്പോഗോമെനൽ ദിനം നൽകുന്നതിന് ടോളമി മൂന്നാമൻ തന്റെ കനോപ്പസ് ഡിക്രി പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഈജിപ്ഷ്യൻ പൗരോഹിത്യവും അതിന്റെ വിശാലമായ ജനങ്ങളും ഈ ഉത്തരവിനെ എതിർത്തു. ഒടുവിൽ 25 വരെ ഉപേക്ഷിച്ചുബി.സി.യും അഗസ്റ്റസിന്റെ കോപ്റ്റിക് കലണ്ടറിന്റെ ആവിർഭാവവും.

  ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് ഈ ദശാംശങ്ങളുടെ പേരുകൾ അറിയാമെങ്കിലും, ആകാശത്തിലെ അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥാനങ്ങളും നമ്മുടെ സമകാലിക നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധവും അവ്യക്തമാണ്.

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിൽ കലണ്ടർ

  ഈ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിൽ കലണ്ടർ പിന്നീടൊരു തീയതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അക്കൌണ്ടിംഗിനും ഭരണപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഇത് കൂടുതൽ കൃത്യമായ കലണ്ടർ നൽകിയതായി ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റുകൾ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. ഈ സിവിൽ കലണ്ടറിൽ 30 ദിവസങ്ങളുള്ള 12 മാസങ്ങളായി ക്രമീകരിച്ച 365 ദിവസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. കലണ്ടർ വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അധികമായി അഞ്ച് എപ്പിഗോമെനൽ ദിനങ്ങൾ ചേർത്തു. ഈ ഇരട്ട കലണ്ടർ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഫറവോനിക് കാലഘട്ടത്തിലുടനീളം ഉപയോഗത്തിലുണ്ട്.

  ജൂലിയസ് സീസർ ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിൽ കലണ്ടറിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചത് ബിസി 46-ഓടെ നാല് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരു അധിവർഷ ദിനം ഉൾപ്പെടുത്തി. ഈ പരിഷ്‌കരിച്ച മാതൃകയാണ് പാശ്ചാത്യ കലണ്ടറിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഇവ ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ടുവരെയായിരുന്നു. രാത്രിയിൽ മണിക്കൂറുകളെ സമാനമായി പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള മറ്റൊരു പന്ത്രണ്ട് സെഗ്‌മെന്റുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

  പകലും രാത്രിയും ഒരേ സമയമായിരുന്നില്ല. വേനൽക്കാലത്ത് ഓരോ ദിവസത്തെയും സമയം രാത്രി സമയത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു. ഈജിപ്ഷ്യൻ ശൈത്യകാലത്ത് ഇത് വിപരീതമായി.

  പകൽ സമയം പറയുന്നതിൽ സഹായിക്കാൻ, പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ സ്വീകരിച്ചത്മണിക്കൂർ ഗ്ലാസുകൾ, സൺഡിയലുകൾ, ഒബെലിസ്‌ക്കുകൾ എന്നിവയുടെ മിശ്രിതം, രാത്രിയിൽ അവർ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. ജലഘടികാരങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നതോടെ, ഈജിപ്തുകാർക്ക് സമയം കൂടുതൽ കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിഞ്ഞു

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ കലണ്ടറിൽ സിറിയസിന്റെ പങ്ക്

  പുരാതന ഈജിപ്തുകാർക്ക് അവരുടെ സൗര കലണ്ടർ വർഷത്തിന്റെ കൃത്യത നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക പ്രചോദനം ഭൗതിക സൗരവർഷവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, സിറിയസിന്റെ ഹീലിയാക്കൽ റൈസിംഗ് വിശ്വസനീയമായി സംഭവിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയായിരുന്നു. സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് സിറിയസിനെ ചക്രവാളത്തിൽ ഹ്രസ്വമായി കാണാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഹീലിയാക്കൽ റൈസിംഗ് സംഭവിച്ചത്.

  സിറിയസ് ഈജിപ്ഷ്യൻ മതത്തിലും അവരുടെ വാർഷിക നൈൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. രാത്രി ആകാശത്തിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രം എന്നതിനപ്പുറം, സിറിയസ് പല കാരണങ്ങളാൽ പുരാതന ഈജിപ്തുകാരെ ആകർഷിച്ചു. സിറിയസ് സൂര്യനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് കരുതി. സിറിയസിന്റെ പങ്ക് ആത്മീയ ശരീരത്തെ സജീവമാക്കി നിലനിർത്തുക എന്നതായിരുന്നു, അതേസമയം സൂര്യൻ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് ജീവൻ നൽകി.

  പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ സിറിയസിനെ ഈജിപ്ഷ്യൻ പുരാണങ്ങളിലെ ദൈവിക ത്രിത്വത്തിലെ ഒരു ഘടകമായി രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഐസിസിന്റെ ഭൂമിദേവതയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തി. ഗിസയിലെ ഗ്രേറ്റ് പിരമിഡ് സിറിയസുമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതായി ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റുകൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാർഷിക നൈൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് സിറിയസിന്റെ ഹീലിയാക്കൽ വർദ്ധനയാണ്.

  ജ്യോതിഷം അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, നക്ഷത്ര ദശാംശങ്ങളുടെ ചാക്രികമായ ഉയർച്ച രോഗങ്ങളുടെ ആരംഭത്തിന്റെയും അവയുടെ ചികിത്സകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയത്തിന്റെയും സൂചനയായി കാണപ്പെട്ടു.

  ഭൂതകാലത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു

  Theപുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണത അതിന്റെ വിപുലമായ സോളാർ, സിവിൽ കലണ്ടർ മാതൃകകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ കാണാം. നൈൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുത്തിയ വാർഷിക വെള്ളപ്പൊക്കം ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഈ നവീകരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്, അതേസമയം കൂടുതൽ കൃത്യമായ സിവിൽ കലണ്ടർ അക്കൗണ്ടിംഗിനും ഭരണപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു.

  ഹെഡർ ഇമേജ് കടപ്പാട്: Ad Meskens [CC BY-SA 3.0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ്

  വഴി  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.