സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളുടെയും മികച്ച 23 ചിഹ്നങ്ങൾ

സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളുടെയും മികച്ച 23 ചിഹ്നങ്ങൾ
David Meyer

സൗന്ദര്യം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ആരുണ്ട്? നമ്മൾ സ്വയം സുന്ദരിയാകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് ചുറ്റും അത് കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ സൗന്ദര്യം നോക്കുന്നത് പുറമേ ഉള്ളതിലും കൂടിയാണ്.

പ്രകൃതിയിൽ, ശാസ്ത്രത്തിൽ, ബന്ധങ്ങളിലും പ്രത്യേക നിമിഷങ്ങളിലും പോലും ഞങ്ങൾ സൗന്ദര്യത്തിനായി തിരയുന്നു. സൗന്ദര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നിറവും പ്രസരിപ്പും നൽകുന്നു.

സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യം അതിന് സ്ഥിരമായ രൂപമോ നിറമോ രൂപമോ ഇല്ല എന്നതാണ്. പ്രശസ്തമായ പഴഞ്ചൊല്ല് പോലെ, സൗന്ദര്യം കാണുന്നവന്റെ കണ്ണിലാണ്.

എല്ലാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ധാരണയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ചില ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാര്യങ്ങളിൽ സൗന്ദര്യം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, എന്നാൽ ചിലർ അപൂർവവും അസാധാരണവുമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി തിരയുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സൗന്ദര്യത്തെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർവചിക്കുന്നു എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കാണിക്കാനോ മറ്റൊരാളോട് ആശയവിനിമയം നടത്താനോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമയം വന്നേക്കാം.

അതുകൊണ്ടാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സൗന്ദര്യത്തിന്റെ 23 ചിഹ്നങ്ങളുടെ ഈ ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത്, നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെത്തന്നെ സുന്ദരിയാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ.

ചുവടെ 23 എണ്ണം സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിഹ്നങ്ങൾ:

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  1. സ്വാൻ (പുരാതന ഗ്രീസ്)

  ഒരു ഹംസം സൗന്ദര്യം

  Yerpo, CC BY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  പുരാതന കാലം മുതൽ ഹംസം സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രതീകമാണ്. സൃഷ്ടി ലളിതമായി കൃപയും ചാരുതയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

  ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ ഇത് ധാരാളം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ചില കഥകൾ അനുസരിച്ച്, അഫ്രോഡൈറ്റിനും അപ്പോളോയ്ക്കും ഒരു ഹംസം പവിത്രമായിരുന്നുഒപ്പം തിളങ്ങുന്ന രത്നക്കല്ലുകൾ, മുത്തുകൾ അവയുടെ വശ്യമായ നിറങ്ങളും ഭംഗിയുള്ള രൂപവും കൊണ്ട് സവിശേഷമായ ഒരു സൗന്ദര്യം നൽകുന്നു.

  അതിന്റെ ഫലമായി, മറ്റ് കല്ലുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാനും കഷണത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അവ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  ആഭരണങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, അലങ്കാരങ്ങൾ, മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മുത്തുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിന്റെ മിനുസമാർന്ന ഘടനയും രൂപവും കാരണം, ഒരു മുത്തും പൂർണതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  ഒരു മുത്തുച്ചിപ്പിക്കുള്ളിൽ അടക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ, മുത്ത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറിവിന്റെയും സ്ത്രീത്വത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

  17. ശുക്രൻ (സാർവത്രികം)

  സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ശുക്രൻ ഗ്രഹം

  Kevin M. Gill, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

  ജ്യോതിഷത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളുണ്ട്. കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, ശുക്രൻ ഗ്രഹം പലപ്പോഴും സ്നേഹം, വാത്സല്യം, സൗന്ദര്യം, സംഗീതം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  ആളുകളെ പരസ്പരം കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്ന ഒരു ഊർജ്ജം ഈ ഗ്രഹത്തിനുണ്ട്.

  സൗന്ദര്യം, സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം, എല്ലാത്തരം കലകൾ എന്നിവയുമായും ശുക്രൻ വളരെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സാഹിത്യം, സംഗീതം, നാടകം മുതലായവയെ ശുക്രൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

  ഈ ഗ്രഹം കൃപ, സങ്കീർണ്ണത, കരിഷ്മ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതേ പേര് പങ്കിടുന്ന, റോമൻ ദേവതയായ വീനസും പലപ്പോഴും സൗന്ദര്യം, സ്നേഹം, പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമത എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  18. ലാവെൻഡർ (യൂണിവേഴ്സൽ)

  ലാവെൻഡർ നിറം സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: piqsels.com

  നിറങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടു.എന്നിരുന്നാലും, നിറങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ഷേഡുകൾക്ക് പോലും വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും.

  ഉദാഹരണത്തിന്, തിളങ്ങുന്ന പച്ച നിറത്തിന് ശുചിത്വത്തെയും പ്രകൃതിയെയും പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, അതേസമയം ഇരുണ്ടതും ഇരുണ്ടതുമായ പച്ച നിറത്തിന് തികച്ചും വിപരീതമായിരിക്കും.

  അതുപോലെ, ധൂമ്രനൂൽ നിറത്തിലുള്ള മിക്ക ഷേഡുകളും സമ്പത്തിലേക്കും ആഡംബരത്തിലേക്കും ചായുമ്പോൾ, ലാവെൻഡർ പോലുള്ള ഇളം നിറത്തിലുള്ള ഷേഡുകൾ സൗന്ദര്യം, കൃപ, സ്ത്രീത്വം എന്നിവയുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  പ്രത്യേകിച്ച് സുന്ദരിയും ആകർഷകവുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ മൃദുവും സൂക്ഷ്മവുമായ നിറം ഒരു ജനപ്രിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.

  പിന്നെ, ലാവെൻഡറും ഒരു പൂവാണെന്ന വസ്തുത കൂടിയുണ്ട്, അത് നിറത്തിന്റെ ഭംഗി കൂട്ടുന്നു.

  19. മൈലാഞ്ചി (ഇന്ത്യ)

  സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മൈലാഞ്ചി ടാറ്റൂകൾ

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: piqsels.com

  മൈലാഞ്ചി ഒരു തരം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വളരെ പ്രചാരമുള്ള അർദ്ധ-സ്ഥിരമായ ടാറ്റൂ.

  എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്, അവിടെ ഇത് സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും കൃപയുടെയും ഒരു ക്ലാസിക് അടയാളമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹദിനത്തിൽ വധുക്കൾ.

  പെൺകുട്ടികൾ സാധാരണയായി കൈകളിലും കാലുകളിലും മൈലാഞ്ചി പുരട്ടുന്നത് അവരെ അലങ്കരിക്കാനും മനോഹരമാക്കാനുമുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്.

  ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാഷൻ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റായി മാറിയിരിക്കുമ്പോൾ, പരമ്പരാഗതമായി, മൈലാഞ്ചി ഫെർട്ടിലിറ്റി, ഭാഗ്യം, അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  20. ഫേസ് ടാറ്റൂകൾ (ന്യൂസിലാൻഡ്)

  നൃത്തം ചെയ്യുന്ന മാവോറി മനുഷ്യൻ

  ആൻ അർബറിൽ നിന്നുള്ള ആൻഡ്രൂ ടർണർ, MI, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, CC BY 2.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  മുഖ ടാറ്റൂകൾ ഇക്കാലത്ത് അപൂർവമല്ല.എന്നിരുന്നാലും, ലോകത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ, അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വലിയ പ്രതീകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

  ന്യൂസിലാൻഡിലെ മാവോറികൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി സങ്കീർണ്ണമായ ടാറ്റൂകളാൽ മുഖം അലങ്കരിക്കുന്നു.

  കറുപ്പും നീലയും നിറങ്ങളിലുള്ള ടാ-മാകോ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വിവിധ പാറ്റേണുകൾ ഈ ടാറ്റൂകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അവ സാധാരണയായി താടിക്കും ചുണ്ടുകൾക്കും ചുറ്റും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

  ഈ ടാറ്റൂകൾക്ക് വളരെയധികം സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യമുണ്ട്, മാവോറി ഗോത്രവുമായുള്ള വ്യക്തിയുടെ ബന്ധം കാണിക്കുന്നു, ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, സൗന്ദര്യത്തെയും ആകർഷണീയതയെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

  21. ആകാശം (സാർവത്രികം)

  സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ആകാശം

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: wallpaperflare.com

  സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകം ആകാശം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ അധികം പോകേണ്ടതില്ല. മുകളിലുള്ള നീലയും വിശാലമായ ആകാശവും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പൂർണതയുടെയും പ്രബുദ്ധതയുടെയും മറ്റൊരു പ്രതിനിധാനമാണ്.

  കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, അത് ആത്മീയ സൗന്ദര്യത്തോടും അതിനു മുകളിലുള്ള ആകാശത്തിന്റെ ഭംഗിയോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് തെളിഞ്ഞ നീലാകാശം അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന ആകാശം പോലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരവും മനോഹരവുമായ കാഴ്ചകളിലൊന്നായി മാറുന്നു.

  22. യൂണിബ്രോ (പുരാതന ഗ്രീസ്)

  കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഫാഷനും സൗന്ദര്യത്തിന്റെ നിലവാരവും ഗണ്യമായി മാറി, ഓരോ ദിവസവും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

  എന്നിരുന്നാലും, പുരാതന ഗ്രീസിൽ, യൂണിബ്രോകൾ അല്ലെങ്കിൽ മോണോബ്രോകൾ ഫാഷന്റെ ഉന്നതിയായി കണക്കാക്കുകയും സൗന്ദര്യത്തെയും കൃപയെയും ശക്തമായി പ്രതീകപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

  അന്ന്, ഒരു പുരികം ഉള്ള സ്ത്രീകളെ കൂടുതൽ സുന്ദരിയായി മാത്രമല്ല കണക്കാക്കിയിരുന്നത്മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ബുദ്ധിമാനും ശുദ്ധവും.

  സ്വാഭാവികമായി യൂണിബ്രോ ഇല്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾ കോൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് വരയ്ക്കും.

  23. യെബ (ജപ്പാൻ)

  ഇരട്ട പല്ല് എന്നർത്ഥം വരുന്ന യാബ, പല്ലുകൾ ചെറുതായി വളഞ്ഞതും കൊമ്പുകൾ പോലെയുള്ളതുമായ രൂപമാണ്.

  2013-ൽ ജപ്പാനിൽ യെബ ഒരു ട്രെൻഡ് ആയി മാറി, ചിലർ സാധാരണ പല്ലുകൾ നേരെയാക്കാൻ വിപുലമായ ദന്തചികിത്സയിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, ജപ്പാനിലെ പെൺകുട്ടികൾ പല്ല് വളച്ചൊടിക്കാൻ ദന്തചികിത്സയിൽ ഏർപ്പെടുകയായിരുന്നു.

  അത് പോലെ വളഞ്ഞ പല്ലുകൾ ഉള്ളത് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും യുവത്വത്തിന്റെയും ലക്ഷണമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

  ആത്യന്തിക ചിന്തകൾ

  സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ചർച്ചാവിഷയമാണ്, സൗന്ദര്യമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗ്യമായത് എന്താണെന്നും മനോഹരമായ ഒന്നിനെ എങ്ങനെ നിർവചിക്കാമെന്നും ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

  എന്നിരുന്നാലും, ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, സൗന്ദര്യത്തിന് സ്ഥിരമായ രൂപമില്ല എന്നതാണ്.

  ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദശലക്ഷം വ്യത്യസ്ത ആകൃതികളിലും നിറങ്ങളിലും വലുപ്പങ്ങളിലും വരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, സൗന്ദര്യം എന്നത് കേവലം വസ്തുക്കളുടെ ഭൗതിക രൂപത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ്.

  ഒബ്ജക്റ്റിന് പിന്നിലെ കഥയെയും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നതിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

  ഇതും കാണുക: സൗന്ദര്യത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന മികച്ച 10 പൂക്കൾ

  റഫറൻസുകൾ

  1. വ്യത്യസ്‌ത സംസ്‌കാരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ നിർവചനങ്ങൾ. //erietigertimes.com/1907/world/different-cultures-definitions-of-beauty/
  2. 40 പൊതുവായ ചിഹ്നങ്ങളും അർത്ഥങ്ങളും (& അവ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം).//visme.co/blog/symbols-and-meanings/
  3. 15 ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിചിത്രമായ സൗന്ദര്യ മാനദണ്ഡങ്ങൾ. //www.theclever.com/15-strange-beauty-standards-from-around-the-world/
  4. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങൾ. //boompositive.com/blogs/positivethesaurus/symbols-of-beauty
  5. 18 ചരിത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വിചിത്രമായ, ഏറ്റവും കാലികമായ സൗന്ദര്യ പ്രവണതകൾ. //www.ranker.com/list/beauty-standards-from-history/machk

  തലക്കെട്ട് ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: StockSnap-ൽ Lucas Allman-ന്റെ ഫോട്ടോ

  സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം.

  അപ്പോളോ ജനിച്ചപ്പോൾ ഹംസങ്ങൾ ദ്വീപിനെ ചുറ്റിയിരുന്നതായി ചിലർ പറയുന്നു. സ്യൂസ് തന്റെ മകന് ഹംസങ്ങൾ വലിക്കുന്ന ഒരു രഥവും സമ്മാനിച്ചു.

  സ്യൂസ് ഒരു ഹംസമായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ലെഡ രാജകുമാരിയെ വശീകരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് മറ്റൊരു ഐതിഹ്യവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

  ഏതായാലും പുരാതന ഗ്രീസിൽ ഹംസം ശക്തവും മനോഹരവുമായ ഒരു ജീവിയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് പലപ്പോഴും പ്രണയവും കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു.

  2. ജേഡ് (ചൈന)

  ജേഡ് കല്ലുകൾ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pexels.com

  ചൈനയിലും ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും പ്രശസ്തമായ ഒരു കല്ലാണ് ജേഡ്. എന്നിരുന്നാലും, അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അതിന്റെ പ്രായോഗിക ഉപയോഗങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ്.

  ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിൽ, കല്ല് സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പദവിയുടെയും പ്രതീകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

  സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കല്ല് എന്നും അവർ അറിയപ്പെടുന്നു, സ്വർണ്ണം വിലപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ജേഡ് അമൂല്യമാണ്.

  മനോഹരവും സൂക്ഷ്മവുമായ നിറത്തിൽ, ജേഡ് കല്ല് കൃപ, സൗന്ദര്യം, രാജകീയത, ഭാഗ്യം എന്നിവയെപ്പോലും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  അതനുസരിച്ച്, ആഭരണങ്ങളും കുംഭങ്ങളും മുതൽ പ്രതിമകൾ വരെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സംരക്ഷിത താലിസ്‌മൻ നിർമ്മാണത്തിലും ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  3. ലിപ് പ്ലേറ്റുകൾ (എത്യോപ്യ)

  സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ലിപ് പ്ലേറ്റുകൾ

  റോഡ് വാഡിംഗ്ടൺ, ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ കെർഗുനിയ, CC BY-SA 2.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  എത്യോപ്യയിലെ മുർസി ഗോത്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കൂടുതൽ അസാധാരണമായ പ്രതീകമാണ് ലിപ് പ്ലേറ്റ്.

  സ്ത്രീകൾ ഈ പ്ലേറ്റുകൾ ധരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സുന്ദരിയായി കാണാനുംവധുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് പ്രശംസനീയമാണ്.

  ഈ ഗോത്രത്തിൽ, ലിപ് പ്ലേറ്റ് ഒരു പ്രധാന ചിഹ്നമാണ്, പെൺകുട്ടികൾ സാധാരണയായി പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ തന്നെ അവ ധരിക്കാൻ തുടങ്ങും.

  കാലക്രമേണ, ഒരു സ്ത്രീക്ക് എത്രത്തോളം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും എന്നതിനനുസരിച്ച് പ്ലേറ്റിന്റെ വലുപ്പം വർദ്ധിക്കുന്നു.

  ചിലപ്പോൾ, സ്‌ത്രീകൾ പ്ലേറ്റിനുള്ള ഇടം സൃഷ്‌ടിക്കാൻ താഴത്തെ പല്ലുകൾ പോലും നീക്കം ചെയ്യുന്നു. വലിയ പ്ലേറ്റ്, സ്ത്രീയെ കൂടുതൽ സുന്ദരിയായി കണക്കാക്കുന്നു.

  4. കടൽത്തീരങ്ങൾ (യൂണിവേഴ്സൽ)

  സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കടൽത്തീരങ്ങൾ

  Desarashimi1, CC BY 4.0, via വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ്

  കടൽപ്പക്ഷികൾ സൗന്ദര്യത്തെയും അദ്വിതീയതയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  അവയുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുകയും ക്രമേണ പുറത്തേക്ക് വളരുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവികളാണ് അവ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. കടുപ്പമേറിയതും എന്നാൽ സൂക്ഷ്മവുമായ നിറങ്ങളാൽ, കടൽത്തീരങ്ങൾ സ്ത്രീലിംഗവും മനോഹരവും ആകർഷകവുമാണ്.

  അതിനാൽ, പലരും ഈ ഷെല്ലുകൾ പല തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവയിൽ നിന്ന് ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീടുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അലങ്കാര വസ്തുക്കളായി ഉപയോഗിക്കുക പോലും.

  ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമല്ല വീടിനും ഭംഗി കൂട്ടാൻ ഇത് സഹായിക്കും. അതുകൂടാതെ, കടൽത്തീരങ്ങൾ ജീവനെയും മരണത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, കാരണം ജീവികൾ അവയെ ശൂന്യവും നിർജീവവുമായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.

  5. മയിൽ (സാർവത്രികം)

  സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഒരു മയിൽ

  ജതിൻ സിന്ധു, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  മയിൽ പലപ്പോഴും സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മൂർത്തിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അത്പല സംസ്കാരങ്ങളിലും കൃപയോടും സൗന്ദര്യത്തോടും ശക്തമായ ബന്ധം പുലർത്തുകയും പല പുരാതന കഥകളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

  അതിന്റെ ഭംഗിയിൽ വളരെയധികം അഭിമാനിക്കുന്ന പക്ഷികളിൽ ഒന്നാണിത്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മയിലിനെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് അത്യധികം അഭിമാനത്തോടെ, അന്തസ്സോടെ, കൃപയോടെ എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം.

  നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തിൽ, പക്ഷി ആത്മാഭിമാനം, ആത്മവിശ്വാസം, ചാരുത എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലും ഹിന്ദുയിസത്തിലും പോലെ, വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളിലുടനീളം ഇതിന് കാര്യമായ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്.

  അതിനാൽ, ധാരാളം ആളുകൾ മയിലിനെ ആരാധിക്കുകയും അതിന്റെ മനോഹരമായ തൂവലുകൾ നിധിപോലെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

  6. സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഇയർലോബ്സ് (കെനിയ)

  നീട്ടിയ ഇയർലോബുകളുള്ള സ്ത്രീ

  റോഡ് വാഡിംഗ്ടൺ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ കെർഗുനിയയിൽ നിന്ന്, CC BY-SA 2.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഇതും കാണുക: വാമ്പയർമാരുടെ പ്രതീകാത്മകത (മികച്ച 15 അർത്ഥങ്ങൾ)

  എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ കാണാത്ത സൗന്ദര്യത്തിന്റെ അപൂർവ ചിഹ്നങ്ങളിലൊന്നാണ് നീട്ടിയ ഇയർലോബുകൾ.

  പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ആഫ്രിക്കയിലും തെക്കേ അമേരിക്കയിലും ഇത് ഒരു സാധാരണ പ്രവണതയാണ്. ഇയർ ഗേജുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ട്രെൻഡിന്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞ രൂപം കാണാൻ കഴിയും.

  എന്നിരുന്നാലും, പരമ്പരാഗതമായി, ചെവികൾ വലിച്ചുനീട്ടുന്നതിൽ ഇയർലോബുകൾ ഏതാണ്ട് മുഴുവനും തോളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു.

  കെനിയയിലെ മസായി ഗോത്രത്തിൽ ഇത് ഇപ്പോഴും ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ ആളുകൾ ചെവികൾ തുളയ്ക്കുകയും പിന്നീട് ചെവികൾ അവരുടെ തോളിൽ എത്തുന്നതുവരെ ക്രമേണ ഭാരം കൂട്ടാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.

  ഇവ പിന്നീട് സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമായും കാണപ്പെടുന്നുചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഗോത്ര ബന്ധങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  7. മിറർ (യൂണിവേഴ്‌സൽ)

  സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഒരു കണ്ണാടി

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pxfuel.com

  വർഷങ്ങളായി കഥകളിലും പാരമ്പര്യങ്ങളിലും വ്യത്യസ്‌തമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു വസ്തുവാണ് കണ്ണാടി.

  ഇത് വിവിധ അർത്ഥങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതിലൊന്നാണ് സൗന്ദര്യം. ചില ആളുകൾക്ക് മായയുടെ അതിർത്തിയിലേക്ക് ഒരു കണ്ണാടി പരിഗണിക്കാമെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സൗന്ദര്യം തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം, അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

  നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മൂല്യം കാണാനും നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ആദരവും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണാടികൾ സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, പ്രതിഫലനം, പ്രബുദ്ധത എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

  സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മറ്റ് ചിഹ്നങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കണ്ണാടികൾക്ക് കഴിയും.

  8. താമര (സാർവത്രികം)

  സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഒരു താമര

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട് : piqsels.com

  ഇതും കാണുക: കാലാവസ്ഥാ പ്രതീകം (മികച്ച 8 അർത്ഥങ്ങൾ)

  വ്യത്യസ്‌ത പൂക്കൾക്ക് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ആ അർത്ഥങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും, എല്ലാ പൂക്കളും സാധാരണയായി സൗന്ദര്യത്തോടും വാത്സല്യത്തോടും അന്തർലീനമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  കൂടാതെ, മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ വളരെ ശക്തമായ സൗന്ദര്യത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന ചില പൂക്കൾ ഉണ്ട്.

  ഇതിൽ ഒന്ന് താമരപ്പൂവാണ്. താമരപ്പൂവ് അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായ പൂക്കളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

  അടിയിലെ വെള്ളം എത്ര വൃത്തികെട്ടതാണെങ്കിലും, ഒരു താമരപ്പൂവ് എപ്പോഴും മുകളിൽ മനോഹരമായി വിരിയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് താമര പ്രതികൂലാവസ്ഥയിലും സൗന്ദര്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

  മറ്റുള്ളവഅതിലുപരി, പല മതങ്ങളിലും സംസ്കാരങ്ങളിലും പുഷ്പം ഉയർന്ന ബഹുമാനത്തോടെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ വിശുദ്ധി, പുനർജന്മം, ആത്മീയ പ്രബുദ്ധത എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  9. Amaryllis (Universal)

  സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഒരു അമരില്ലിസ് പുഷ്പം

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: maxpixel.net

  അതിശയകരമായി ചുവന്ന ദളങ്ങൾ, അമറില്ലിസ് പുഷ്പം അവധിക്കാലത്ത് ഒരു സാധാരണ സമ്മാനമാണ്.

  എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഉത്ഭവം പരിശോധിച്ചാൽ, പുഷ്പം സൗന്ദര്യത്തെയും സമർപ്പണത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

  ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, ആൾട്ടിയോ എന്ന ഇടയനുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്ന ഒരു കന്യകയായിരുന്നു അമറില്ലിസ്.

  എന്നിരുന്നാലും, ആൾട്ടിയോയ്‌ക്ക് ശേഷം ധാരാളം സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അമറില്ലിസിന്റെ പ്രണയം അവ്യക്തമായിരുന്നു.

  അതിനാൽ, അവൾ ഒരു ഒറാക്കിളിനെ സമീപിക്കുകയും അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 30 ദിവസത്തേക്ക് ആൾട്ടിയോയുടെ വീടിന് പുറത്ത് നിൽക്കുകയും എല്ലാ ദിവസവും അവളുടെ ഹൃദയം തുളയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

  ഒരു മാസത്തിനുശേഷം, ആൾട്ടിയോ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുമ്പോൾ, അമറില്ലിസിന്റെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ചുവന്ന അമിലിസ് പുഷ്പം അവൻ കാണുകയും അതിൽ പ്രണയത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

  ഫലമായി, പൂവ് ഇപ്പോൾ ആന്തരിക സൗന്ദര്യത്തെയും പ്രതിബദ്ധതയെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

  10. ഹീതർ (യൂണിവേഴ്സൽ)

  സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഹീതർ പൂക്കൾ

  Off2riorob, CC BY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും തനതായ പുഷ്പങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഹീതർ പുഷ്പം. ഇതിന് മനോഹരമായ സുഗന്ധമുണ്ട്, കൂടാതെ അതിശയകരമായ നിരവധി നിറങ്ങളിൽ വരുന്നു.

  കൂടുതൽ പ്രധാനമായി, ഈ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, വെള്ളഹീതർ പൂക്കൾക്ക് വിശുദ്ധിയെയും നിഷ്കളങ്കതയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയും, അതേസമയം പിങ്ക് നിറങ്ങൾക്ക് സൗഹൃദത്തെയും അഭിനിവേശത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

  പർപ്പിൾ ഹീതർ പൂക്കൾ സാധാരണയായി സൗന്ദര്യത്തോടും വാത്സല്യത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, ഈ പൂക്കൾ നിങ്ങൾ സുന്ദരിയായി കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ആർക്കും ഒരു മികച്ച സമ്മാനം നൽകുന്നു.

  ഒരാളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ആശയവിനിമയം നടത്താനും അവർ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണെന്ന് കാണിക്കാനും അവർക്ക് കഴിയും.

  11. ഓർക്കിഡ് (യൂണിവേഴ്‌സൽ)

  ഒരു ഓർക്കിഡ് പുഷ്പം ഒരു പ്രതീകമായി

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pikrepo.com

  ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പൂക്കളിൽ ഒന്നായി ഓർക്കിഡുകൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇവയും വിവിധ ഷേഡുകളിൽ വരുന്നു, അവയുടെ മനോഹരമായ ഇതളുകളുടെയും ഇലകളുടെയും ഘടന കാഴ്ചക്കാരെ എപ്പോഴും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നു.

  അതുപോലെ, ലോകമെമ്പാടും വർഷങ്ങളോളം ഓർക്കിഡ് സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പൂർണതയുടെയും ചാരുതയുടെയും പ്രതീകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

  വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ, പുഷ്പം ഒരു അപൂർവ ചരക്കായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, അതിനാൽ, സുന്ദരിയായ ഒരാൾക്കോ ​​അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾക്കോ ​​നൽകാനുള്ള കൂടുതൽ വിചിത്രമായ സമ്മാനമായി ഇത് മാറി.

  ചൈനയിൽ ഓർക്കിഡ് സൌന്ദര്യത്തിനും ചാരുതയ്ക്കും ഒപ്പം സൗഹൃദത്തിന്റെ അടയാളമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

  12. കാല ലില്ലി (യൂണിവേഴ്‌സൽ)

  സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കാലാ ലില്ലി

  സബീന ബജ്‌രാചാര്യ, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഈ പുഷ്പത്തിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ്. കാലാ എന്നത് ഒരു ഗ്രീക്ക് പദമാണ്, അത് ഏകദേശം മനോഹരം എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, ഈ പൂക്കൾ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ലസൗന്ദര്യത്തെയും ആകർഷണീയതയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  പുഷ്പം ചിലപ്പോൾ ഗ്രീക്ക് ദേവതയായ ഹേറയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ പുഷ്പം കാമവും അസൂയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  എന്നിരുന്നാലും, ഏറ്റവും സാധാരണയായി, കാലാ ലില്ലി സൗന്ദര്യത്തെയും മഹത്വത്തെയും സ്നേഹത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

  പല നിറങ്ങളോടെ, ഈ പുഷ്പം ഒരു സുഹൃത്തിനോ പങ്കാളിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിനോ ഒരു മികച്ച സമ്മാനം നൽകുന്നു.

  13. ചെറി ബ്ലോസം (യൂണിവേഴ്‌സൽ)

  ചെറി പൂക്കൾ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: wallpaperflare.com

  നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറി പൂക്കൾ നിറയെ പൂക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ അടുത്ത ഭാഗത്തിന് വിശദീകരണമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ക്ഷണികമായ സൌന്ദര്യത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പൂവാണ് അവ.

  എല്ലാവരെയും മയക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചയോടെ വസന്തകാലത്ത് ചെറി പൂക്കൾ വരുന്നു.

  ചെറി മരങ്ങളിലെ ചെറിയ പിങ്ക് പൂക്കൾ മനോഹരമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

  എന്നിരുന്നാലും, ഈ പൂക്കൾക്ക് വളരെ ചെറിയ ആയുസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ, മാത്രമല്ല അവ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വാടിപ്പോകുകയും ചെയ്യും.

  അതുകൊണ്ടാണ് അവ പലപ്പോഴും സൗന്ദര്യവുമായും മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ക്ഷണികമായ സ്വഭാവവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ചൈനയിൽ, പൂക്കൾ പ്രണയവും സ്ത്രീത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  14. കഴുത്തിലെ വളയങ്ങൾ (ബർമ/തായ്‌ലൻഡ്)

  സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി പിച്ചള കഴുത്തിലെ വളയങ്ങൾ

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pixabay.com

  ചില പുരികങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന മറ്റൊരു വിചിത്രമായ പ്രവണത, എന്നിരുന്നാലും ബർമ്മയിലും തായ്‌ലൻഡിലും സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രതീകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, എന്നിരുന്നാലും നീളമുള്ള കഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിച്ചള കഴുത്ത് വളയങ്ങളാണ്.

  പ്രത്യേകിച്ച്, കായൻലാവി ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഒന്നിലധികം കഴുത്തിലെ വളയങ്ങളും നീളമുള്ള കഴുത്തിന്റെ രൂപവും വളരെ മനോഹരവും ആകർഷകവുമാണെന്ന് കരുതുന്നു.

  പെൺകുട്ടികൾ അഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ ഇത് ധരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും വർഷങ്ങളായി വളയങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ചില പെൺകുട്ടികൾക്ക് 25 വളയങ്ങൾ വരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയും.

  ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ കൂടുതൽ വളയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവൾ കൂടുതൽ സുന്ദരിയും സുന്ദരിയും ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

  ഇത് വിചിത്രമായോ വേദനാജനകമായോ തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും, കഴുത്തിലെ വളയങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴുത്ത് ആ വഴിക്ക് നീട്ടുന്നതിനുപകരം നീളമുള്ള കഴുത്തിന്റെ മിഥ്യയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

  15. ബട്ടർഫ്ലൈ (യൂണിവേഴ്സൽ)

  സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഒരു ചിത്രശലഭം

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: piqsels.com

  ശലഭം ഒരു ആരിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നുവോ അവനിൽ വളരെയധികം സന്തോഷവും അത്ഭുതവും ഉണർത്തുന്ന മനോഹരമായ ജീവി.

  കൂടാതെ, സുഗമമായ പറക്കലും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ചിറകുകളും ഉള്ള ചിത്രശലഭം സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും കൃപയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും പരിവർത്തനത്തിന്റെയും ശക്തമായ പ്രതീകമാണ്.

  ചിത്രശലഭം ഒരു ചെറിയ പുഴുവായി തുടങ്ങുന്നു, പക്ഷേ കൊക്കൂണിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നതിന് ശേഷം പതുക്കെ ചിറകുള്ള ഒരു ജീവിയായി മാറുന്നു.

  അതിനാൽ, അത് മാറ്റത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആഭരണങ്ങൾ, പെയിന്റിംഗുകൾ, മറ്റ് തരത്തിലുള്ള കലകൾ എന്നിവയിൽ സ്ത്രീത്വം, ചാരുത, സൗന്ദര്യം എന്നിവ ചേർക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  16. മുത്തുകൾ (യൂണിവേഴ്‌സൽ)

  സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ഒരു മുത്ത്

  പിക്‌സാബെയിലെ ഷാഫെർലെയുടെ ഫോട്ടോ

  മറ്റൊരു അവശ്യം സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകം ഒരു മുത്താണ്. തിളങ്ങുന്ന ലോകത്ത്
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.