പുരുഷന്മാർ & പുരാതന ഈജിപ്തിലെ സ്ത്രീ ജോലികൾ

പുരുഷന്മാർ & പുരാതന ഈജിപ്തിലെ സ്ത്രീ ജോലികൾ
David Meyer

മറ്റു സമകാലിക നാഗരികതകളെപ്പോലെ, പുരാതന ഈജിപ്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും അവിദഗ്ധവും നൈപുണ്യവുമുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ മിശ്രിതത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പുരാതന ഈജിപ്ത് അതിന്റെ തൊഴിൽ ശക്തിയെ എങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നതായിരുന്നു അതിന്റെ ശാശ്വതമായ നിലനിൽപ്പിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങളിലൊന്ന്.

പുരാതന ഈജിപ്തിൽ വയലുകളിൽ പണിയെടുക്കുന്നത് മുതൽ മദ്യനിർമ്മാണം, രേഖകൾ എഴുതൽ, വൈദ്യസഹായം നൽകൽ തുടങ്ങി നിരവധി വ്യത്യസ്ത തൊഴിലുകൾ ലഭ്യമായിരുന്നു. സൈന്യത്തിൽ പരിചരണവും സോളിഡിംഗും. 3,000 വർഷങ്ങളിൽ, പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം അതിന്റെ കാർഷിക ഉൽപ്പാദനത്തെ അപകടപ്പെടുത്താതെ വൻകിട നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾക്കായി അതിന്റെ തൊഴിലാളികളെ എങ്ങനെ സമാഹരിച്ചു എന്നതിന് ഭാഗികമായി ശക്തമായി പ്രതിരോധം തെളിയിച്ചു.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  പ്രാചീന ഈജിപ്തിലെ ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ

  • പുരാതന ഈജിപ്ത് 525 ബിസിയിലെ പേർഷ്യൻ അധിനിവേശം വരെ ഒരു ബാർട്ടർ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു, തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ ജോലിക്ക് പണത്തിന് പകരം ചരക്കുകൾ നൽകി
  • മിക്ക ഈജിപ്തുകാരും തങ്ങളുടെ കുടുംബ തൊഴിൽ ഏറ്റെടുത്തു. പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ചുരുക്കം ചില ജോലികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു സ്‌ക്രൈബ്, അത് സാമൂഹിക പുരോഗതിക്ക് അവസരമൊരുക്കി
  • ഓരോ വർഷവും നൈൽ നദിയിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത്, നിരവധി കർഷകർ ഫറവോന്റെ നിർമ്മാണ പദ്ധതികളിൽ തൊഴിലാളികളായി പ്രവർത്തിച്ചു
  • ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു മര്യാദയുടെ കർശനമായ നിയമങ്ങൾ മര്യാദയോടെ പാലിക്കുകഇന്നത്തെ "പൗരസേവകൻ" എന്ന ആശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം
  • പുരാതന ഈജിപ്തിലെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ സ്ഥാനം പലപ്പോഴും പാരമ്പര്യമായിരുന്നു. ആളുകൾ വിശാലമായ ചതുപ്പുനിലങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുകയും വേട്ടയാടുകയും വിളവെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ തങ്ങളുടെ മിച്ചം ഫറവോന്റെ ഗവൺമെന്റിന് കൈമാറി, അവർ അത് അതിന്റെ ഇതിഹാസ നിർമ്മാണ പദ്ധതികളിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും വാർഷിക വിളവെടുപ്പ് മോശമായിരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്കും പുനർവിതരണം ചെയ്തു. സിയിലെ പേർഷ്യൻ അധിനിവേശം വരെ പണ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 525 BCE.

   പ്രാചീന ഈജിപ്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനം കൃഷിയും പുരാതന ഈജിപ്തിലെ കർഷകരുമായിരുന്നു. അവരുടെ വിളവെടുപ്പ് ഭരണം മുതൽ പൗരോഹിത്യം വരെയുള്ള മുഴുവൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും ഫലപ്രദമായി നിലനിർത്തി.

   പുരാതന ഈജിപ്തിന്റെ അടിമ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ

   അതിജീവിച്ച രേഖകളും ലിഖിതങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രീക്കുകാർ ഈജിപ്ത് കീഴടക്കുന്നതുവരെ പുരാതന കാലത്ത് അടിമകൾ താരതമ്യേന കുറവായിരുന്നു എന്നാണ്. ഈജിപ്ത്. ഏറ്റവും ധനികനായ ഈജിപ്ഷ്യന് മാത്രമേ അവരുടെ വീടുകളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ അടിമകളെ വാങ്ങാൻ കഴിയൂ, ഈ അടിമകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും യുദ്ധത്തടവുകാരായിരുന്നു.

   പുരാതന ഈജിപ്തിലെ പല അടിമകളും തങ്ങൾ വയല് തൊഴിലാളികളായും ഖനിത്തൊഴിലാളികളായും ഗാർഹിക അടിമകളായും ജോലി ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തി. തോട്ടക്കാർ, സ്ഥിരതയുള്ള കൈകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ നിരീക്ഷിക്കുക. അടിമത്തം അപൂർവമായിരുന്നിരിക്കാമെങ്കിലും, പല പുരാതന ഈജിപ്തുകാർക്കും ആ അടിമകളേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമിയാണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അവർ സാധാരണയായി തങ്ങളുടെ വിളവെടുപ്പ് തങ്ങളുടെ മേലധികാരികൾക്ക് സമർപ്പിക്കും. മാത്രമല്ല,അവരുടെ അധ്വാനം ആ മേഖലകളോടൊപ്പം വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യാം.

   തൊഴിലാളിവർഗ ജോലികൾ

   തൊഴിലാളി ക്ലാസ് തൊഴിലുകൾ സാധാരണ ഗാർഹിക അടിമകൾ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾക്ക് സമാനമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ പൗരന്മാർക്ക് നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു, അർപ്പണബോധവും വൈദഗ്ധ്യവും ഉത്സാഹവും നൽകി സാമൂഹിക പുരോഗതിക്ക് പരിമിതമായ അവസരങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ അധ്വാനത്തിന് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു, ഒഴിവു സമയം ആസ്വദിച്ചു, വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചും കുട്ടികളെക്കുറിച്ചും സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു.

   കൃഷി

   പ്രാചീന ഈജിപ്ഷ്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ അടിത്തറയായിരുന്നു കൃഷി. ഇത് ഏറ്റവും സാധാരണമായ തൊഴിലായിരുന്നു, പലപ്പോഴും അച്ഛനിൽ നിന്ന് മകനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. പലരും അവരുടെ പ്രാദേശിക പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്തു, അതേസമയം കൂടുതൽ സമ്പന്നരായ കർഷകർ സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ പണിയെടുത്തു, അത് തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു. സാധാരണഗതിയിൽ, അവരുടെ ഭൂമിയിലെ കൃഷി കുടുംബം മുഴുവൻ കൈവശപ്പെടുത്തി. വാർഷിക നൈൽ നദിയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം കുറഞ്ഞതിനുശേഷം, കർഷകർ അവരുടെ വിളകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു, സാധാരണയായി ഗോതമ്പ്, ബാർലി, ഫ്ളാക്സ്, ചോളം. കർഷകർ പച്ചക്കറികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും അത്തി, മാതളത്തോട്ടങ്ങൾ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്തു. നൈൽ നദിയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നില്ലെങ്കിൽ കർഷകന് വിളവെടുപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നതിനാൽ ഇത് കഠിനവും പലപ്പോഴും അപകടകരവുമായ ഒരു തൊഴിലായിരുന്നു. പിരമിഡുകൾ നിർമ്മിക്കുക, ശവകുടീരങ്ങൾ കൊത്തിയെടുക്കുക, ക്ഷേത്ര സമുച്ചയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക, സ്തൂപങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ. ഇത് വളരെ ആവശ്യമായിരുന്നുനൈപുണ്യവും അവിദഗ്ധവുമായ തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള ലോജിസ്റ്റിക് ശ്രമങ്ങൾ. അതിനാൽ നിർമാണത്തൊഴിലാളികൾ, കൊത്തുപണിക്കാർ, ഇഷ്ടികപ്പണിക്കാർ, കലാകാരന്മാർ, മരപ്പണിക്കാർ, കപ്പൽനിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവർക്ക് ഏതാണ്ട് സ്ഥിരമായ ഡിമാൻഡുണ്ടായിരുന്നു. ഈ മടുപ്പിക്കുന്ന ജോലി എത്രമാത്രം ശാരീരികമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നതായിരുന്നു എന്നത് പല നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളുടെയും അസ്ഥികൂടങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരവധി നെക്രോപോളിസുകളുടെ ഉത്ഖനനത്തിനിടെ കണ്ടെത്തിയ കംപ്രസ് ചെയ്ത കശേരുക്കളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

   സൈനികർ

   സൈനിക സേവനം ഉയർന്ന പദവി ആയിരുന്നില്ല പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സമൂഹത്തിലെ പങ്ക്. എന്നിരുന്നാലും, റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന്റെ നിരന്തരമായ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ സൈന്യത്തിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും അത് ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ കൃഷിയോ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ മടുത്തവർക്ക് ഒരു സ്വാഗത ബദലായിരുന്നു സൈന്യം. സൈനികർ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ രോഗം ബാധിച്ച് മരിക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സൈനികർക്ക് നിരവധി പോരായ്മകളുണ്ട്.

   യുദ്ധത്തിൽ സ്വയം വ്യത്യസ്തരായ സൈനികർക്ക് തങ്ങൾക്കൊരു പേര് ഉണ്ടാക്കാൻ റാങ്കുകളിലൂടെ ഉയർന്നേക്കാം. . എന്നിരുന്നാലും, സൈനിക സേവനം കഠിനവും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്തതുമായിരുന്നു, മത്സരിക്കുന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരായ നീണ്ട, നീണ്ട കാമ്പെയ്‌നുകളിൽ സൈന്യം പലപ്പോഴും അകപ്പെട്ടു.

   ഗാർഹിക സേവകർ

   പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ തവണ വീട്ടുജോലിക്കാരായി സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്തു. . പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള വീടുകളിലെ സാധാരണ സേവക വേഷങ്ങളിൽ ശുചീകരണം, പാചകം, കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കൽ, ജോലികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. സേവകർ തുറന്നുകാട്ടപ്പെടുമ്പോൾതങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരുടെ ചഞ്ചലമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, കർഷകരെ അപേക്ഷിച്ച് അവരുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ മേൽക്കൂരയുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങളും വിശ്വസനീയമായ ഭക്ഷണ വിതരണവും അവർ ആസ്വദിച്ചു.

   ഇടത്തരം ജോലികൾ

   അതിന്റെ ചില എതിരാളികളായ നാഗരികതകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി , ഈജിപ്തിൽ ഒരു വലിയ മധ്യവർഗമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ക്ലാസിലെ അംഗങ്ങൾ നഗരങ്ങളിലോ രാജ്യ എസ്റ്റേറ്റുകളിലോ ഒത്തുകൂടി. അവരുടെ വിദഗ്‌ദ്ധ അധ്വാനം അവർക്ക് സുഖപ്രദമായ വരുമാനം നൽകി, സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു പകരം ഭക്ഷണവും മറ്റ് സാധനങ്ങളും വാങ്ങാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. പല മധ്യവർഗ തൊഴിലുകളിലും പുരുഷന്മാർ നിറഞ്ഞു. അവരുടെ സുഖകരമായ വരുമാനം അവരുടെ വരുമാനത്തിൽ മാത്രം കുടുംബം പുലർത്താൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. തൊഴിലാളിവർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, എല്ലാ മധ്യവർഗ സ്ത്രീകളും ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, പല സ്ത്രീകളും കുടുംബ സംരംഭങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കടകൾ, ബേക്കറികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂവറികൾ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്തു.

   വാസ്തുശില്പികൾ

   ഒരു വാസ്തുശില്പി ഒരു ഉയർന്ന പദവിയുള്ള ഒരു തൊഴിലായിരുന്നു, അത് പുരാതന ഈജിപ്തിൽ വളരെ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. . ആർക്കിടെക്റ്റുകൾ അവരുടെ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതികശാസ്ത്രവും ഗണിതവും പഠിച്ചു. ഒരു പ്രമുഖ സിവിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റിനായി സർക്കാർ കരാർ നേടിയ ആർക്കിടെക്റ്റുകൾക്ക് ഉയർന്ന വിഭാഗത്തിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പുരാതന ഈജിപ്തിലെ പല തൊഴിലുകളും പോലെ, വാസ്തുവിദ്യ പലപ്പോഴും ഒരു കുടുംബ തൊഴിലായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, റോഡുകൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ, കളപ്പുരകൾ, കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്യണമെന്ന് പഠിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് എടുത്തു.

   വ്യാപാരികളും വ്യാപാരികളും

   പുരാതന ഈജിപ്ത് ചുറ്റുപാടുമായി നല്ല വ്യാപാരബന്ധം ആസ്വദിച്ചിരുന്നു.മെസൊപ്പൊട്ടേമിയ, ആഫ്രിക്ക, മെഡിറ്ററേനിയൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സംസ്കാരങ്ങൾ. തൽഫലമായി, പുരാതന ഈജിപ്തിൽ വ്യാപാരവും അതിന്റെ വ്യാപാരികളും ഒരു പ്രധാന തൊഴിലുടമയായിരുന്നു. ചില വ്യാപാരികൾ നല്ല സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും കാരവൻ പര്യവേഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. മറ്റ് വ്യാപാരികൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത സാധനങ്ങളുടെ വിതരണക്കാരായും ചില്ലറ വിൽപ്പനക്കാരായും പ്രവർത്തിച്ചു, അവരുടെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ കടകൾ സ്ഥാപിച്ചു. വ്യാപാരികൾ സാധാരണയായി നാണയത്തിൽ പണം സ്വീകരിക്കുകയും ആഭരണങ്ങൾ, വിലപിടിപ്പുള്ള ലോഹങ്ങൾ, രത്നക്കല്ലുകൾ, ബിയർ, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ കൈമാറുകയും ചെയ്തു. പെയിന്റിംഗുകൾ, ലിഖിതങ്ങൾ, അലങ്കരിച്ച സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ, ശിൽപങ്ങൾ എന്നിവ ഈജിപ്ത് ഇന്ന് പ്രശസ്തമാണ്. ഈജിപ്തിലെ പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി മികച്ച രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ച സൃഷ്ടികൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കലാകാരനോ കരകൗശല വിദഗ്ധനോ, വസ്ത്രം നെയ്യുന്നതോ പാചകം ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങളും കുടങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്ന കുശവൻമാരും നെയ്ത്തുകാരും പോലെ സുഖപ്രദമായ ജീവിതനിലവാരം ആസ്വദിച്ചു. പുരാതന ഈജിപ്തിലെ കരകൗശല വിദഗ്ധരിൽ ഭൂരിഭാഗവും നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കുകയും അവരുടെ സാധനങ്ങൾ കുടുംബ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കടകളിലോ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാളുകളിലോ വിൽക്കുകയും ചെയ്തു.

   നർത്തകരും സംഗീതജ്ഞരും

   സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും സംഗീതജ്ഞരായി ഉപജീവനം നേടാമായിരുന്നു. നർത്തകർ. ഗായകർ, സംഗീതജ്ഞർ, വനിതാ നർത്തകർ എന്നിവർക്ക് നിരന്തരം ആവശ്യക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങളിലും ചടങ്ങുകളിലും നിരവധി മതപരമായ ഉത്സവങ്ങളിൽ അവർ അവതരിപ്പിച്ചു. സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും ഗായികമാരായും നർത്തകിമാരായും സംഗീതജ്ഞരായും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, അവരുടെ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ഫീസ് ഈടാക്കി.

   ഉയർന്ന ക്ലാസ് ജോലികൾ

   ഈജിപ്തിലെ പ്രഭുക്കന്മാർകുടിയാൻ കർഷകർ അധ്വാനിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ലാഭത്തിൽ അവർക്ക് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ അവരുടെ ഭൂവുടമകളിൽ നിന്ന് മതിയായ സമ്പത്ത് പലപ്പോഴും ആസ്വദിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ഈജിപ്ഷ്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ പല ഉന്നത-വർഗ തൊഴിലുകളും അഭിമാനകരവും നല്ല പ്രതിഫലം നൽകുന്നതുമായ റോളുകൾ നൽകി.

   ഇതും കാണുക: വളർച്ചയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന മികച്ച 8 പൂക്കൾ

   ഗവൺമെന്റ്

   3,000 വർഷത്തിലേറെയായി ഒരു സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വിശാലമായ ബ്യൂറോക്രസി ആവശ്യമാണ്. ഈജിപ്തിലെ ഗവൺമെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരുടെ സൈന്യം വിളവെടുപ്പിനും നികുതി പിരിവിനും മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു, നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു, വിപുലമായ രേഖകളും സാധനങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചു. ഈജിപ്തിലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വിസിയറായിരുന്നു. ഈ വേഷം ഫറവോന്റെ വലംകൈയുടേതായിരുന്നു. ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും വിസിയർ നിരീക്ഷിക്കുകയും ഫറവോനെ നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഒരു പ്രവിശ്യാ തലത്തിൽ ഫറവോന്റെ പേരിൽ പ്രവിശ്യ നിയന്ത്രിക്കുകയും വിസിയർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗവർണർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ ഭരണസംവിധാനവും നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ, നിയമം, നികുതികൾ എന്നിവയുടെ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ധാരാളം എഴുത്തുകാരുടെ സൈന്യത്തെ നിയോഗിച്ചു.

   പുരോഹിതന്മാർ

   പുരാതന ഈജിപ്തിലെ പല ആരാധനാലയങ്ങളും ഏതാണ്ട് ഒരു സമാന്തര രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിച്ചു. ഈജിപ്തിലെ ഉയർന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ വഴിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഒരു പൗരോഹിത്യ അധിനിവേശം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. കൾട്ടുകൾക്കും അതിലെ പുരോഹിതന്മാർക്കും എല്ലാ സൈനിക പ്രചാരണങ്ങളിൽ നിന്നും കൊള്ളയുടെ ഒരു ഭാഗം അനുവദിച്ചു, അതുപോലെ എല്ലാ യാഗങ്ങളുടെയും ഒരു ഭാഗം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇത് പലപ്പോഴും പുരോഹിതന്മാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് അതിലെ മഹാപുരോഹിതന്മാർക്ക് സുഖപ്രദമായ ഒരു ജീവിതം തുറന്നുകൊടുത്തു. എന്നിരുന്നാലും, ചില ദേവതകളുടെ ആരാധന കുറയുകയും പ്രവഹിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാരുടെ നില നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുഅത് അവരുടെ ദൈവത്തിന്റെ. നിങ്ങൾ സേവിച്ച ദൈവത്തിന് ജനപ്രീതി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, ക്ഷേത്രം അതിന്റെ പുരോഹിതന്മാരെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടും.

   എഴുത്തുകാർ

   ലേഖകർ ഗവൺമെന്റിന്റെ എഞ്ചിൻ റൂം ആയിരുന്നു, കൂടാതെ സുപ്രധാനവും വളരെയധികം ആവശ്യപ്പെടുന്നതുമായ സേവനം നൽകുകയും ചെയ്തു. വ്യാപാരികളും തൊഴിലാളികളും. പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ഹൈറോഗ്ലിഫുകളുടെ സങ്കീർണ്ണമായ ലിഖിത ഭാഷയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിന് വിപുലമായ വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമായിരുന്നു. ഫീസ് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ആർക്കും സ്‌ക്രൈബ് സ്‌കൂളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അനുവദിച്ചു. ആവശ്യപ്പെടുന്ന പരീക്ഷകളുടെ ഒരു പരമ്പര വിജയിച്ച ശേഷം, ശവകുടീരങ്ങൾക്കായി വിപുലമായ ശവപ്പെട്ടി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതാനും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും സാധാരണക്കാർക്കും കത്തുകൾ എഴുതുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും എഴുത്തുകാർക്ക് അവസരമുണ്ടായിരുന്നു.

   ഇതും കാണുക: പുതിയ തുടക്കങ്ങളെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന മികച്ച 10 പൂക്കൾ

   മിലിട്ടറി ഓഫീസർമാർ

   കുടുംബ എസ്റ്റേറ്റുകൾ അവകാശമാക്കാൻ കഴിയാത്ത പല കുലീനരായ രണ്ടാമത്തെ ആൺമക്കൾക്കും സൈന്യം ഒരു സാധാരണ തൊഴിലായിരുന്നു. ഈജിപ്തിന്റെ അതിർത്തികളിൽ പട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നതോ ബാരക്കുകളിൽ താമസിക്കുന്നതോ ആയ ഗാരിസൺ ഡ്യൂട്ടി സമാധാനകാലത്ത് കണ്ടു. ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതികളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ പലരെയും അയച്ചു.

   ഈജിപ്തിന്റെ എതിരാളികളുമായും അയൽക്കാരുമായും ഇടയ്ക്കിടെ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സമയത്ത്, ധീരനും കഴിവുള്ളതും ഭാഗ്യശാലിയുമായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് സ്വയം വേർതിരിച്ചറിയാനും റാങ്കുകളിൽ വേഗത്തിൽ ഉയരാനും കഴിയും. ഈജിപ്തിലെ ജനറലുകളെ വളരെ നന്നായി ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു, ചിലർ ഫറവോനായി സിംഹാസനം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉയർന്നു.

   ഭൂതകാലത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു

   പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ മറ്റ് വശങ്ങളെപ്പോലെ, ജോലികൾ മാനെ നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കണ്ടു. ദേശത്തുടനീളം, ഐക്യവും സമനിലയും. ഒരു ജോലിയും തീരെ ചെറുതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽഅപ്രധാനവും ഓരോ തൊഴിലും ആ യോജിപ്പിനും സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്കും കാരണമായി.

   തലക്കെട്ട് ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി സെൻനെഡ്‌ജെം [പബ്ലിക് ഡൊമെയ്‌ൻ] ശ്മശാന മുറിയിലെ ചിത്രകാരൻ
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.