പുരാതന ഈജിപ്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം

പുരാതന ഈജിപ്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
David Meyer

പുരാതന ഈജിപ്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം അതിന്റെ യാഥാസ്ഥിതിക സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത്. വിദ്യാഭ്യാസം വിലമതിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും, അത് മിക്കവാറും സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരുടെ മക്കൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി. ഒരേ കുടുംബങ്ങൾ തലമുറകളായി കൊട്ടാര ഭരണത്തിൽ സിവിലിയൻ, സൈനിക പദവികൾ വഹിച്ചിരുന്നതിനാൽ, സ്ഥാപനപരമായ ഓർമ്മകൾ തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മാർഗമായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം.

പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ചരിത്രം വ്യക്തമല്ല. ഉത്ഭവം നമ്മിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, പുരാതന ഈജിപ്തിന്റെ നീണ്ട ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഒരു രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. അതിന്റെ വേരുകൾ 3000BC-ൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലായിരിക്കാം, എന്നിരുന്നാലും സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന പുരാവസ്തുപരമോ ചരിത്രപരമോ ആയ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഇത് മിക്കവാറും ഊഹക്കച്ചവടമാണ്.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  പുരാതന ഈജിപ്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ

  • പുരാതന ഈജിപ്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സിലബസിൽ വായന, എഴുത്ത്, ധാർമ്മികത, ഗണിതം, കായികം, മതപരമായ പ്രബോധനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു
  • ഈജിപ്തുകാർ അവരുടെ ലിഖിത ഭാഷയിൽ ഹൈറോഗ്ലിഫുകളോ ചിഹ്നങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ ഭാഷയിൽ പ്രാഥമികമായി വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരുന്നു, കുറച്ച് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു
  • കുട്ടികൾക്ക് ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചത് അവർക്ക് 7 വയസ്സ് തികയുമ്പോഴാണ്
  • ഒട്ടുമിക്ക ആൺകുട്ടികളും ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം പിതാവിന്റെ വ്യാപാരത്തിൽ അപ്രന്റീസ് ചെയ്തു
  • വായന, എഴുത്ത്, വൈദ്യശാസ്ത്രം, ഗണിതശാസ്ത്രം എന്നിവയിൽ എഴുത്തുകാർ ലൗകിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി
  • പുരോഹിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചുമതത്തെയും ധാർമ്മികതയെയും കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ
  • അതിജീവിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ അവരുടെ മേശപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കാണിക്കുന്നു, അതേസമയം ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു വലിയ ഡെസ്കിൽ ഇരിക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാൽ ഗൃഹപാഠം ആയിരുന്നു
  • താഴ്ന്ന ക്ലാസ് സ്ത്രീകൾക്ക് അപൂർവ്വമായി വായിക്കാനോ എഴുതാനോ കഴിയുമായിരുന്നു

  വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം

  അതിനാൽ, ഈജിപ്ഷ്യൻ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് പതിവായിരുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമമായ ഭരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഈ കുടുംബങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് സ്‌കൂളിൽ പോകുന്നതിന് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശം ആവശ്യമാണ്. പുരാതന ഈജിപ്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന പൊതു വിഷയങ്ങളിൽ വായന, എഴുത്ത്, ധാർമ്മികത, ഗണിതം, കായികം, മതപരമായ പ്രബോധനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

  ഇതും കാണുക: കർണക് (അമുൻ ക്ഷേത്രം)

  പെൺകുട്ടികളെ സ്‌കൂളിൽ അയച്ചിരുന്നില്ല, മറിച്ച് അവരുടെ അമ്മമാരാണ് അവരെ വീട്ടിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പാചകം വായിക്കാനും തയ്യൽ ചെയ്യാനും വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും പെൺകുട്ടികൾക്ക് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചു. ഈ വിഷയങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് സാമൂഹികമായി പ്രാധാന്യമുള്ളതായി കാണപ്പെട്ടു, ഈ വിഷയങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അതിരുകടന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു.

  ഈജിപ്തിലെ താഴ്ന്ന ക്ലാസുകളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നത് അതിന്റെ ചിലവും പരിമിതമായ സ്‌കൂളുകളും സ്‌കൂൾ സംവരണവും കാരണം രാജകീയവും സമ്പന്നവുമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ.

  പുരാതന ഈജിപ്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം

  ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്ക് 4 വയസ്സ് തികയുന്നത് വരെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അമ്മമാർക്കായിരുന്നു. ആ പ്രായം മുതൽ അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ അത് ഏറ്റെടുത്തുഅവരുടെ ആൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം. മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ആദരവ്, പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ അമ്മമാരോടുള്ള ബഹുമാനം കുട്ടികളിൽ വേരൂന്നിയിരുന്നു, ധാർമ്മികത, പെരുമാറ്റം, തൊഴിൽ നൈതികത എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അനാദരവും അലസതയും കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ, ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കിടയിൽ സമാനതകളുണ്ടെന്ന് പുരാവസ്തു തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശവകുടീരങ്ങളിലെയും ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും ചിത്രങ്ങൾ, കുട്ടികൾ ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ അവരുടെ മേശപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു, അതേസമയം ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു വലിയ ഡെസ്കിൽ ഇരിക്കുന്നു.

  ചെറുപ്പക്കാർക്ക് 7 വയസ്സ് തികഞ്ഞപ്പോൾ, അവർ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികൾ കെംറ്റി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. ഇവ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് എഴുതുന്നതിനുപകരം ലംബമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു

  പുരാതന ഈജിപ്തിലെ അധ്യാപകർ

  പുരാതന ഈജിപ്തിലെ അധ്യാപകർ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി പെടുന്നു: പുരോഹിതരും എഴുത്തുകാരും. മതത്തെക്കുറിച്ചും ധാർമികതയെക്കുറിച്ചും പാഠങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു പുരോഹിതരുടെ ചുമതല. എഴുത്തുകാർ വായന, എഴുത്ത്, വൈദ്യശാസ്ത്രം, ഗണിതശാസ്ത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ മതേതര നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ, ഒരേ എഴുത്തുകാരൻ സ്കൂളിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിപ്പിക്കും. ഗ്രാമത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും സാധാരണമായിരുന്നു.

  ഇതും കാണുക: അർത്ഥങ്ങളുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങൾ

  പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ട്രീം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിൽ പ്രത്യേക അധ്യാപകരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു തരം വിദ്യാഭ്യാസം "ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രബോധനം" എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അതിന്റെ സിലബസിൽ ധാർമ്മികതയെയും ധാർമ്മികതയെയും കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റ് പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ട്രീമുകളിൽ ഡോക്ടർമാർക്കുള്ള മെഡിസിനും ഗണിതശാസ്ത്രവും ഉൾപ്പെടുന്നുനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

  പുരാതന ഈജിപ്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പാഠ്യപദ്ധതി

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സ്കൂളുകളിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശ്രദ്ധ സാധാരണയായി വായന, എഴുത്ത്, അടിസ്ഥാന ഗണിതശാസ്ത്രം എന്നിവയിൽ ഒതുങ്ങി. ഗണിതശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, വൈദ്യശാസ്ത്രം, ധാർമ്മികത, ശാസ്ത്രം, ധാർമ്മികത, സംഗീതം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വിഷയങ്ങളുടെ ശ്രേണി വികസിച്ചു. അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ. എന്നിരുന്നാലും, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും അസാധാരണമായിരുന്നില്ല. ഈജിപ്തിലെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം വൈദഗ്ധ്യമുള്ള പരിശീലകരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു, കൂടാതെ ഈജിപ്തിലെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും രാജകീയ ഓഫീസ് ഹോൾഡർമാരുടെയും മക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

  യൂത്ത് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പുകൾ

  14 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ, താഴ്ന്നതും ഇടത്തരവുമായ കുട്ടികൾ. ക്ലാസ് മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി, അവരുടെ പിതാവിന്റെ അപ്രന്റീസായി ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കൃഷി, മരപ്പണി, കല്ല് കൊത്തുപണി, തുകൽ, തുണികൊണ്ടുള്ള ഡൈയിംഗ്, ലോഹം, തുകൽ ജോലികൾ, ജ്വല്ലറികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അപ്രന്റീസ് സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാധാരണ തൊഴിലുകൾ. കരകൗശലത്തൊഴിലാളികൾ തങ്ങളുടെ മക്കൾ തങ്ങളുടെ വ്യാപാരത്തിൽ അപ്രന്റീസ് ആകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പുരാതന ഈജിപ്തിൽ മുകളിലേക്കുള്ള ചലനം അപൂർവമായിരുന്നു.

  ചെറുപ്പക്കാർ അമ്മമാരോടൊപ്പം അവരുടെ വീടുകളിൽ താമസിച്ചു. ഒരു വീട് എങ്ങനെ നടത്തണം, പാചകം, ബേക്കിംഗ്, കുട്ടികളെ വളർത്തൽ, എണ്ണകളുടെ ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന മെഡിക്കൽ കഴിവുകൾ എന്നിവ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു.ഔഷധസസ്യങ്ങളും. ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ള സന്ദർശകരെ രസിപ്പിക്കാനും വീട്ടുജോലിക്കാരെയും അടിമകളെയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനും ഉയർന്ന സാമൂഹിക പദവിയിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

  അതിനാൽ, ആൺകുട്ടികളെപ്പോലെ പെൺകുട്ടികളും അവരുടെ സാമൂഹിക വിഭാഗത്തിനും സാധ്യതയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമെന്ന് കരുതുന്ന കഴിവുകളിൽ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. . സ്ത്രീകൾക്കുള്ള കരിയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കർശനമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയതിനാൽ വൊക്കേഷണൽ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പുകൾ ഒരു ബേക്കർ, നെയ്ത്തുകാരൻ, വിനോദം അല്ലെങ്കിൽ നർത്തകി എന്നീ നിലകളിൽ പരിശീലനം മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

  ഉയർന്ന ജനനമുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അധിക വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിരുന്നു. സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്തെ ആശ്രയിച്ച്, പിതാവ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കുടുംബ ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിന് ഉയർന്ന പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കുലീനരായ സ്ത്രീകൾക്ക് വായിക്കാനും എഴുതാനും സൈഫർ ചെയ്യാനും പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്കിടെ അധിക ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചു.

  കല, ചരിത്രം, രാഷ്ട്രീയം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സവിശേഷതകളായിരുന്നു, കാരണം കുലീനരായ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമാണ്. അവർ ഒരു ഉയർന്ന ക്ലാസ് ഭർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ ഭാര്യയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ ബിസിനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയും.

  എഴുത്തുകാർ ഒരു തൊഴിലായി

  സർക്കാർ എഴുത്തുകാർ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ചിത്രീകരണം.

  പുരാതന ഈജിപ്തിൽ മുകളിലേക്കുള്ള ചലനാത്മകത തെളിയിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊന്ന് ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ പക്കൽ വിജയകരമായി പരിശീലനം നേടുക എന്നതായിരുന്നു. ഒഴിവാക്കലുകൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും, പെൺകുട്ടികൾ എഴുത്തുകാർ ആകുന്നതിൽ നിന്ന് സാധാരണയായി വിലക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

  പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ഏതാനും വനിതാ ഡോക്ടർമാരെ അതിജീവിച്ച രേഖകൾ വിവരിക്കുന്നു, ആ സ്ത്രീകൾക്ക് എഴുത്തുക്കാരായി പരിശീലനം ലഭിച്ചുവൈദ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

  ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭാഷയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഹൈറോഗ്ലിഫുകളും ചിഹ്നങ്ങളും എഴുതുന്നത് ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ വിപുലമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. തങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കൃത്യവും വ്യക്തവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എഴുത്തുകാർ മരം, മൺപാത്രങ്ങൾ, കല്ലുകൾ എന്നിവയിൽ എഴുതുന്നത് പരിശീലിച്ചു. നിലവാരമില്ലാത്ത രചനകൾക്കുള്ള സാധാരണ ശിക്ഷയായിരുന്നു അടി. പാപ്പിറസ്; അത് ദുർലഭവും ചെലവേറിയതുമായിരുന്നു, പരിശീലന വ്യായാമങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല.

  മതവിദ്യാഭ്യാസം

  പുരാതന ഈജിപ്തിൽ മറ്റ് വിഷയങ്ങൾക്കൊപ്പം മതവിദ്യാഭ്യാസം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ ബഹുദൈവാരാധകരായിരുന്നു. അവർ ഒരു ദൈവത്തെക്കാൾ അനേകം ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചു. എല്ലാ പുരാതന ഈജിപ്തുകാരും ഒരേ ദേവന്മാരെയും ദേവതകളെയും ആരാധിച്ചിരുന്നതിനാൽ, മത വിദ്യാഭ്യാസം തികച്ചും ഏകീകൃതമായിരുന്നു. ദൈവങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും ചെറുപ്പം മുതലേ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു, അനാദരവ് അല്ലെങ്കിൽ അനുസരണക്കേട് കഠിനമായ ശിക്ഷകളിൽ കലാശിച്ചു. ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ. അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പെൺകുട്ടികളെ അനുവദിച്ചില്ല. വാഗ്ദാനമുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്കും പങ്കെടുക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് വലിയ ബഹുമതിയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഉയരാനുള്ള ചുരുക്കം ചില മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്.

  ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എഴുത്തിലും ഗണിതത്തിലും പരിശീലനം ലഭിച്ചു. വായന, എഴുത്ത്, ഗണിതം, ചരിത്രം എന്നിവയിൽ മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിശീലനം നേടി. ഗണിതശാസ്ത്രം ഒരു ദശാംശ വ്യവസ്ഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അതിൽ ഗണിതവും ജ്യാമിതിയും ശാസ്ത്രവും ഉൾപ്പെടുന്നു.ജ്യോതിശാസ്ത്രം, സംഗീതം, വൈദ്യശാസ്ത്രം.

  പുരാതന ഈജിപ്തിന്റെ ജ്ഞാന സങ്കൽപം

  പുരാതന ഈജിപ്തുകാർക്ക് അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിലാണ് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായത്. സത്യം, സമഗ്രത, നീതി എന്നീ സങ്കൽപ്പങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിന്നാണ് ജ്ഞാനം നേടിയത്. അതിനാൽ, ഈജിപ്ഷ്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആശയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു, അതിനാൽ അവർക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടാൻ കഴിയും.

  പുരാതന ഈജിപ്തിൽ തത്ത്വചിന്തയെ ഒരു പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ ധാരയായി കണ്ടിരുന്നില്ല. ധാർമ്മികവും മതപരവുമായ പ്രബോധനത്തോടൊപ്പം തത്വശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചു. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും തത്ത്വചിന്താപരമായ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

  ഭൂതകാലത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു

  പുരാതന ഈജിപ്തിന്റെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരികവും മതപരവുമായ ജീവിതം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അത് അതിലെ പുരുഷന്മാർക്ക് വിശാലമായ സിലബസ് നൽകുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രാഥമികമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ യാഥാസ്ഥിതികവും അസ്ഥിരവുമായ സാമൂഹിക ഘടനയെ ശാശ്വതമാക്കുന്നതിനാണ്.

  തലക്കെട്ട് ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: maxpixel വഴി
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.