റോമാക്കാർ ഏത് ഭാഷയാണ് സംസാരിച്ചത്?

റോമാക്കാർ ഏത് ഭാഷയാണ് സംസാരിച്ചത്?
David Meyer

പുരാതന റോമാക്കാർ പല കാര്യങ്ങൾക്കും പേരുകേട്ടവരാണ്: അവരുടെ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ വികസനം, മികച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് നേട്ടങ്ങൾ, ശ്രദ്ധേയമായ സൈനിക വിജയങ്ങൾ. എന്നാൽ അവർ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഏത് ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്?

ഉത്തരം ലാറ്റിൻ , മധ്യകാലഘട്ടത്തിലും നവോത്ഥാനകാലത്തും യൂറോപ്പിലെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും ഒരു ഇറ്റാലിക് ഭാഷയായി മാറി.

ഈ ലേഖനത്തിൽ, ലാറ്റിൻ ഭാഷയുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചും അത് എങ്ങനെയാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഷയായതെന്നും ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യും. കാലക്രമേണ അത് എങ്ങനെ പരിണമിച്ചുവെന്നും മറ്റ് ഭാഷകളിൽ അതിന്റെ ശാശ്വതമായ സ്വാധീനം എന്താണെന്നും ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും. അതിനാൽ, നമുക്ക് ഡൈവ് ചെയ്ത് റോമാക്കാരുടെ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാം!

>

ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലേക്കുള്ള ആമുഖം

നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പുരാതന ഭാഷയാണ് ലാറ്റിൻ. പുരാതന റോമിന്റെയും അതിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെയും ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായിരുന്നു ഇത്, അക്കാലത്ത് ലോകത്തിന്റെ മറ്റു പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പതനത്തിനു ശേഷവും ലാറ്റിൻ പല പ്രദേശങ്ങളിലും തുടർന്നും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഒരു ശാസ്ത്ര ഭാഷയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആധുനിക ഭാഷകളുടെ പ്രധാന ഉറവിടം കൂടിയാണിത്.

റോം കൊളോസിയം ലിഖിതം

Wknight94, CC BY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

ലാറ്റിന് മൂന്ന് പ്രധാന കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ട്: ക്ലാസിക്കൽ കാലഘട്ടം (75 BC-AD 14), പോസ്റ്റ്-ക്ലാസിക്കൽ കാലഘട്ടം (14) -900 AD), ആധുനിക കാലഘട്ടം (900 AD മുതൽ ഇന്നുവരെ). ഈ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും, അത് വ്യാകരണത്തിലും വാക്യഘടനയിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി, അതുപോലെ തന്നെഉപയോഗിച്ച പദാവലി.

ഫ്രഞ്ച്, സ്പാനിഷ്, പോർച്ചുഗീസ്, ഇറ്റാലിയൻ തുടങ്ങി അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച പല ഭാഷകളിലും അതിന്റെ സ്വാധീനം ഇപ്പോഴും കാണാം.

ലത്തീൻ ഭാഷയ്ക്ക് ജൂലിയസ് സീസർ, സിസറോ, പ്ലിനി ദി എൽഡർ, ഓവിഡ് തുടങ്ങിയ എഴുത്തുകാരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമ്പന്നമായ ഒരു സാഹിത്യ പാരമ്പര്യമുണ്ട്. അതിന്റെ സാഹിത്യത്തിൽ ബൈബിൾ പോലുള്ള മതഗ്രന്ഥങ്ങളും ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യൻ എഴുത്തുകാരുടെ പല കൃതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

സാഹിത്യത്തിലെ ഉപയോഗത്തിനു പുറമേ, റോമൻ നിയമത്തിലും വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പോലും ലാറ്റിൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

ലാറ്റിൻ വാക്യഘടനയും വ്യാകരണവും സങ്കീർണ്ണമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ആധുനിക സ്പീക്കറുകൾക്ക് പ്രാവീണ്യം നേടുന്നത് പ്രയാസകരമാകുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, പുസ്‌തകങ്ങളുടെയും ഓൺലൈൻ ഉറവിടങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന ലാറ്റിൻ പഠിക്കുന്നത് ഇന്നും സാധ്യമാണ്. ലാറ്റിൻ പഠിക്കുന്നത് പുരാതന റോമിന്റെ സംസ്കാരത്തെയും ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ ഒരു സമ്പത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യും, കൂടാതെ മറ്റ് റൊമാൻസ് ഭാഷകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരാളുടെ ഗ്രാഹ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇതിന് കഴിയും. നിങ്ങൾ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് മികച്ച അറിവ് നേടാനോ പുതിയ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ലാറ്റിൻ തീർച്ചയായും പഠിക്കേണ്ടതാണ്. (1)

ഇതും കാണുക: മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ

അതിന്റെ ഉത്ഭവം റോമിൽ

ലാറ്റിൻ ഉത്ഭവിച്ചത് റോമിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ ഉപയോഗത്തിന്റെ ആദ്യകാല രേഖകൾ ബിസി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേതാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, അത് ക്ലാസിക്കൽ ലാറ്റിൻ ആയിരുന്നില്ല. റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കാലമായപ്പോഴേക്കും, റോമിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ പൗരന്മാരും കുടിയേറ്റക്കാരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പൊതു ഭാഷയായി ലാറ്റിൻ മാറി.

റോമാക്കാർ അവരുടെ ഭാഷ മുഴുവൻ അവരുടെ ഭാഷയിൽ വ്യാപിപ്പിച്ചുവിശാലമായ സാമ്രാജ്യം, അവർ പുതിയ ദേശങ്ങൾ കീഴടക്കിയപ്പോൾ, ലാറ്റിൻ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിന്റെ ഭാഷാ ഭാഷയായി.

എങ്ങനെയാണ് ഇത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഷയായത്?

പ്രാചീന ഇറ്റാലിക് ജനതയുടെ ഭാഷാഭേദമായാണ് ലാറ്റിൻ ഭാഷ ആരംഭിച്ചത്. റോം വളരുകയും അതിന്റെ പ്രദേശം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്വദേശികളെ അതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി.

കാലക്രമേണ, ഈ സംസ്കാരങ്ങൾ ലാറ്റിൻ അവരുടെ പൊതു ഭാഷയായി സ്വീകരിച്ചു, അത് സാമ്രാജ്യത്തിലുടനീളം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു.

അവസാനം, അത് സാമ്രാജ്യത്തിലുടനീളം സർക്കാർ, നിയമം, സാഹിത്യം, മതം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി. ഇത് റോമിലെ വ്യത്യസ്‌ത സംസ്‌കാരങ്ങളെ ഒരു ഭാഷയുടെ കീഴിൽ ഏകീകരിക്കാൻ സഹായിച്ചു, വലിയ ദൂരങ്ങളിൽ ആശയവിനിമയം എളുപ്പമാക്കി. കൂടാതെ, ലാറ്റിൻ ഭാഷയുടെ വ്യാപകമായ ഉപയോഗം യൂറോപ്പിലുടനീളം റോമൻ സംസ്കാരവും മൂല്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ ഉപകരണമാക്കി മാറ്റി. (2)

1783-ലെ ഗാലിക് വാർസിന്റെ പതിപ്പ്

ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: wikimedia.org

മറ്റ് ഭാഷകളിൽ ലാറ്റിൻ സ്വാധീനം

ലാറ്റിൻ മറ്റ് ഭാഷകളിലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തി യൂറോപ്പിലുടനീളം വ്യാപിച്ചതിനാൽ ഭാഷകളും ഭാഷകളും.

റോമൻ കുടിയേറ്റക്കാർ ആ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വൾഗർ ലാറ്റിനിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ച ഫ്രഞ്ച്, സ്പാനിഷ്, ഇറ്റാലിയൻ, റൊമാനിയൻ തുടങ്ങിയ റൊമാൻസ് ഭാഷകൾക്ക് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും സത്യമാണ്. ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത നിരവധി പദങ്ങളുള്ള ഇംഗ്ലീഷിനെയും ലാറ്റിൻ സ്വാധീനിച്ചു.

റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ

വ്യാപകമായ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുംലാറ്റിൻ, റോമൻ സാമ്രാജ്യം സംസാരിക്കുന്ന ഒരേയൊരു ഭാഷയായിരുന്നില്ല അത്. കീഴടക്കി റോമൻ ഭരണത്തിലേക്ക് സ്വാംശീകരിക്കപ്പെട്ട തദ്ദേശീയരായ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന നിരവധി പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഇവയിൽ ഗ്രീക്ക് ഉൾപ്പെടുന്നു, അത് കിഴക്കൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ, കെൽറ്റിക് ഭാഷകൾ (ഗൗളിഷ്, ഐറിഷ് പോലുള്ളവ), വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഗോത്രങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ജർമ്മനിക് ഭാഷകൾ (ഗോതിക് പോലുള്ളവ) എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ.

നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായി പഠിക്കാം.

ഗ്രീക്ക്

കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പല പൗരന്മാരും ഗ്രീക്ക് സംസാരിച്ചിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത മാതൃഭാഷയിലുള്ള ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഒരു ഇടനില ഭാഷയായി ഇത് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. യഹൂദന്മാരും യഹൂദേതരരും ഈ പ്രദേശത്തുടനീളം അരാമിക് സംസാരിക്കുകയും എ ഡി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ വിവിധ ജർമ്മനിക് ഭാഷകൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഗോഥിക്, ലോംബാർഡ് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇവ രണ്ടും മധ്യകാലഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വംശനാശം സംഭവിച്ചു.

കെൽറ്റിക് ഭാഷകൾ

റോമാക്കാർ കീഴടക്കിയ ചില പ്രവിശ്യകളിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് കെൽറ്റിക് ഭാഷകൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത്. ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • ആധുനിക ഫ്രാൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗൗലിഷ്,
 • ബ്രിട്ടനിൽ സംസാരിക്കുന്ന വെൽഷ്,
 • ഗലാത്തിയൻ, പ്രാഥമികമായി ഇന്നത്തെ തുർക്കിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു
 • 14>

  പ്യൂണിക്

  പ്യൂണിക് ഭാഷ വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ കാർത്തജീനിയക്കാരാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത്, ക്രമേണ അത്ബിസി 146-ൽ റോമിന്റെ കൈകളിലെ പരാജയത്തിന് ശേഷം അപ്രത്യക്ഷനായി.

  കോപ്റ്റിക്

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭാഷയുടെ പിൻഗാമിയാണ് കോപ്റ്റിക്, എഡി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അത് ഇല്ലാതാകുന്നതുവരെ സാമ്രാജ്യത്തിനകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

  ഫിനീഷ്യൻ, ഹീബ്രു

  റോമാക്കാർ അവരുടെ വികാസത്തിനിടയിൽ ഫിനീഷ്യൻമാരെയും ഹീബ്രുകളെയും കണ്ടുമുട്ടി. റോം കീഴടക്കിയ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഭാഷകൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത്.

  ഇതും കാണുക: കറുത്ത ചിലന്തികളുടെ പ്രതീകാത്മകത പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക (മികച്ച 16 അർത്ഥങ്ങൾ)

  റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി ലാറ്റിൻ നിലനിന്നപ്പോൾ, ഈ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ അതിന്റെ പല പ്രവിശ്യകളിലും സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിന് അനുവദിച്ചു. (3)

  ഉപസംഹാരം

  ലാറ്റിൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ഭാഷകളിലൊന്നാണ്, അത് ലോകത്തിൽ ശാശ്വതമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്പിലുടനീളം തങ്ങളുടെ സംസ്കാരം ആശയവിനിമയം നടത്താനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും പുരാതന റോമാക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷയായിരുന്നു ഇത്.

  ഇത് പല ആധുനിക റൊമാൻസ് ഭാഷകൾക്കും അടിസ്ഥാനമായി, ഇംഗ്ലീഷിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലാറ്റിൻ ഇനി റോമിന്റെ ഭാഷയല്ലെങ്കിലും, അതിന്റെ പൈതൃകം നിരവധി തലമുറകളോളം നിലനിൽക്കും.

  വായിച്ചതിന് നന്ദി!
David Meyer
David Meyer
ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.