സെർക്സസ് I - പേർഷ്യയിലെ രാജാവ്

സെർക്സസ് I - പേർഷ്യയിലെ രാജാവ്
David Meyer
486 മുതൽ 465 വരെ പേർഷ്യയിലെ രാജാവായിരുന്നു സെർക്സസ് I. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം അക്കീമെനിഡ് രാജവംശം തുടർന്നു. മഹാനായ സെർക്സസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത്, സെർക്സസ് ഒന്നാമന്റെ സാമ്രാജ്യം ഈജിപ്ത് മുതൽ യൂറോപ്പിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വരെയും കിഴക്ക് ഇന്ത്യ വരെയും വ്യാപിച്ചു. അക്കാലത്ത് പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം പുരാതന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ശക്തവുമായ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

ഇതും കാണുക: സാഹോദര്യത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന പൂക്കൾ

  സെർക്‌സെസിനെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ I

  • മഹാനായ ഡാരിയസിന്റെയും മഹാനായ സൈറസിന്റെ മകളായ അറ്റോസ രാജ്ഞിയുടെയും മകനായിരുന്നു സെർക്‌സെസ്
  • ജനിക്കുമ്പോൾ, സെർക്‌സിന് ഖഷയാർ എന്ന് പേരിട്ടു, അത് “വീരന്മാരുടെ രാജാവ്” എന്നാണ് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ശക്തവുമായ സജ്ജീകരണങ്ങളുള്ള സൈന്യവും നാവികസേനയും ഗ്രീസ് കണ്ടു. പദവിയും ഗ്രീസിലെ തന്റെ അധിനിവേശം നൽകാൻ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും വസ്തുക്കളും കയറ്റുമതി ചെയ്യാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കുത്തനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു
  • ഈജിപ്ത് പേർഷ്യൻ നാവികസേനയ്ക്ക് കയറുകൾ നൽകുകയും അതിന്റെ സംയുക്ത കപ്പലിലേക്ക് 200 ട്രൈറിമുകൾ സംഭാവന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ദൈവം അഹുറ മസ്ദ

  ഇന്ന്, ക്രി.മു. 480-ൽ ഗ്രീസിനെതിരെ നടത്തിയ ബൃഹത്തായ പര്യവേഷണത്തിലൂടെയാണ് സെർക്സസ് ഒന്നാമൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. പുരാതന ചരിത്രകാരനായ ഹെറോഡൊട്ടസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലുതും ശക്തവുമായ സജ്ജീകരണങ്ങളുള്ള അധിനിവേശ സേനയെ സെർക്‌സസ് സമാഹരിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, അവനും ശരിയാണ്പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലുടനീളമുള്ള വിപുലമായ നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്.

  കുടുംബപരമ്പര

  മഹാനായ ഡാരിയസ് (ബി.സി. 550-486) ​​എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഡാരിയസ് ഒന്നാമൻ രാജാവിന്റെയും അറ്റോസ രാജ്ഞിയുടെയും മകനായിരുന്നു സെർക്‌സസ്. മഹാനായ സൈറസിന്റെ മകൾ. ക്രി.മു. 520-ഓടുകൂടിയാണ് സെർക്‌സസ് ജനിച്ചതെന്ന് അവശേഷിക്കുന്ന തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  ജനിക്കുമ്പോൾ, സെർക്‌സെസിന് ഖഷയർ എന്ന് പേരിട്ടു, അത് "വീരന്മാരുടെ രാജാവ്" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ഖഷയാറിന്റെ ഗ്രീക്ക് രൂപമാണ് സെർക്‌സെസ്.

  പേർഷ്യൻ സട്രാപ്പി ഓഫ് ഈജിപ്ത്

  ഈജിപ്തിന്റെ 26-ആം രാജവംശമായ സാംറ്റിക് മൂന്നാമന്റെ കാലത്ത്, മെയ് മാസത്തിൽ ഈജിപ്തിന്റെ കിഴക്കൻ നൈൽ ഡെൽറ്റ മേഖലയിലെ പെലൂസിയം യുദ്ധത്തിൽ അതിന്റെ അവസാന ഫറവോൻ പരാജയപ്പെട്ടു. 525 BCE-ൽ കാംബിസെസ് രണ്ടാമന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പേർഷ്യൻ സൈന്യം.

  ആ വർഷം അവസാനം ഈജിപ്തിലെ ഫറവോനെ കാംബിസെസ് കിരീടമണിയിച്ചു. ഇത് ഈജിപ്തിലെ പേർഷ്യൻ ഭരണത്തിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിന് തുടക്കമിട്ടുകൊണ്ട് ഈജിപ്തിനെ ഒരു സാട്രാപ്പി എന്ന പദവിയിലേക്ക് തരംതാഴ്ത്തി. അക്കീമെനിഡ് രാജവംശം സൈപ്രസ്, ഈജിപ്ത്, ഫെനിഷ്യ എന്നിവയെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് ആറാമത്തെ സാട്രാപ്പി സൃഷ്ടിച്ചു. അതിന്റെ പ്രവിശ്യാ ഗവർണറായി ആര്യാൻഡസിനെ നിയമിച്ചു.

  ഇതും കാണുക: ജനുവരി 4-ന്റെ ജന്മശില എന്താണ്?

  ഡാരിയസ് തന്റെ മുൻഗാമിയായ കാംബിസെസിനേക്കാൾ ഈജിപ്തിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഈജിപ്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കുകയും ചെങ്കടലിൽ നിന്ന് കയ്പേറിയ തടാകങ്ങളിലേക്കുള്ള ജലഗതാഗതം സാധ്യമാക്കുന്ന സൂയസിൽ ഒരു കനാൽ സംവിധാനം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തതായി ഡാരിയസ് പ്രശസ്തനാണ്. ഈ സുപ്രധാന എഞ്ചിനീയറിംഗ് നേട്ടം പേർഷ്യയിൽ തന്റെ കൊട്ടാരങ്ങൾ പണിയാൻ വിദഗ്ദ്ധരായ ഈജിപ്ഷ്യൻ കരകൗശല വിദഗ്ധരെയും തൊഴിലാളികളെയും ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ ഡാരിയസിനെ പ്രാപ്തമാക്കി. ഈ കുടിയേറ്റം ഒരു ചെറിയ ഈജിപ്ഷ്യൻ മസ്തിഷ്കത്തെ ഉണർത്തിചോർച്ച.

  പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തോടുള്ള ഈജിപ്തിന്റെ വിധേയത്വം 525 BCE മുതൽ 404 BCE വരെ നീണ്ടുനിന്നു. ഫറവോൻ അമിർട്ടിയൂസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു കലാപത്തിലൂടെ സാട്രാപ്പി അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു. ബിസി 522 അവസാനത്തിലോ ബിസി 521 ന്റെ തുടക്കത്തിലോ ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ രാജകുമാരൻ പേർഷ്യക്കാർക്കെതിരെ മത്സരിക്കുകയും ഫറവോൻ പ്തുബാസ്തിസ് മൂന്നാമനായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. സെർക്‌സെസ് കലാപം അവസാനിപ്പിച്ചു.

  ബിസി 486-ൽ സെർക്‌സസ് പേർഷ്യൻ സിംഹാസനത്തിൽ കയറിയതിനെത്തുടർന്ന്, ഫറവോൻ സാംടിക് നാലാമന്റെ കീഴിൽ ഈജിപ്ത് വീണ്ടും കലാപം നടത്തി. സെർക്‌സെസ് നിർണ്ണായകമായി കലാപം ഇല്ലാതാക്കുകയും തന്റെ സഹോദരൻ അക്കമെനെസിനെ ഈജിപ്തിന്റെ സട്രാപ്പായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. സെർക്‌സെസ് ഈജിപ്തിന്റെ മുൻകാല വിശേഷാധികാര പദവി അവസാനിപ്പിക്കുകയും ഗ്രീസിലെ തന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന അധിനിവേശം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും വസ്തുക്കളും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കുത്തനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പേർഷ്യൻ നാവികസേനയ്ക്ക് ഈജിപ്ത് കയറുകൾ നൽകുകയും അതിന്റെ സംയുക്ത കപ്പലിലേക്ക് 200 ട്രൈറിമുകൾ സംഭാവന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

  സെർക്‌സെസ് ഈജിപ്തിലെ പരമ്പരാഗത ദേവതകളുടെയും ദേവതകളുടെയും സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹുറ മസ്ദയുടെ സൊറോസ്ട്രിയൻ ദൈവത്തെ പ്രമോട്ട് ചെയ്തു. ഈജിപ്ഷ്യൻ സ്മാരകങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായവും അദ്ദേഹം ശാശ്വതമായി നിർത്തി.

  Xerxes I Reign

  ചരിത്രകാരന്മാർക്ക്, Xerxes-ന്റെ പേര് ഗ്രീസ് ആക്രമണവുമായി എന്നെന്നേക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 480 ബിസിയിൽ സെർക്‌സസ് I തന്റെ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചു. അന്നുവരെ സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സൈന്യത്തെയും നാവികസേനയെയും അദ്ദേഹം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. തന്റെ സൈന്യത്തെ ഫലപ്രദമായി ചെറുക്കാൻ സൈനിക ശക്തികളില്ലാത്ത ചെറിയ വടക്കൻ, മധ്യ ഗ്രീക്ക് നഗര-സംസ്ഥാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം എളുപ്പത്തിൽ കീഴടക്കി.

  സ്പാർട്ടയും ഏഥൻസും ചേർന്ന് ഗ്രീസിന്റെ പ്രധാന ഭൂപ്രദേശത്തെ നയിക്കാൻ ചേർന്നു.പ്രതിരോധം. സ്പാർട്ടൻ പട്ടാളക്കാരുടെ ഒരു ചെറിയ വീരസംഘം തന്റെ സൈന്യത്തെ പിടിച്ചുനിർത്തിയിട്ടും സെർക്‌സസ് I ഇതിഹാസമായ തെർമോപൈലേ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചു. പേർഷ്യക്കാർ പിന്നീട് ഏഥൻസിനെ കൊള്ളയടിച്ചു.

  സ്വതന്ത്ര ഗ്രീക്ക് നഗര-സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംയുക്ത നാവികസേന പേർഷ്യൻ നാവികസേനയെ പരാജയപ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ സൈനിക ഭാഗ്യം മാറ്റിമറിച്ചു, സലാമിസ് യുദ്ധത്തിൽ ഈജിപ്തിന്റെ 200 ട്രൈറെമുകളുടെ സംഭാവനയും ഉൾപ്പെടുന്നു. നാവികസേനയുടെ നിർണ്ണായകമായ തോൽവിക്ക് ശേഷം, ഗ്രീസിലെ തന്റെ കാലാൾപ്പടയുടെ ഒരു ഭാഗം കുടുങ്ങി, ഗ്രീക്ക് മെയിൻലാൻഡിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാൻ സെർക്സസ് നിർബന്ധിതനായി. അയോണിയയ്ക്ക് സമീപം മറ്റൊരു നാവിക യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പേർഷ്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഈ അവശിഷ്ടത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഗ്രീക്ക് നഗര-സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു സഖ്യം അവരുടെ സൈന്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ചു. ഈ വിപരീതഫലങ്ങളെത്തുടർന്ന്, ഗ്രീസിന്റെ പ്രധാന ഭൂപ്രദേശത്തെ ആക്രമിക്കാൻ സെർക്‌സസ് I കൂടുതൽ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയില്ല.

  ലോകത്തിന്റെ രാജാവാകാനുള്ള സെർക്‌സിന്റെ മോഹം നിരസിക്കുകയും തന്റെ മൂന്ന് പേർഷ്യൻ തലസ്ഥാനങ്ങളായ സൂസ, പെർസെപോളിസ്, എക്ബറ്റാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ സുഖമായി വിരമിക്കുകയും ചെയ്തു. സാമ്രാജ്യത്തിലുടനീളമുള്ള തുടർച്ചയായ സംഘർഷങ്ങൾ അക്കീമെനിഡ് സാമ്രാജ്യത്തെ ബാധിച്ചു, അതേസമയം അതിന്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള സൈനികനഷ്ടങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഭീരുവായ പേർഷ്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തി.

  എക്സെർക്‌സസ് തന്റെ ശ്രമങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വലുതും ഇപ്പോഴും ഗംഭീരവുമായ സ്മാരകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. . അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനാശകരമായ ഗ്രീക്ക് പ്രചാരണത്തെത്തുടർന്ന് രാജകീയ ഖജനാവ് ദുർബലപ്പെടുത്തി.പ്രത്യേകിച്ച് റോയൽ റോഡ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും പെർസെപോളിസും സൂസയും കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സെർക്‌സെസിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആനന്ദത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തിയിലും സ്വാധീനത്തിലും ഇടിവുണ്ടാക്കി.

  എനിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകൾ കാണിക്കുന്നത് സെർക്‌സസ് I തന്റെ സഹോദരൻ മാസിസ്‌റ്റസിനെയും അവന്റെ മുഴുവൻ കുടുംബത്തെയും വധിച്ചു എന്നാണ്. ഈ വധശിക്ഷകളുടെ പ്രചോദനത്തെക്കുറിച്ച് ഈ രേഖകൾ വിയോജിക്കുന്നു.

  465 B.C. കൊട്ടാരം അട്ടിമറി ശ്രമത്തിനിടെ സെർക്‌സെസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശിയായ ഡാരിയസും കൊല്ലപ്പെട്ടു.

  സൊറോസ്ട്രിയൻ ദൈവമായ അഹുറ മസ്‌ദയുടെ ആരാധന

  സെർക്‌സസ് ഒരു സൊറോസ്‌ട്രിയൻ ദേവതയായ അഹുറ മസ്ദയെ ആരാധിച്ചു. സെർക്‌സസ് സൊറോസ്ട്രിയനിസത്തിന്റെ സജീവ അനുയായി ആയിരുന്നോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിൽ അതിജീവിക്കുന്ന പുരാവസ്തുക്കൾ പരാജയപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ അവർ അഹുറ മസ്ദയെ ആരാധിക്കുന്നത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അഹൂറ മസ്ദയെ ആദരിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ എടുത്ത സെർക്‌സസ് നടപടികളോ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്ത നിർമ്മാണ പദ്ധതികളോ നിരവധി ലിഖിതങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

  അഖീമെനിഡ് രാജവംശത്തിലുടനീളം, അഹുറ മസ്ദയുടെ ചിത്രങ്ങൾ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. അവരുടെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത്, പേർഷ്യൻ രാജാക്കന്മാർക്ക് ശുദ്ധമായ വെള്ളക്കുതിരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരെ യുദ്ധത്തിൽ അനുഗമിക്കാൻ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ രഥം നയിക്കുന്നു. അഹുറ മസ്ദ തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം അവർക്ക് വിജയം നേടിക്കൊടുക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു.

  ഭൂതകാലത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു

  സെർക്‌സസ് I ന്റെ ഭരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിമാരിലൊരാളായ അർട്ടബാനസ് അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചു. അർത്താബാനസ് സെർക്‌സെസിന്റെ മകൻ ഡാരിയസിനെയും കൊലപ്പെടുത്തി. അർത്താക്സെർക്സ് I,സെർക്‌സെസിന്റെ മറ്റൊരു മകൻ അർട്ടബാനസിനെ കൊന്ന് സിംഹാസനം ഏറ്റെടുത്തു.

  തലക്കെട്ട് ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: A.Davey [CC BY 2.0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.