ശാക്തീകരണത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും

ശാക്തീകരണത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും
David Meyer

ശാക്തീകരിക്കപ്പെടുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനിക്കുകയും സമൂഹത്തിലെ തുല്യ അംഗങ്ങളായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങൾ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളും കടമകളും നിർവഹിക്കാനുള്ള അധികാരവും അവകാശവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ശാക്തീകരണം എന്നത് നിങ്ങളെ വിജയകരമാക്കാനും സമൂഹത്തിന് ക്രിയാത്മകമായി പ്രയോജനം ചെയ്യാനും പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു ബഹുമുഖ സാമൂഹിക പ്രക്രിയയാണ്.

നിങ്ങൾ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നേട്ടക്കാരനാകാനും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്തും വിജയിക്കാനും കഴിയും.

ശാക്തീകരണത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങൾ വിശദമായി നോക്കാം:

പട്ടിക ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ

  1. ഞെരുങ്ങിയ മുഷ്ടി

  മുട്ടിയ മുഷ്ടി

  Genusfotografen (genusfotografen.se) & Wikimedia Sverige (wikimedia.se), CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  മുട്ടിയ മുഷ്ടി ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെയും ശക്തിയുടെയും ശാക്തീകരണത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. അത് ചരിത്രത്തിലുടനീളം സാമൂഹിക കലഹങ്ങളോടും സ്ഥായിയായ പ്രതീക്ഷയോടും അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  2020-ൽ, വംശീയ അനീതികൾക്കെതിരെ ഐക്യദാർഢ്യത്തിനായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായ ബ്ലാക്ക് ലൈവ്സ് മാറ്ററുമായി (BLM) മുഷ്ടി കെട്ടി. മുഷ്ടി മുഷ്ടി സ്ഥിരോത്സാഹം, ശക്തി, അഭിമാനം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ, 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചുരുട്ടിയ മുഷ്ടി ഒരു പ്രധാന പ്രതീകാത്മക ആംഗ്യമായിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ രാജവാഴ്ചയ്‌ക്കെതിരായ ചെറുത്തുനിൽപ്പിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഇത് വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചു. (1)

  2. റോസി ദ റിവേറ്റർ പോസ്റ്റർ

  റോസി ദ റിവേറ്റർയുഗങ്ങൾ. ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കാനും ക്രിയാത്മകവും പ്രായോഗികവുമായ വീക്ഷണത്തോടെ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ മറികടക്കാനും കഴിയും.

  ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഈ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം അറിയാമായിരുന്നത്? ചുവടെയുള്ള അഭിപ്രായ വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.

  റഫറൻസുകൾ

  1. //www.rd.com/article/history-behind-the-clenched-first -and-the-symbol-for-black-power/
  2. //www.britannica.com/topic/Rosie-the-Riveter
  3. //www.thecollector.com/artemis- greek-goddess/
  4. //www.learnreligions.com/goddesses-of-empowerment-4151713
  5. //www.learnreligions.com/goddesses-of-empowerment-4151713
  6. 26>//tarotopia.com.au/rare-collectable/the-power-of-the-runes/#:~:text=The%20runes%20are%20a%20powerful,secrets%20of%20the%20human%20psyche.
  7. //blog.vkngjewelry.com/en/valknut-symbol-meaning/
  8. //www.learnreligions.com/triquetra-96017
  9. //blog.kachinahouse .com/role-of-the-butterfly-in-native-american-culture/
  10. //worldbirds.com/butterfly-symbolism/
  11. //butterfly-lady.com/native -american-legends-of-the-butterfly/
  12. //www.eaglerocktradingpost.com/symbol-meanings
  13. //www.southwestsilvergallery.com/blog/symbols-and-their- അർത്ഥങ്ങൾ/
  14. //www.warpaths2peacepipes.com/native-american-symbols/cactus-symbol.htm
  15. //www.britannica.com/topic/thunderbird-mythological-bird
  16. //owlcation.com/humanities/The-Thunderbird-in-Native-American-സംസ്കാരം
  17. r//worldbirds.com/horse-symbolism/

  തലക്കെട്ട് ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: പിക്‌സാബേയിൽ നിന്നുള്ള rihaij-ന്റെ ചിത്രം

  പോസ്റ്റർ

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Flickr

  Rosie the Riveter പോസ്റ്റർ 1940-കൾ മുതൽ തൊഴിൽ ശക്തിയിലും അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും സ്ത്രീകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധസമയത്ത് സ്ത്രീകളുടെ പ്രതിരോധത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഈ പോസ്റ്റർ സൃഷ്ടിച്ചത്.

  യുദ്ധസമയത്ത്, യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ പുരുഷന്മാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു, അതിനാൽ ഫാക്ടറികളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ സ്ത്രീകൾ ആവശ്യമായിരുന്നു. ഭൂരിഭാഗം തൊഴിലാളി-വർഗ സ്ത്രീകളും തൊഴിൽ ശക്തിയിൽ ജോലി ചെയ്തു, എന്നാൽ ഫാക്ടറി ഉത്പാദനം വർദ്ധിച്ചതോടെ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ ആവശ്യമായി വന്നു.

  കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ തൊഴിൽ സേനയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ, യുഎസ് യുദ്ധ ഓഫീസ് ഒരു PR കാമ്പെയ്‌ൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തു. പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ ഒരു ദേശസ്നേഹ കടമയായി കാമ്പയിൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.

  റോസി ദി റിവേറ്റർ പോസ്റ്റർ ഈ കാമ്പെയ്‌നിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു, രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധസമയത്ത് ഉടൻ തന്നെ സ്ത്രീകളെ പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. (2)

  3. ആർട്ടെമിസ്

  ആർട്ടെമിസ് പ്രതിമ

  Sting, CC BY-SA 2.5, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഗ്രീക്ക് ദേവതയായ ആർട്ടെമിസ് സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും പ്രാഥമിക പ്രതീകമാണ്. സിയൂസിന്റെയും ലെറ്റോയുടെയും മൂത്ത ഇരട്ടയായിരുന്നു ആർട്ടെമിസ്, അപ്പോളോയുടെ ഇരട്ട സഹോദരിയായിരുന്നു.

  അവൾ വളരെ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടവളായിരുന്നു, വേട്ടയുടെയും മരുഭൂമിയുടെയും ദേവതയായി അവൾ അറിയപ്പെട്ടു. അവൾ പ്രസവത്തിന്റെ ദേവതയായും കന്യകയായ ദേവതയായും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ആർട്ടെമിസ് പലപ്പോഴും വില്ലും അമ്പും വഹിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു.

  വനത്തെയും അതിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ അവൾ അറിയപ്പെടുന്നു. തികച്ചും വിരോധാഭാസമെന്നു പറയട്ടെ, അവൾ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാനും അറിയപ്പെടുന്നു. ആർട്ടെമിസ് കന്യകാത്വത്തിന് പേരുകേട്ടവളായിരുന്നു, മാത്രമല്ല അതിനെ ശക്തമായി സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

  അതായിരുന്നുഏതെങ്കിലും മനുഷ്യൻ തന്റെ കന്യകാത്വത്തെ അപഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവളുടെ കോപം ഭയാനകമാകുമെന്ന് കരുതി. (3)(4)

  4. ദുർഗ്ഗ

  ദുർഗ പ്രതിമ

  Ssgapu22, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ദുർഗ ഒരു ഹിന്ദു യോദ്ധാവ് ദേവതയാണ്. ഭവാനി, ശക്തി തുടങ്ങിയ പേരുകളിലും അവൾ അറിയപ്പെടുന്നു. ദുർഗ എപ്പോഴും തിന്മയോട് പോരാടാൻ തയ്യാറാണ്, കൂടാതെ പലപ്പോഴും പല ആയുധങ്ങളുമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു - പലപ്പോഴും എട്ടോ അതിലധികമോ.

  അവൾ സംരക്ഷണത്തിനായി വിളിക്കപ്പെടുന്നു, തിന്മയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അവൾ അറിയപ്പെടുന്നു - അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും. ഇന്ത്യയിൽ വളരെ പ്രചാരമുള്ള ഒരു ദേവതയാണ് ദുർഗ, പലപ്പോഴും ബോളിവുഡ് സിനിമകളിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  ഓരോ വർഷവും ദുർഗ്ഗാ പൂജയുടെ ഉത്സവ വേളയിൽ ഹിന്ദുക്കൾ അവളെ ആവേശത്തോടെ ആഘോഷിക്കുന്നു. എല്ലാ വർഷവും ശരത്കാലത്തിലാണ് ഈ ഉത്സവം. അവളുടെ ശക്തിയുടെയും ചൂഷണത്തിന്റെയും കഥകൾ പങ്കുവെച്ച് വിരുന്നുകളോടെയാണ് ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നത്.

  പ്രതീകാത്മകമായി, ദുർഗ്ഗയുടെ വലത് കണ്ണ് ചന്ദ്രനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അവളുടെ ഇടത് കണ്ണ് പ്രവൃത്തിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അവളുടെ നടുക്കണ്ണ് അറിവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. (5)

  5. ഹെൽ

  കോസ്പ്ലേയർമാർ ഹേല ദേവിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു

  നോർസ് മിത്തോളജിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ, ഹെൽ (ഹേല എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) അധോലോകത്തിന്റെ ദേവതയാണ്. എല്ലാ ദൈവങ്ങളുടെയും പിതാവായ ഓഡിൻ, മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളെ ഭരിക്കാൻ പാതാളത്തിലേക്ക് ഹെൽ അയച്ചുവെന്നത് ഒരു പൊതു വിശ്വാസമായിരുന്നു.

  യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച് വൽഹല്ലയിലേക്ക് പോയവരൊഴികെ എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും അവൾ ഭരിച്ചു. അവൾ അധോലോകത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരനായിരുന്നു, അവളുടെ മണ്ഡലത്തിലുള്ളവരുടെ വിധി നിർണ്ണയിച്ചു.

  അതായിരുന്നുഹെൽ ഒരു അസംബന്ധവും നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളതുമായ ഒരു ദേവതയാണെന്ന് കരുതി, ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലല്ല, ശരീരത്തിന്റെ പുറത്ത് അസ്ഥികളാണുള്ളത്.

  നരകത്തെ സാധാരണയായി കറുപ്പും വെളുപ്പും ചിത്രീകരണങ്ങളിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, ദ്വൈതത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന 'ക്രിസ്ത്യൻ നരക'ത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ഹെലിന്റെ പേരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

  6. Taweret

  Taweret Figurine

  Rama, CC BY-SA 3.0 FR, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  Taveret is the ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേവത ഫെർട്ടിലിറ്റിയും പ്രസവവും. തവാറെറ്റ് ഒരു ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പ്രസവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയോ നവജാത ശിശുക്കൾ ഉള്ളവരെയോ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു.

  സ്ത്രീകൾ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ, അവർ പലപ്പോഴും ടാവെറെറ്റിന് വഴിപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. തിന്മയുടെ ദൈവമായ അപ്പെപ്പിന്റെ ഭാര്യയാണ് തവാറെറ്റ് എന്നാണ് കരുതിയത്. അതിനാൽ അവൾക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ഭൂതത്തിന്റെ രൂപവും എടുക്കാം.

  തവാറെറ്റിന്റെ ശരീരത്തിൽ സിംഹത്തിന്റെയും മുതലയുടെയും ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ചിലർ വിശ്വസിച്ചു. പിന്നീടുള്ള ചിത്രീകരണങ്ങളിൽ, പൂർണ്ണ സ്തനങ്ങളും ഗർഭം ധരിച്ച വയറുമായി ടവെറെറ്റ് കാണിക്കുന്നു. ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീക്കോ നവജാത ശിശുവിനോ വന്നേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും തിന്മ ഒഴിവാക്കാൻ അവൾ ഒരു കത്തിയും കരുതിയിരുന്നു.

  7. മാമി വാറ്റ

  ഹോർണിമാൻ മ്യൂസിയത്തിലെ മാമി വാറ്റ പ്രതിമ

  ഏതൻ ഡോയൽ വൈറ്റ്, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു ജലാത്മാവാണ് മാമി വാറ്റ. സെനഗൽ, നൈജീരിയ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ അവൾ വളരെ പ്രശസ്തയായിരുന്നു. മാമി വാറ്റ വിശ്വസ്തതയുമായും ലൈംഗികതയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  മാമി ആണെങ്കിൽ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടുവാറ്റ നിങ്ങളെ രസകരമായി കണ്ടെത്തി, അവൾക്ക് നിങ്ങളെ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. മടങ്ങിവരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ വ്യക്തത ലഭിക്കും. മാമി വാറ്റയെ പലപ്പോഴും ഒരു മത്സ്യകന്യകയായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അവളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പാമ്പ് പിണഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

  പരമ്പരാഗത ആഫ്രിക്കൻ വിശ്വാസങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ലൈംഗികത, സ്ത്രീ ശക്തി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ മാമി വാറ്റയെ പലപ്പോഴും വിളിക്കാറുണ്ട്. മാമി വാറ്റയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൊതു മിഥ്യ, അവൾ പലപ്പോഴും ഒരു വേശ്യയുടെ രൂപത്തിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്വയം അവതരിപ്പിച്ചു എന്നതാണ്.

  അവൾ അവർക്ക് വിശ്വസ്തത വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ കാലം അവളായിരിക്കുമെന്ന് അവരെ രഹസ്യമായി പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ വാഗ്ദാനം ലംഘിച്ചാൽ, അവൻ തന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേൽ ദൗർഭാഗ്യവും ദാരിദ്ര്യവും വീഴും.

  8. Runes

  Rune Stones

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pxfuel.com

  റൂണിക് അക്ഷരമാല ആശയവിനിമയത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു പുരാതന അക്ഷരമാലയാണ് പല ജർമ്മനിക് രാജ്യങ്ങളിലും സ്കാൻഡിനേവിയയിലും. 3 മുതൽ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ റണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, അതിനുശേഷം റോമൻ അക്ഷരമാല അവയെ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു.

  ചില സമയങ്ങളിൽ, റണ്ണുകൾ ഭാവികഥനത്തിനുള്ള ഉപകരണമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, കൂടാതെ വാക്കുകൾക്ക് അമാനുഷിക ശക്തിയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു. റണ്ണുകൾ പലപ്പോഴും മാന്ത്രികതയുമായും നിഗൂഢതയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും റൂണിക്ക് ലിഖിതങ്ങൾ വീടുകളിൽ തൂക്കിയിടുകയും, സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി ആയുധങ്ങളിലും വസ്ത്രങ്ങളിലും ഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

  റണ്ണുകൾ നോർസ് ദേവനായ ഓഡിൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു പൊതുവായ പുരാണ വിശ്വാസം. മനുഷ്യർക്ക് രഹസ്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പുരാതന മാന്ത്രിക ചിഹ്നങ്ങളായി അവ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നുമനസ്സും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കോസ്മിക് ഘടനയും. (6)

  9. വാൽക്നട്ട്

  വാൽക്നട്ട് ചിഹ്നം

  Nyo, Liftarn, CC BY 2.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  The Valknut ആണ് പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ചിഹ്നം. ചിഹ്നത്തെ വിവരിക്കുന്നതിനായി ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലാണ് വാൽക്നട്ട് എന്ന പദം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്.

  ചിഹ്നത്തിന്റെ പുരാതന പദം ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണ്. ശ്മശാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വൈക്കിംഗ് റൺസ്റ്റോണുകളിൽ വാൽനട്ട് ചിഹ്നം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാൽനട്ട് ചിഹ്നവും ഓഡിന് അടുത്തായി ദൃശ്യമാകുന്നു. ഓഡിൻ യുദ്ധത്തിന്റെ ദേവനായതിനാൽ, നമുക്ക് ഈ ചിഹ്നത്തെ ഒരു യോദ്ധാവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാം.

  ധീരരായ യോദ്ധാക്കൾ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചപ്പോൾ അവരെ വൽഹല്ലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് പൊതുവെ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. അസ്ഗാർഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഓഡിൻ ഹാളായിരുന്നു വൽഹല്ല. ഓഡിന്റെ സേവകരായ വാൽക്കറി ഈ ധീരരായ സൈനികരെ പിടികൂടി.

  വാൽഹല്ലയിൽ, അവസാനത്തെ യുദ്ധത്തിൽ ദൈവങ്ങളോടൊപ്പം പോരാടാൻ വിളിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ അവർ മദ്യപിക്കുകയും ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. (7)

  10. Triquetra

  Triquetra

  Peter Lomas via Pixabay

  Triquetra ഒരു ലാറ്റിൻ പദമാണ്, അതിന്റെ വിവർത്തനം 'മൂന്ന് മൂലകളുള്ളതാണ്' ' അല്ലെങ്കിൽ 'ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള .' ട്രൈക്വെട്ര ഒരു പുരാതന ചിഹ്നമായതിനാൽ, അതിന് നിരവധി വ്യത്യസ്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്.

  ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ, ത്രിത്വത്തിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഊന്നിപ്പറയാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇതിനെ 'ട്രിനിറ്റി നോട്ട്' അല്ലെങ്കിൽ 'ട്രിനിറ്റി സർക്കിൾ' എന്നും വിളിക്കുന്നു.'ട്രിക്വെത്ര നിരവധി നവപാഗൻ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മൂന്ന് കോണുകൾക്ക് മൂന്നിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാംജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ.

  സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവ കന്നിത്വം, മാതൃത്വം, പ്രായമാകൽ എന്നിവയായിരിക്കും. ഭൂതകാലം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നിവയെയും മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കാനും ട്രൈക്വെത്രയ്ക്ക് കഴിയും. കടൽ, കര, ആകാശം എന്നിവയുടെ കെൽറ്റിക് ആശയത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനും ഇതിന് കഴിയും.

  പ്രാഥമികമായി ഒരു കെൽറ്റിക് ചിഹ്നം എന്ന നിലയിൽ, കഴിഞ്ഞ 2 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഐറിഷും ബ്രിട്ടീഷുകാരും അവരുടെ കെൽറ്റിക് ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ജിജ്ഞാസുക്കളായതിനാൽ ട്രൈക്വെട്രയുടെ ഉപയോഗം കൂടുതൽ സാധാരണമാണ്. (8)

  11. ബട്ടർഫ്ലൈ

  യെല്ലോ ബട്ടർഫ്ലൈ

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Pixhere.com

  അമേരിക്കൻ സ്വദേശികളിൽ ചിത്രശലഭം ഒരു പ്രധാന ചിഹ്നമായിരുന്നു സംസ്കാരത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രശലഭം പോസിറ്റീവും ശാക്തീകരണവുമായ പ്രതീകമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, അത് ആശ്വാസകരവുമാണ്.

  വ്യത്യസ്‌ത തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ഗോത്രങ്ങൾക്കും മതങ്ങൾക്കും ചിത്രശലഭവുമായി വ്യത്യസ്ത ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പ്രകൃതിയുമായുള്ള അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ ശക്തമായ ആത്മീയ ബന്ധത്തെയും ചിത്രശലഭം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  പ്രാദേശിക ആളുകളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ, ടീപ്പുകൾ, വസ്തുവകകൾ എന്നിവയിൽ പലപ്പോഴും ചിത്രശലഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രശലഭവും പല ഐതിഹ്യങ്ങളുടെയും ഭാഗമായിരുന്നു. ചിത്രശലഭം മഹാത്മാവിന് പ്രാർത്ഥനകൾ നൽകിയതായി കരുതപ്പെട്ടു.

  ആരെങ്കിലും ഒരു പൂമ്പാറ്റയുമായി ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടാൽ, സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു. (9) (10) (11)

  12. സർക്കിൾ

  സർക്കിൾ

  Ar azraphel, CC0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഇൻ തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ സംസ്കാരം, വൃത്തം ചക്രങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവ്യത്യസ്ത സീസണുകൾ. ഇത് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും മരണത്തിന്റെയും പുനർജന്മത്തിന്റെയും ആശയങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  വായു, ജലം, തീ, ഭൂമി എന്നീ നാല് പ്രാഥമിക ഘടകങ്ങളെയും ഒരു വൃത്തം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ നാല് വലിയ പ്രാഥമിക ശക്തികൾ സ്രഷ്ടാവിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അഗ്നി വൃത്തം ഊഷ്മളതയും വെളിച്ചവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  എയർ സർക്കിൾ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സൂചന നൽകി. ജലവൃത്തം എന്നത് ജീവന്റെ ഉപജീവനമാണ്. വൃത്തത്തിനുള്ളിലെ കുരിശ് തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തിലും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതും സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും അഗ്നിയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. (12)

  13. കള്ളിച്ചെടി

  കാക്ടസ് പ്ലാന്റ്

  pxhere.com / CC0 Public Domain

  തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ഗോത്രങ്ങൾ കള്ളിച്ചെടിക്ക് കാര്യമായ അർത്ഥം ചേർത്തു. കള്ളിച്ചെടി സഹിഷ്ണുത, ഊഷ്മളത, സംരക്ഷണം, ശാക്തീകരണം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കള്ളിച്ചെടി മാതൃ സ്നേഹത്തെയും മാതൃത്വത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  പ്രാഥമികമായി ഇതിന് കാരണം കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സഹിച്ചുനിൽക്കാനും ഇപ്പോഴും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാനും കഴിയും. ഒരു കള്ളിച്ചെടിയുള്ള ആഭരണങ്ങൾ തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് നൽകാനുള്ള മികച്ച സമ്മാനമായിരുന്നു. (13) (14)

  14. Thunderbird

  Thunderbird in Art Park

  A.Davey from Portland, Oregon, EE UU, CC BY 2.0, വഴി വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ്

  തണ്ടർബേർഡ് വളരെ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതീകമാണ്. തണ്ടർബേർഡ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പക്ഷിയുടെ രൂപമെടുത്ത ഒരു ശക്തമായ ആത്മാവാണെന്ന് തദ്ദേശീയരായ അമേരിക്കക്കാർ കരുതി.

  അത് മൂലകങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുഭൂമിയെ നനയ്ക്കുന്നതിനും സസ്യങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിനും ഉത്തരവാദി. ഇടിമുഴക്കത്താൽ അതിന്റെ ചിറകുകൾ ഉരുട്ടിയതായും ചിറകുകളിൽ നിന്ന് മിന്നൽ പതിച്ചതായും വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു. ഈ വർണ്ണാഭമായ, ഭീമാകാരമായ പക്ഷി അവിശ്വസനീയമാംവിധം ശക്തമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

  ഇതും കാണുക: ആരാണ് പാന്റീസ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ചരിത്രം

  ഇടിപ്പക്ഷി മൃഗരൂപത്തിലുള്ള ഒരു ദൈവമാണെന്ന് പല ഗോത്രങ്ങളും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അതിന് ചുരുണ്ട കൊമ്പുകളും കടും നിറമുള്ള തൂവലുകളും മൊട്ടത്തലയും ഉണ്ടെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. ഈ ശക്തമായ പക്ഷി കുലീനത, ശക്തി, ശക്തി, ശാക്തീകരണം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

  തണ്ടർബേർഡ് തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ കലാസൃഷ്ടികളിലും പാരമ്പര്യങ്ങളിലും ഒരു പ്രധാന ഐക്കൺ കൂടിയായിരുന്നു. (15) (16)

  15. കുതിര

  ചാടി ഓടുന്ന വെള്ളക്കുതിര

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pikrepo.com

  ഇതും കാണുക: ബ്ലഡ് മൂൺ സിംബലിസം (മികച്ച 11 അർത്ഥങ്ങൾ)

  ഒരു പ്രധാന ഭാഗം ചരിത്രം, നാടോടിക്കഥകൾ, പുരാണങ്ങൾ, കുതിരകൾ തുടക്കം മുതൽ മനുഷ്യരെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുതിരകൾ ശക്തി, സ്വാതന്ത്ര്യം, കുലീനത, മത്സരം, വിജയം, വീരത്വം, ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ്.

  കുതിരകൾ അവയുടെ ഉടമസ്ഥർക്ക് ശാക്തീകരണവും സമ്പത്തും ശക്തിയും നൽകുന്നു, അനന്തമായ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് കഴിവുള്ളവയുമാണ്. കുതിര വളരെ പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു ജീവിയാണെന്ന് തദ്ദേശീയരായ അമേരിക്കക്കാർ വിശ്വസിച്ചു. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സ്വാതന്ത്ര്യം, ചലനാത്മകത, സഹിഷ്ണുത എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കുതിരകളെ യുദ്ധത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളായി അവർ കരുതി.

  കുതിരകളെ ആത്മ മൃഗങ്ങളാണെന്ന് ജാപ്പനീസ് വിശ്വസിച്ചു, അവയെ സവാരി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ആത്മാക്കൾ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ചൈനക്കാർക്ക്, കുതിരകൾ സമഗ്രത, സ്ഥിരോത്സാഹം, ധൈര്യം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. (17)

  സംഗ്രഹം

  പല ചിഹ്നങ്ങളും പല സംസ്കാരങ്ങളിലുമുള്ള ശാക്തീകരണത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.