ശക്തിയുടെ മികച്ച 30 പുരാതന ചിഹ്നങ്ങൾ & അർത്ഥങ്ങളുള്ള ശക്തി

ശക്തിയുടെ മികച്ച 30 പുരാതന ചിഹ്നങ്ങൾ & അർത്ഥങ്ങളുള്ള ശക്തി
David Meyer

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

വ്യത്യസ്‌ത ആശയങ്ങളും ആശയങ്ങളും ആശയവിനിമയം നടത്താനും ലിങ്കുചെയ്യാനുമുള്ള ശക്തമായ ദൃശ്യ മാർഗമായി ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ, എല്ലാ മനുഷ്യ വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും സങ്കൽപ്പത്തിന്റെ ഉണർത്തുന്ന വാഹനങ്ങളായി ചിഹ്നങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശക്തിയും ശക്തിയും, വലിയ ശക്തി പ്രയോഗിക്കാനോ അതിനെ ചെറുക്കാനോ ഉള്ള കഴിവ്, വിവിധ മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ ആശയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

ശക്തിയുടെയും ശക്തിയുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 30 പുരാതന ചിഹ്നങ്ങൾ ചുവടെയുണ്ട്:

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  1. ഗോൾഡൻ ഈഗിൾ (യൂറോപ്പ് & amp; സമീപം ഈസ്റ്റ്)

  പറക്കലിൽ ഗോൾഡൻ ഈഗിൾ.

  യുകെയിലെ ബർമിംഗ്ഹാമിൽ നിന്നുള്ള ടോണി ഹിസ്‌ഗെറ്റ് / CC BY

  സ്വർണ്ണ കഴുകന്മാർ ഭീമാകാരമായ, പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു വേട്ടയാടൽ ഇല്ലാതെ ശക്തമായി നിർമ്മിച്ച പക്ഷികളാണ് മാൻ, ആട്, ചെന്നായ്ക്കൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള തങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ഇരയെ കൊല്ലാൻ കഴിവുള്ള വേട്ടക്കാരും. (1)

  അതിശയകരമെന്നു പറയട്ടെ, അവയുടെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന സാഹസങ്ങളും ക്രൂരമായ സ്വഭാവവും കാരണം, ചരിത്രത്തിന് മുമ്പുതന്നെ പക്ഷി പല മനുഷ്യ സംസ്കാരങ്ങളിലും ശക്തിയും ശക്തിയും പ്രതീകപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

  പല സമൂഹങ്ങളും ഗോൾഡൻ ഈഗിളിനെ അവരുടെ പ്രധാന ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി.

  പുരാതന ഈജിപ്തുകാർക്ക് പക്ഷി റായുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു; ഗ്രീക്കുകാർക്ക്, സിയൂസിന്റെ പ്രതീകം.

  റോമാക്കാർക്കിടയിൽ അത് അവരുടെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെയും സൈനിക ശക്തിയുടെയും പ്രതീകമായി മാറി.

  അന്നുമുതൽ, യൂറോപ്യൻ രാജാക്കന്മാരുടെയും ചക്രവർത്തിമാരുടെയും പല ചിഹ്നങ്ങളിലും അങ്കികളിലും ഹെറാൾഡറിയിലും ഇത് വ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. (2)

  2. സിംഹം (പഴയ ലോകംശക്തി. (39)

  20. കരടി (നേറ്റീവ് അമേരിക്കക്കാർ)

  തദ്ദേശീയ കല, ബിയർ ടോട്ടം - കരടി ശക്തിയുടെ ആത്മാവാണ്

  ബ്രിജിറ്റ് വെർണർ / CC0

  കരടി ഭൂമിയിലെ വേട്ടക്കാരിൽ ഏറ്റവും വലുതും അവിശ്വസനീയമായ ശക്തിയുള്ള ഒരു മൃഗവുമാണ്, കാള, മൂസ് തുടങ്ങിയ വലിയ സസ്യഭുക്കുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

  ആശ്ചര്യകരമെന്നു പറയട്ടെ, പുതിയ ലോകത്തിലെ വിവിധ തദ്ദേശീയ ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ, മൃഗത്തെ അത്തരത്തിൽ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു.

  എന്നിരുന്നാലും, ശാരീരിക ശക്തിക്ക് പുറമെ, കരടി ചിഹ്നത്തിന് നേതൃത്വം, ധൈര്യം, അധികാരം എന്നിവയും സൂചിപ്പിക്കാം. (40)

  21. സ്ഫിങ്ക്സ് (പുരാതന ഈജിപ്ത്)

  ഗിസയിലെ സ്ഫിൻക്സ് - രാജാക്കന്മാരുടെ ചിഹ്നം

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Needpix.com

  ഒരു രാജാവിന്റെ തലയുടെയും സിംഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെയും സംയോജനമാണ് സ്ഫിങ്ക്സ്, അതിനാൽ ശക്തി, ആധിപത്യം, ബുദ്ധി എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

  കൂടാതെ, "മനുഷ്യവർഗ്ഗവും ദൈവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കണ്ണി" ആയി ഫറവോനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഈ രൂപം സഹായിച്ചിരിക്കാം. (41)

  ഒരു പുരാണ ജീവിയെന്ന നിലയിൽ, ഈജിപ്ഷ്യൻ, ഗ്രീക്ക് പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ഇത് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് ക്രൂരമായ ശക്തിയായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ രാജകീയ ശവകുടീരങ്ങളിലേക്കും ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കും ഉള്ള പ്രവേശന കവാടങ്ങൾക്ക് കാവൽക്കാരായി സേവിക്കുന്നു. (42)

  22. വുൾഫ് (നേറ്റീവ് അമേരിക്കക്കാർ)

  ഗ്രേ വുൾഫ് - ശക്തിയുടെ പ്രാദേശിക പ്രതീകം

  Mas3cf / CC BY-SA

  പഴയ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും, ചെന്നായ പലപ്പോഴും നിഷേധാത്മക സ്വഭാവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു, പുതിയ ലോകത്ത്, ചെന്നായ ധൈര്യം, ശക്തി, വിശ്വസ്തത, വേട്ടയാടൽ വിജയം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (43)

  കൂടെതദ്ദേശീയ ഗോത്രങ്ങളിൽ, ചെന്നായയെ ശക്തിയുടെ ഒരു മൃഗമായി ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു, ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിയുടെ ബഹുമതിയും, പവ്നി ഗോത്രത്തിന്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ, മരണം അനുഭവിച്ച ആദ്യത്തെ ജീവിയുമാണ് (44).

  അവരുടെ സാമൂഹിക സ്വഭാവവും കൂട്ടത്തോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ അർപ്പണബോധവും കാരണം ചെന്നായ്ക്കളും മനുഷ്യരുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു. (45)

  23. Fasces (Etruscan)

  Etruscan fasces

  F l a n k e r / Public domain

  ചിഹ്നം കോ- ആയി മാറുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് 20-ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത്, എട്രൂസ്കന്മാർക്കിടയിലും പിൽക്കാല റോമാക്കാർക്കിടയിലും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഐക്യത്തിലൂടെയുള്ള ശക്തി എന്ന ആശയമാണ്.

  പുരാതന റോമിൽ, ശിക്ഷാ ശക്തിയെയും സാമ്രാജ്യത്വ അധികാരത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ ഒറ്റ തലയുള്ള കോടാലിയുള്ള ഫാസുകളും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. (46)

  24. ആന (ആഫ്രിക്ക)

  ആഫ്രിക്കൻ കാള ആന - ശക്തിയുടെ ആഫ്രിക്കൻ പ്രതീകം

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Needpix.com

  ശക്തിയുടെയും ശക്തിയുടെയും പ്രതീകമായ ആനകളുടെ തീം പുരാതന കാലം മുതൽ ആഫ്രിക്കയിലെ പല സംസ്കാരങ്ങളിലും സാധാരണമാണ്.

  പൂർവികരുടെ ആരാധനയിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആചാരപരമായ വസ്തുക്കളിൽ ഇതിന്റെ ചിത്രീകരണം പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

  മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, മൃഗം അതിന്റെ ശക്തി, ബുദ്ധി, ഓർമ്മ, സാമൂഹിക ഗുണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. (47)

  25. സർക്കിൾ (പഴയ ലോക സംസ്കാരങ്ങൾ)

  വൃത്ത ചിഹ്നം / പ്രാധാന്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പഴയ ചിഹ്നം

  Websterdead / CC BY-SA

  ദിവിവിധ പഴയ-ലോക സംസ്കാരങ്ങളിലെ പ്രാധാന്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പഴയ പ്രതീകങ്ങളിലൊന്നാണ് വൃത്തം.

  ഇത് പലപ്പോഴും പൂർണ്ണത, സമ്പൂർണ്ണത, അനന്തത എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന കേവല ശക്തികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  പുരാതന ഈജിപ്തിൽ, വൃത്തം സൂര്യനെ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു, അതിനാൽ, വിപുലീകരണത്തിലൂടെ, പരമോന്നത ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേവനായ റായുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു. (3)

  പകരം, അത് ഔറോബോറോസിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു - സ്വന്തം വാലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു പാമ്പ്. ഔറോബോറോസ് പുനർജന്മത്തിന്റെയും പൂർത്തീകരണത്തിന്റെയും പ്രതീകമായിരുന്നു.

  അതിനിടെ, പുരാതന ഗ്രീസിൽ കൂടുതൽ വടക്ക്, ഇത് തികഞ്ഞ ചിഹ്നമായി (മോണാഡ്) കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, അത് ദൈവിക ചിഹ്നങ്ങളുമായും പ്രകൃതിയിലെ സന്തുലിതാവസ്ഥയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു.

  കിഴക്ക്, ബുദ്ധമതക്കാർക്കിടയിൽ, അത് ആത്മീയ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു - പ്രബുദ്ധതയുടെയും പൂർണതയുടെയും നേട്ടം. (48) (49) (50)

  ചൈനീസ് തത്ത്വചിന്തയിൽ, ഒരു സർക്കിൾ ചിഹ്നം ( തായ്ജി) "സുപ്രീം ആൾട്ടിമേറ്റ്" - യിൻ, യാങ് എന്നിവയുടെ ദ്വിത്വത്തിന് മുമ്പുള്ള ഏകത്വവും ഏറ്റവും ഉയർന്നതും അസ്തിത്വം തന്നെ ഒഴുകുന്ന സങ്കൽപ്പിക്കാവുന്ന തത്വം. (51)

  26. ആറ്റൻ (പുരാതന ഈജിപ്ത്)

  ആറ്റന്റെ ചിഹ്നം

  User:AtonX / CC BY-SA

  പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് താഴേക്ക് പടരുന്ന കിരണങ്ങളുള്ള ഒരു സൺ ഡിസ്ക്, പുതിയ പരമോന്നത ദേവതയായ ഏറ്റനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ആറ്റൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ റായുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു.

  ഏറ്റൻ എന്ന ആശയം പഴയ സൂര്യദേവന്റെ ആശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചത്, എന്നാൽ റായിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, സർവ്വവ്യാപിയും അതിനപ്പുറവും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ ശക്തിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.സൃഷ്ടി.

  സാധ്യത, സംഘടിത ഏകദൈവ മതങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രാരംഭ ചുവടുവെപ്പാണ് 'ആറ്റനിസം' പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. (52)

  ഫറവോനെ ആറ്റന്റെ മകനായി കണക്കാക്കിയതിനാൽ, അവന്റെ ചിഹ്നം രാജകീയ ശക്തിയെയും അധികാരത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. (53)

  27. തണ്ടർബോൾട്ട് (ഗ്ലോബൽ)

  തണ്ടർബോൾട്ട് / സ്‌കൈ ഫാദറിന്റെ ചിഹ്നം

  ചിത്രം പിക്‌സാബേയിൽ നിന്നുള്ള കൊറിന സ്‌റ്റോഫൽ

  ഇതിനായി പുരാതന കാലത്തെ ആളുകൾക്ക്, ഇടിമിന്നൽ കാണുന്നത് ഒരു വിനീതമായ അനുഭവമായിരുന്നിരിക്കണം, പ്രകൃതിയുടെ ശക്തി കാണിക്കുന്ന ലൈറ്റിംഗിന്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ളതും വിനാശകരവുമായ സ്വഭാവം.

  ആശ്ചര്യകരമെന്നു പറയട്ടെ, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ സംസ്‌കാരങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഇടിമുഴക്കം പരമോന്നത ദിവ്യശക്തിയുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു.

  പല സംസ്കാരങ്ങളും ഇടിമുഴക്കത്തെ അവരുടെ ഏറ്റവും ശക്തരായ ദൈവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി.

  ഹിറ്റൈറ്റുകളും ഹൂറിയന്മാരും അവരുടെ പ്രധാന ദേവനായ തെഷൂബുമായി ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി. (54) പിൽക്കാല ഗ്രീക്കുകാരും റോമാക്കാരും അവരുടെ ഭരണദൈവമായ സിയൂസ്/വ്യാഴത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു.

  ജർമ്മൻ ജനതയിൽ, അത് മനുഷ്യരാശിയുടെ സംരക്ഷകനും ശാരീരികമായി ഏറ്റവും ശക്തനുമായ തോറിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു. എസർ.

  കിഴക്ക് ഉടനീളം, ഇന്ത്യയിൽ, ഇത് ഇന്ദ്രന്റെ പ്രതീകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഹിന്ദു ദൈവവും തിന്മയുടെ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹാസർപ്പമായ വൃത്രനെ കൊന്നതായി പറയപ്പെടുന്നവനും. (55)

  പുതിയ ലോകത്ത്, മിന്നൽ ഒരു അമാനുഷിക ജീവിയായ ഇടിമിന്നലിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പല നാട്ടുകാരും വിശ്വസിച്ചു.വലിയ ശക്തിയും ശക്തിയും. (56)

  ഇതും കാണുക: ഫറവോൻ റാംസെസ് രണ്ടാമൻ

  മെസോഅമേരിക്കക്കാർക്കിടയിൽ, ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ, ഭരണാധികാരം, മാന്ത്രികത എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിപുലമായ ആശയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന ദേവനായ ഹുറാകാൻ/ടെസ്കാറ്റ്ലിപോക്കയുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു ഇത്. (57)

  ഇടിമിന്നലുമായുള്ള ദൈവിക ശക്തിയുടെ ബന്ധം ഏകദൈവ മതങ്ങളിലും നിലവിലുണ്ട്.

  ഉദാഹരണത്തിന്, യഹൂദമതത്തിൽ, ഇടിമിന്നൽ മനുഷ്യരാശിയുടെമേൽ ചുമത്തപ്പെട്ട ദൈവിക ശിക്ഷയുടെ പ്രതിനിധാനമായി വർത്തിച്ചു. (58)

  28. കെൽറ്റിക് ഡ്രാഗൺ (സെൽറ്റ്സ്)

  ഡ്രാഗൺ പ്രതിമ / ശക്തിയുടെ ഡ്രാഗൺ ചിഹ്നം

  Pixnio-ൽ PIXNIO എടുത്ത ഫോട്ടോ

  ഇൻ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലെ മിക്ക സംസ്കാരങ്ങളിലും, മഹാസർപ്പം നാശത്തോടും തിന്മയോടും ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ദുഷ്ടജീവിയായിരുന്നു.

  എന്നിരുന്നാലും, സെൽറ്റുകൾക്കിടയിൽ, അതിന്റെ ബന്ധം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു - ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെയും (സ്വാഭാവിക) ശക്തിയുടെയും പ്രതീകമായി.

  കെൽറ്റിക് മിത്തോളജിയിൽ, മഹാസർപ്പം മറ്റ് ലോകങ്ങളുടെയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിധിയുടെയും സംരക്ഷകനായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

  ഒരു മഹാസർപ്പം കടന്നുപോകുന്നിടത്തെല്ലാം, ഭൂമിയുടെ ആ ഭാഗങ്ങൾ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു. (59)

  29. യോനി (പുരാതന ഇന്ത്യ)

  യോനി പ്രതിമ / ശക്തിയുടെ പ്രതീകം

  ഡാഡറോട്ട് / CC0

  യോനിയാണ് ശക്തി, ശക്തി, കോസ്മിക് ഊർജ്ജം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഹിന്ദു ദേവതയായ ശക്തിയുടെ ദിവ്യ പ്രതീകം.

  ഹിന്ദു വിശ്വാസങ്ങളിൽ, അവൾ പരമോന്നത ഹിന്ദു ദേവനായ ശിവന്റെ ഭാര്യയും അവന്റെ ദൈവികതയുടെ സ്ത്രീലിംഗവുമാണ്.

  ഹിന്ദി പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ, വാക്ക്'ശക്തി' എന്നത് തന്നെ 'ശക്തി' എന്നതിന്റെ ഒരു പദമാണ്. (60) (61)

  30. ആറ്-പെറ്റൽ റോസറ്റ് (പുരാതന സ്ലാവുകൾ)

  ആറ് ഇതളുള്ള റോസറ്റ് / വടിയുടെ ചിഹ്നം

  ടോംരുവൻ / CC BY-SA

  ആറ് ഇതളുകളുള്ള റോസാപ്പൂവ് സ്ലാവിക് ജനതയുടെ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് മുമ്പുള്ള പരമോന്നത ദേവതയായ റോഡിന്റെ പ്രാഥമിക ചിഹ്നമാണ്.

  ആശ്ചര്യകരമെന്നു പറയട്ടെ, മറ്റ് പുറജാതീയ മതങ്ങളുടെ ഭരിക്കുന്ന ദേവതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, റോഡ് പ്രകൃതിയുടെ ഘടകങ്ങളേക്കാൾ കുടുംബം, പൂർവ്വികർ, ആത്മീയ ശക്തി എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിപരമായ ആശയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (62)

  സമാപന കുറിപ്പ്

  ഈ ലിസ്റ്റ് അപൂർണ്ണമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയോ? പുരാതന സംസ്കാരങ്ങളിലെ ശക്തിയോ ശക്തിയോ ചിത്രീകരിക്കുന്ന മറ്റ് ചിഹ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചുവടെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോട് പറയുക.

  ഈ ലേഖനം വായിക്കുന്നത് മൂല്യവത്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ സർക്കിളിലെ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല.

  ഇതും കാണുക:

  • ശക്തിയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന മികച്ച 10 പൂക്കൾ
  • ശക്തിയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന മികച്ച 10 പൂക്കൾ

  റഫറൻസുകൾ

  1. ഗോൾഡൻ ഈഗിൾസ് ടേക് ഡൗൺ മാൻ, വോൾവ്സ്. ഗർജ്ജിക്കുന്ന ഭൂമി . [ഓൺലൈൻ] //roaring.earth/golden-eagles-vs-deer-and-wolves/.
  2. Fernández, Carrillo de Albornoz &. കഴുകന്റെ പ്രതീകാത്മകത. പുതിയ അക്രോപോളിസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ . [ഓൺലൈൻ]
  3. വിൽകിൻസൺ, റിച്ചാർഡ് എച്ച്. പുരാതന ഈജിപ്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ ദൈവങ്ങളും ദേവതകളും. 2003, പി. 181.
  4. ഡെലോർം, ജീൻ. പ്രാചീന, മധ്യകാല ചരിത്രത്തിന്റെ ലാറൂസ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ. എസ്.എൽ. : എക്‌സ്‌കാലിബർ ബുക്‌സ്, 1981.
  5. The Archytype ofസിംഹം, പുരാതന ഇറാനിൽ, മെസൊപ്പൊട്ടേമിയ & ഈജിപ്ത്. തഹേരി, സദ്രെദ്ദീൻ. 2013, Honarhay-e Ziba ജേർണൽ, പേ. 49.
  6. കുട്ടികൾക്കുള്ള Æsop. യു.എസ് ലൈബ്രറി ഓഫ് കോൺഗ്രസ്. [ഓൺലൈൻ] //www.read.gov/aesop/001.html.
  7. ഇംഗർസോൾ, ഏണസ്റ്റ്. ഇല്ലസ്ട്രേറ്റഡ് ബുക്ക് ഓഫ് ഡ്രാഗൺസ് ആൻഡ് ഡ്രാഗൺ ലോർ. എസ്.എൽ. : Lulu.com, 2013.
  8. മഞ്ഞ ചക്രവർത്തി. ചൈന ഡെയ്‌ലി. [ഓൺലൈൻ] 3 12, 2012. //www.chinadaily.com.cn/life/yellow_emperor_memorial_ceremony/2012-03/12/content_14812971.htm.
  9. Appiah, Kwame Anthony. എന്റെ പിതാവിന്റെ വീട്ടിൽ: സംസ്കാരത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ആഫ്രിക്ക. എസ്.എൽ. : ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സ്, 1993.
  10. ടബോനോ ഹാർഡ് വർക്ക് ഹാർഡ്. ചിക് ആഫ്രിക്കൻ സംസ്കാരം . [ഓൺലൈൻ] 10 7, 2015.
  11. PEMPAMSIE. പശ്ചിമ ആഫ്രിക്കൻ ജ്ഞാനം: അഡിൻക്ര ചിഹ്നങ്ങൾ & അർത്ഥങ്ങൾ. [ഓൺലൈൻ]
  12. ബദാവി, ചെറിൻ. ഈജിപ്ത് - കാൽപ്പാടുകൾ യാത്രാ ഗൈഡ്. എസ്.എൽ. : കാൽപ്പാട്, 2004.
  13. ബിയോണ്ട് ദി എക്സോട്ടിക്: വിമൻസ് ഹിസ്റ്റോറീസ് ഇൻ ഇസ്‌ലാമിക് സൊസൈറ്റിസ്. [ബുക്ക് ഓത്ത്.] അമീറ എൽ-അസ്ഹരി സോൻബോൾ. എസ്.എൽ. : സിറാക്കൂസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സ്, 2005, പേജ്. 355-359.
  14. ലോകാർഡ്, ക്രെയ്ഗ് എ. സൊസൈറ്റികൾ, നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ, ആന്റ് ട്രാൻസിഷൻസ്, വാല്യം I: ടു 1500: എ ഗ്ലോബൽ ഹിസ്റ്ററി. എസ്.എൽ. : വാഡ്‌സ്‌വർത്ത് പബ്ലിഷിംഗ്, 2010.
  15. സ്മിത്ത്, മൈക്കൽ ഇ. ദി ആസ്ടെക്‌സ്. എസ്.എൽ. : ബ്ലാക്ക്‌വെൽ പബ്ലിഷിംഗ്, 2012.
  16. ബലത്തിനായുള്ള കെൽറ്റിക് ചിഹ്നത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. [ഓൺലൈൻ] //www.irishcentral.com/roots/celtic-symbol-for-strength.
  17. Fraze, James George. എന്ന ആരാധനഓക്ക് ഗോൾഡൻ ബഫ്. 1922.
  18. വൃക്ഷാരാധന. ടെയ്‌ലർ, ജോൺ ഡബ്ല്യു. 1979, ദി മാൻകൈൻഡ് ത്രൈമാസിക, പേജ്. 79-142.
  19. കാബാനൗ, ലോറന്റ്. ദ ഹണ്ടേഴ്സ് ലൈബ്രറി: യൂറോപ്പിലെ കാട്ടുപന്നി. കോനെമാൻ. 2001.
  20. മല്ലോറി, ഡഗ്ലസ് ക്യു. ആഡംസ് & J.P. എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് ഇൻഡോ-യൂറോപ്യൻ കൾച്ചർ. എസ്.എൽ. : ഫിറ്റ്സ്റോയ് ഡിയർബോൺ പബ്ലിഷേഴ്സ്, 1997.
  21. മാക്ഡോണൽ. വേദ മിത്തോളജി. എസ്.എൽ. : മോത്തിലാൽ ബനാർസിദാസ് പബ്ലിഷേഴ്സ്, 1898.
  22. നൈറ്റ്, ജെ. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ വുൾവ്സ് ഇൻ ജപ്പാന്: ആൻ ആൻത്രോപോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് പീപ്പിൾ-വൈൽഡ് ലൈഫ് റിലേഷൻസ്,. എസ്.എൽ. : Oxford University Press, 2003, pp. 49-73.
  23. Schwabe, Gordon &. ദി ക്വിക്ക് ആൻഡ് ദി ഡെഡ്: പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ബയോമെഡിക്കൽ തിയറി. 2004.
  24. മില്ലർ, പാട്രിക്. ഇസ്രായേൽ മതവും ബൈബിൾ ദൈവശാസ്ത്രവും: സമാഹരിച്ച ഉപന്യാസങ്ങൾ. എസ്.എൽ. : കണ്ടിന്യം ഇന്റർനാഷണൽ പബ്ലിഷിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്, പി. 32.
  25. മാകുലോക്ക്, ജോൺ എ. സെൽറ്റിക് മിത്തോളജി. എസ്.എൽ. : അക്കാദമി ചിക്കാഗോ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, 1996.
  26. അലെൻ, ജെയിംസ് പി. മിഡിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ: ഹൈറോഗ്ലിഫുകളുടെ ഭാഷയ്ക്കും സംസ്‌കാരത്തിനും ഒരു ആമുഖം. എസ്.എൽ. : കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സ്, 2014.
  27. URUZ റൂൺ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനവും. മാഗസിൻ വേണം. [ഓൺലൈൻ] //www.needmagazine.com/rune-meaning/uruz/.
  28. ഹെർക്കുലീസ്. Mythology.net . [ഓൺലൈൻ] 2 2, 2017. //mythology.net/greek/heroes/hercules/.
  29. Davidson, H.R. Ellis. വടക്കൻ യൂറോപ്പിലെ ദൈവങ്ങളും മിത്തുകളും. എസ്.എൽ. : പെൻഗ്വിൻ, 1990.
  30. സ്റ്റെഫാൻ, ഒലിവർ. ഹെറാൾഡ്രിയുടെ ആമുഖം. 2002. പി. 44.
  31. ഗ്രിഫിൻ. എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്ക. [ഓൺലൈൻ] //www.britannica.com/topic/griffin-mythological-creature.
  32. ഋഗ്വേദത്തിലെ ഇന്ദ്രൻ. 1885, അമേരിക്കൻ ഓറിയന്റൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ജേണൽ.
  33. ബുദ്ധമതത്തിലെ ഒരു പ്രതീകമായി വജ്ര (ദോർജെ). മതം പഠിക്കുക. [ഓൺലൈൻ] //www.learnreligions.com/vajra-or-dorje-449881.
  34. Barnes, Sandra. ആഫ്രിക്കയുടെ ഓഗൺ: പഴയ ലോകവും പുതിയതും. എസ്.എൽ. : ഇൻഡ്യാന യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സ്, 1997.
  35. ഓഗൺ, ദി വാരിയർ ഒറിഷ. മതങ്ങൾ പഠിക്കുക. [ഓൺലൈൻ] 9 30, 2019. //www.learnreligions.com/ogun-4771718.
  36. മാർഗ്. എസ്.എൽ. : യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മിഷിഗൺ, വാല്യം. 43, പേ. 77.
  37. പീറ്റർ ഷെർട്സ്, നിക്കോൾ സ്ട്രിബ്ലിംഗ്. പുരാതന ഗ്രീക്ക് കലയിലെ കുതിര. എസ്.എൽ. : യേൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സ്, 2017.
  38. കുൻഹ, ലൂയിസ് സാ. പുരാതന ചൈനീസ് ചരിത്രത്തിലെ കുതിര, പ്രതീകാത്മകത, മിഥ്യ. ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റ് കൾച്ചറൽ ബ്യൂറോ. [ഓൺലൈൻ] //www.icm.gov.mo/rc/viewer/20009/883.
  39. കുതിരയുടെ ചിഹ്നം. നേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ ട്രൈബുകൾ. [ഓൺലൈൻ] //www.warpaths2peacepipes.com/native-american-symbols/horse-symbol.htm#:~:text=The%20meaning%20of%20the%20horse%20symbol%20was%20to%20mobility%20signify% ,%20ദിശ%20%20%20റൈഡർമാർ എടുത്തു..
  40. കരടി ചിഹ്നം . നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ഗോത്രങ്ങൾ . [ഓൺലൈൻ] //www.warpaths2peacepipes.com/native-american-symbols/bear-symbol.htm.
  41. SANDERS, DAVAUN. സ്ഫിങ്ക്സ് അർത്ഥങ്ങൾ. കാസ്റൂം. [ഓൺലൈൻ]//classroom.synonym.com/sphinx-meanings-8420.html#:~:text=1%20The%20Sphinx%20in%20Ancient%20Egypt&text=The%20familiar%20depiction%20of%20the,todominance %20king's%20intelligence..
  42. Stewart, Desmond. പിരമിഡുകളും സ്ഫിങ്ക്സും. 1971.
  43. നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ വുൾഫ് മിത്തോളജി. അമേരിക്കയിലെ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ. [ഓൺലൈൻ] //www.native-languages.org/legends-wolf.htm.
  44. ലോപ്പസ്, ബാരി എച്ച്. ചെന്നായികളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും. 1978.
  45. വോളർട്ട്, എഡ്വിൻ. നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തിലെ ചെന്നായ്ക്കൾ. അലാസ്കയിലെ ചെന്നായ ഗാനം. [ഓൺലൈൻ] //www.wolfsongalaska.org/chorus/node/179.
  46. Fasces. എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്ക. [ഓൺലൈൻ] //www.britannica.com/topic/fasces.
  47. ആന: ആഫ്രിക്കൻ സംസ്കാരത്തിലെ മൃഗവും അതിന്റെ ആനക്കൊമ്പും. യുസിഎൽഎയിലെ ഫൗളർ മ്യൂസിയം. [ഓൺലൈൻ] 3 30, 2013. //web.archive.org/web/20130330072035///www.fowler.ucla.edu/category/exhibitions-education/elephant-animal-and-its-ivory-african -culture.
  48. എല്ലായിടത്തും സർക്കിളുകൾ, സർക്കിളുകൾ. NRICH പദ്ധതി . [ഓൺലൈൻ] //nrich.maths.org/2561.
  49. ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളും അവയുടെ പ്രതീകാത്മക അർത്ഥങ്ങളും. മതം പഠിക്കുക. [ഓൺലൈൻ] //www.learnreligions.com/geometric-shapes-4086370.
  50. ഈജിപ്ഷ്യൻ മതത്തിലെ വൃത്തങ്ങളുടെ പ്രതീകം. സിയാറ്റിൽ പൈ. [ഓൺലൈൻ] //education.seattlepi.com/symbolism-circles-egyptian-religion-5852.html.
  51. എന്താണ് തായ്ജി? തൈജി സെൻ . [ഓൺലൈൻ] //www.taijizen.com/en/singlepage.html?7_2.
  52. al, Rita Eസംസ്കാരങ്ങൾ)
  ബാബിലോണിലെ സിംഹം.

  ഫാൽക്കോ വയാ പിക്‌സാബേ

  കഴുതയെപ്പോലെ, സിംഹം ശക്തിയുടെയും ശക്തിയുടെയും പ്രതീകങ്ങളായി വർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുരാതന കാലം മുതൽ നിരവധി സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഉടനീളം രാജാക്കന്മാർ.

  ഈജിപ്ഷ്യൻ യുദ്ധദേവതയായ സെഖ്മെത്, റായുടെ ശക്തിയുടെ പ്രതികാര പ്രകടനമാണ്, പലപ്പോഴും ഒരു സിംഹമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. (3)

  മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ പുരാണങ്ങളിൽ, സിംഹം തന്റെ ഐതിഹാസികമായ ചൂഷണങ്ങൾക്കും അമാനുഷിക ശക്തിക്കും പേരുകേട്ട ദേവനായ ഗിൽഗമെഷിന്റെ പ്രതീകങ്ങളിലൊന്നാണ്. (4)

  പുരാതന പേർഷ്യയിൽ, സിംഹം ധൈര്യത്തോടും രാജകീയതയോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. (5)

  ഗ്രീക്കുകാർക്കിടയിൽ, പ്രശസ്ത ഗ്രീക്ക് കഥാകൃത്ത് ഈസോപ്പിന്റെ ചില കെട്ടുകഥകളിൽ സിംഹം ശക്തിയെയും ശക്തിയെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം. (6)

  3. ഓറിയന്റൽ ഡ്രാഗൺ (ചൈന)

  ചൈനീസ് ഡ്രാഗൺ പ്രതിമ – ശക്തിയുടെ ചൈനീസ് പ്രതീകം

  Wingsancora93 / CC BY-SA

  പാശ്ചാത്യ എതിരാളികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ ഡ്രാഗണുകൾക്ക് കൂടുതൽ നല്ല പ്രതിച്ഛായ ഉണ്ടായിരുന്നു.

  ഇതും കാണുക: വൈക്കിംഗ്സ് എങ്ങനെ മീൻപിടിച്ചു?

  പ്രാചീന കാലം മുതൽ, പ്രദേശത്തുടനീളം, ഡ്രാഗണുകൾ ശക്തി, ശക്തി, സമൃദ്ധി, ഭാഗ്യം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ്.

  ചരിത്രപരമായി, ഡ്രാഗൺ ചൈനയിലെ ചക്രവർത്തിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുകയും അധികാരത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്വ ചിഹ്നമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. (7)

  ഐതിഹ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ചൈനയിലെ ആദ്യത്തെ ഭരണാധികാരി, മഞ്ഞ ചക്രവർത്തി, തന്റെ ജീവിതാവസാനത്തിൽ, സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അനശ്വരമായ അർദ്ധ വ്യാളിയായി മാറിയതായി പറയപ്പെടുന്നു. (8)

  4. ടോബോനോ (പടിഞ്ഞാറ്തുടങ്ങിയവ. സൂര്യന്റെ ഫറവോകൾ : അഖെനാറ്റെൻ, നെഫെർറ്റിറ്റി, ടുട്ടൻഖാമെൻ. എസ്.എൽ. : ബോസ്റ്റൺ മ്യൂസിയം ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്, 1999.
 • അഖെനാറ്റെൻ: ദി ഹെററ്റിക് കിംഗ്. എസ്.എൽ. : പ്രിൻസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സ്, 1984.
 • തർഹുൻ. എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്ക. [ഓൺലൈൻ] //www.britannica.com/topic/Tarhun.
 • ബെറി, തോമസ്. ഇന്ത്യയിലെ മതങ്ങൾ. എസ്.എൽ. : കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സ്, 1996.
 • നേറ്റീവ് അമേരിക്കക്കാരുടെ തണ്ടർബേർഡ്. ലെജന്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക. [ഓൺലൈൻ] //www.legendsofamerica.com/thunderbird-native-american/.
 • ആസ്‌ടെക് ദൈവത്തിന്റെ പരിഹാസങ്ങളും രൂപാന്തരങ്ങളും: Tezcatlipoca, “Lord of the Smoking Mirror”. എസ്.എൽ. : Guilhem Olivier, 2003.
 • Girvin, Tim. ആശയങ്ങളുടെ മിന്നലാക്രമണം: ഇടിമിന്നലിന്റെ ദേശാടന പ്രതീകം. ഗിർവിൻ . [ഓൺലൈൻ] 4 20, 2016. //www.girvin.com/the-lightning-strike-of-ideas-the-migratory-symbolism-of-the-thunderbolt/.
 • CELTIC DRAGON - ഒരേ സമയം ശക്തിയുടെയും ഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെയും പ്രതീകം. Documentarytube.com . [ഓൺലൈൻ] //www.documentarytube.com/articles/celtic-dragon-symbol-of-power-and-fertility-at-the-the-same-time.
 • Yoni. എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്ക. [ഓൺലൈൻ] //www.britannica.com/topic/yoni.
 • ശൈവിസം. എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്ക. [ഓൺലൈൻ] //www.britannica.com/topic/Hinduism/Shaivism.62.
 • ഇവെന്റിസ്, ലിൻഡ. റഷ്യൻ നാടോടി വിശ്വാസം. 1989.
 • തലക്കെട്ട് ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: sherisetj Pixabay വഴി

  ആഫ്രിക്ക)

  ടാബോനോ ചിഹ്നം - ശക്തിയുടെ ആഡിൻക്ര ചിഹ്നം

  അഡിൻക്ര എന്നത് വിവിധ ആശയങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രതീകങ്ങളാണ്, കൂടാതെ പല പശ്ചിമാഫ്രിക്കൻ സംസ്‌കാരങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് അശാന്തി ജനതയുടെ തുണിത്തരങ്ങൾ, മൺപാത്രങ്ങൾ, ലോഗോകൾ, വാസ്തുവിദ്യ എന്നിവയിൽ പോലും അവ വളരെയധികം ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു. . (9)

  നാലു തുഴകളുടെ ആകൃതിയിലുള്ള, കരുത്ത്, സ്ഥിരോത്സാഹം, കഠിനാധ്വാനം എന്നിവയുടെ ഒരു അഡിൻക്ര പ്രതീകമാണ് ടാബോനോ.

  'ബലം' അതിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ശാരീരികമായി അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് ഒരാളുടെ ഇച്ഛാശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. (10)

  5. പെമ്പാംസി (പശ്ചിമ ആഫ്രിക്ക)

  പെമ്പാംസി ചിഹ്നം - ശക്തിയുടെ അഡിൻക്ര ചിഹ്നം

  പെമ്പംസി ശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു അഡിൻക്ര ചിഹ്നമാണ് .

  ഒരു ശൃംഖലയുടെ കണ്ണികളോട് സാമ്യമുള്ള ഈ ചിഹ്നം ദൃഢതയും കാഠിന്യവും ഒപ്പം ഐക്യത്തിലൂടെ നേടിയ ശക്തിയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. (11)

  6. ഹംസ (മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്)

  ഖംസ ചിഹ്നം - ദേവിയുടെ കൈ

  ഫ്ലഫ് 2008 / പെർഹെലിയോൺ 2011 / CC BY

  ഹംസ (അറബിക്: ഖംസ ) അനുഗ്രഹങ്ങൾ, സ്ത്രീത്വം, ശക്തി, ശക്തി എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മിഡിൽ-ഈസ്റ്റിൽ ഉടനീളം പ്രചാരത്തിലുള്ള ഈന്തപ്പനയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ചിഹ്നമാണ്.

  ദുഷിച്ച കണ്ണുകളും പൊതുവെ നിർഭാഗ്യവും ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നു. (12)

  മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിലും കാർത്തേജിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പുരാതന കാലം വരെ ഈ ചിഹ്നത്തിന്റെ ചരിത്രം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

  സാധ്യത, പുരാതന കാലത്തുടനീളം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സമാനമായ കൈ ചിഹ്നമായ മനോ പന്തേ എന്നതുമായി ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടാകാം.ഈജിപ്ത്. (13)

  7. ജാഗ്വാർ (മെസോഅമേരിക്ക)

  മെസോഅമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ജാഗ്വാർ പ്രതിമ

  റോസ്മാനിയ / CC BY

  ജാഗ്വാർ ഇതിൽ ഒന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ പൂച്ച ഇനങ്ങളും ന്യൂ വേൾഡ് ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശത്തിന്റെ അഗ്ര വേട്ടക്കാരനും.

  കൊളംബിയന് മുമ്പുള്ള പല സംസ്കാരങ്ങളും ഉഗ്രമായ മൃഗത്തെ ഭയപ്പെട്ട മൃഗമായി കാണുകയും ശക്തിയും ശക്തിയും ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രതീകമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. (14)

  പിന്നീടുള്ള മായൻ നാഗരികതയിൽ, ജാഗ്വാറിന്റെ ചിഹ്നവും രാജകീയതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ വന്നു, കൂടാതെ അതിന്റെ പല രാജാക്കന്മാരും മൃഗത്തിന്റെ മായൻ പദമായ ബാലം എന്ന പേര് വഹിച്ചു.

  അയൽരാജ്യമായ ആസ്ടെക്കുകൾക്കിടയിൽ, മൃഗം ഒരുപോലെ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

  അത് യോദ്ധാവിന്റെ പ്രതീകവും അവരുടെ ഉന്നത സൈനിക ശക്തിയായ ജാഗ്വാർ നൈറ്റ്സിന്റെ രൂപവുമായിരുന്നു. (15)

  8. ആലിം (സെൽറ്റ്‌സ്)

  സെൽറ്റിക് എയ്ൽം ചിഹ്നം

  ആലിം അവ്യക്തമായ ഉത്ഭവത്തിന്റെ വളരെ പുരാതനമായ കെൽറ്റിക് ചിഹ്നമാണ്, പക്ഷേ അത് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള അർത്ഥം.

  കൂടുതൽ ചിഹ്നം ശക്തി, സഹിഷ്ണുത, സഹിഷ്ണുത എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ചുറ്റുമുള്ള വൃത്തം ആത്മാവിന്റെ പൂർണ്ണതയെയും വിശുദ്ധിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  ചിഹ്നം ഇതുമായി അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (പ്രചോദിതമാകാം) യൂറോപ്യൻ സിൽവർ ഫിർ, കഠിനമായ കാലാവസ്ഥയിലും നിത്യഹരിതമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഹാർഡി വൃക്ഷം. (16)

  യൂറോപ്യൻ സിൽവർ ഫിർ

  ഗോറൻ ഹോർവാട്ട് വഴി പിക്‌സാബേ

  9. ഓക്ക് ട്രീ (യൂറോപ്പ്)

  ഓക്ക് ട്രീ

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: മാക്സ് പിക്സൽ

  പല പുരാതന യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരങ്ങളിലും, ഓക്ക് ഒരു വിശുദ്ധ വൃക്ഷമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നുശക്തി, ജ്ഞാനം, സഹിഷ്ണുത എന്നിവയുമായി ശക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  ഗ്രീക്കോ-റോമൻ നാഗരികതയിൽ, വൃക്ഷം പവിത്രമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, അവരുടെ പ്രധാന ദേവതയായ സിയൂസ്/വ്യാഴത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അത്. (17)

  സെൽറ്റ്‌സ്, സ്ലാവിക്, നോർസ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഈ വൃക്ഷം മതപരമായി പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരുന്നു, അവരുടെ ഇടിമുഴക്കമുള്ള ദൈവങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്തു.

  മരത്തിന്റെ കെൽറ്റിക് വാക്ക് ഡ്രസ് ആയിരുന്നു, 'ശക്തം', 'ദൃഢം' എന്നീ പദങ്ങളുടെ വിശേഷണവും കൂടിയായിരുന്നു. (18)

  10. ബോർ (പഴയ ലോകം സംസ്കാരങ്ങൾ)

  എട്രൂസ്കൻ ആർട്ട് - പുരാതന സെറാമിക് ബോർ വെസൽ / 600-500 ബിസി

  ഡാഡെറോട്ട് / CC0

  അതിന്റെ സ്ഥിരതയുള്ളതും പലപ്പോഴും ഭയമില്ലാത്തതുമായ സ്വഭാവം കാരണം, പല സംസ്കാരങ്ങളിലും പഴയ ലോകത്തിലെ, പന്നി പലപ്പോഴും യോദ്ധാവിന്റെ ഗുണങ്ങളും ശക്തിയുടെ പരീക്ഷണവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

  യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ ഗ്രീക്ക് വീരപുരാണങ്ങളിലും, നായകൻ ഒരു പന്നിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയോ കൊല്ലുകയോ ചെയ്യുന്നു. (19)

  ജർമ്മനിക് ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ, ശക്തിയുടെയും ധൈര്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പന്നിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ അവരുടെ വാളുകളിലും കവചങ്ങളിലും കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണമായിരുന്നു.

  അയൽക്കാരായ സെൽറ്റുകളിൽ, മൃഗത്തെ പവിത്രമായി കണക്കാക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കാം. (20)

  ഹിന്ദുമതത്തിൽ, പന്നി വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, ഹിന്ദു ദേവാലയത്തിലെ പ്രധാന ദേവന്മാരിൽ ഒരാളും സർവജ്ഞാനം, ഊർജ്ജം, ശക്തി, വീര്യം തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (21)

  കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ, പന്നി വളരെക്കാലമായി അത്തരം സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.ധിക്കാരം.

  ജാപ്പനീസ് വേട്ടക്കാർക്കും പർവതക്കാർക്കും ഇടയിൽ, അവർ തങ്ങളുടെ മകന് മൃഗത്തിന്റെ പേരിടുന്നത് അസാധാരണമല്ല. (22)

  11. ബുൾ (പഴയ ലോക സംസ്കാരങ്ങൾ)

  കോലോസൽ ബുൾ ഹെഡ്

  സാറ്റിനാൻഡ്സിൽക്ക് / CC BY-SA

  കാളയാണ് പല പഴയ ലോക സംസ്കാരങ്ങളിലും ശക്തിയെയും ശക്തിയെയും പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ വന്ന മറ്റൊരു മൃഗം.

  പ്രാചീന ഈജിപ്തുകാർ 'ക' എന്ന വാക്ക് മൃഗത്തെയും ശക്തി / ജീവശക്തി എന്ന ആശയത്തെയും സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു. (23)

  ലെവന്റിൽ, കാളയെ വിവിധ ദേവതകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി, ശക്തിയുടെയും ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെയും പ്രതീകമായിരുന്നു. (24)

  ഐബീരിയക്കാർക്കിടയിൽ, കാള അവരുടെ യുദ്ധദേവനായ നെറ്റോയുമായും ഗ്രീക്കോ-റോമക്കാർക്കിടയിൽ അവരുടെ പ്രധാന ദേവനായ സിയൂസ്/വ്യാഴവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു.

  ശക്തമായ ഇച്ഛാശക്തി, യുദ്ധം, സമ്പത്ത്, പുരുഷത്വം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായ കാളയെ സെൽറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഒരു വിശുദ്ധ മൃഗമായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തു. (25)

  12. വാസ്-ചെങ്കോൽ (പുരാതന ഈജിപ്ത്)

  ഇസിസ് ദി ഗ്രേറ്റ് ദേവി ഒരു ചെങ്കോൽ പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്നു

  ഒസാമ ഷുക്കിർ മുഹമ്മദ് അമീൻ FRCP(ഗ്ലാസ്ഗ്) / CC BY-SA

  Was- ചെങ്കോൽ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ മത കലകളിലും അവശിഷ്ടങ്ങളിലും പതിവായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതീകമാണ്.

  ഈജിപ്ഷ്യൻ ദൈവങ്ങളായ സെറ്റ്, അനുബിസ്, ഫറവോൻ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇത് അധികാരത്തിന്റെയും ആധിപത്യത്തിന്റെയും സങ്കൽപ്പത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

  അതിന്റെ ചിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഹൈറോഗ്ലിഫ് പ്രതീകം ആയത്, എന്നർത്ഥം 'ശക്തി' (26)

  13. ഉർ (ജർമ്മനിക്)

  7>ഒരു ചിത്രീകരണംAurochs

  Heinrich Harder (1858-1935) / Public domain

  Aur/Urze എന്നത് Aurochs-ന്റെ ഒരു പ്രോട്ടോ-ജർമ്മനിക് റൂണാണ്, ഒരു കാലത്ത് പുരാതന ദേശങ്ങളിൽ അലഞ്ഞുനടന്ന, ഇപ്പോൾ വംശനാശം സംഭവിച്ച ഒരു കൂറ്റൻ കാളയെപ്പോലെ യുറേഷ്യയുടെ.

  മൃഗത്തെ പോലെ തന്നെ, ഇത് മൃഗശക്തി, മൃഗശക്തി, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീകമാണ്. (27)

  ഉർജ് ലെറ്റർ - റൂൺ ഫോർ പവർ

  ക്ലേസ്‌വാലിൻ / പബ്ലിക് ഡൊമെയ്‌ൻ

  14. ക്ലബ് ഓഫ് ഹെർക്കുലീസ് (ഗ്രീക്കുകാർ/റോമന്മാർ)

  ഹെർക്കുലീസ് തന്റെ ക്ലബ്ബിനൊപ്പം ഒരു സെന്റോറിനെ കൊല്ലുന്നു

  റോബർട്ടോ ബെല്ലാസിയോ പിക്‌സാബേ വഴി

  ഹെർക്കുലീസ് ഒരു ഗ്രീക്കോ-റോമൻ പുരാണ നായകനും ദേവനുമാണ്.

  വ്യാഴത്തിന്റെ/സിയൂസിന്റെ പുത്രനെന്ന നിലയിൽ, അദ്ദേഹം അവിശ്വസനീയമായ ശക്തിക്ക് പേരുകേട്ടവനായിരുന്നു, മറ്റ് പല ഗ്രീക്ക് ദൈവങ്ങളോടും മത്സരിക്കുന്നതോ അതിലും കൂടുതലോ ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

  അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയും പുരുഷത്വവും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഒരു മരത്തടിയും (28) ഉൾപ്പെടുന്നു, അത് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും വിവിധ ചിത്രങ്ങളിലും ചിത്രീകരണങ്ങളിലും പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

  15. Mjölnir (Norse)

  Mjölnir പെൻഡന്റിന്റെ ഡ്രോയിംഗ് (തോറിന്റെ ചുറ്റിക)

  പ്രൊഫ. മാഗ്നസ് പീറ്റേഴ്‌സൺ / ഹെർ സ്റ്റെഫെൻസെൻ / അർനൗഡ് റാമി / പബ്ലിക് ഡൊമെയ്‌ൻ

  ജർമ്മനിക് പുരാണങ്ങളിൽ, ഇടിമുഴക്കം, കൊടുങ്കാറ്റ്, ഫലഭൂയിഷ്ഠത, ശക്തി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോർസ് ദേവനായ തോർ ഉപയോഗിച്ച ഐതിഹാസിക ചുറ്റികയുടെ പേരാണ് മ്ജോൾനിർ. .

  സ്കാൻഡിനേവിയയിൽ ഉടനീളം, Mjölnir-നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ചുറ്റികയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള പെൻഡന്റുകൾ കണ്ടെത്തി.

  അവ നോർസ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായി ധരിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ ആമുഖത്തോടെ പുറജാതീയ വിധിയെ പൊതുവായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.പ്രദേശത്തെ ക്രിസ്തുമതം. (29)

  16. ഗ്രിഫിൻ (പഴയ ലോക സംസ്കാരങ്ങൾ)

  ഗ്രീക്ക് ഫ്രെസ്കോ ഓഫ് ഗ്രിഫിൻ

  Karl432 / CC BY-SA 3.0

  പലപ്പോഴും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സിംഹത്തിനും കഴുകനും ഇടയിലുള്ള ഒരു കുരിശ്, ഗ്രിഫിൻ ധൈര്യം, നേതൃത്വം, ശക്തി എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. (30)

  മധ്യകാല യൂറോപ്യൻ മിത്തോളജിയുമായി വളരെയേറെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും, ഗ്രിഫിൻ എന്ന ആശയം വളരെ പുരാതനമാണ്, ബിസി രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ ലെവന്റിലാണ് ആദ്യം ഉത്ഭവിച്ചത് (31).

  അസീറിയൻ ദേവതയായ ലമാസ്സു , അക്കാഡിയൻ രാക്ഷസൻ അൻസു എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പ്രാചീന സംസ്‌കാരങ്ങളിലെ സമാനമായ നിരവധി പുരാണ ജീവികളിൽ നിന്ന് ഇത് പ്രചോദനം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജൂത മൃഗം Ziz .

  17. വെർജ (ഇന്ത്യ)

  ടിബറ്റൻ വെർജ – ഇന്ദ്രന്റെ ആയുധം

  Filnik / CC BY-SA 3.0

  വേദ കഥയിൽ, വെർജ ഇന്ദ്രന്റെ ആയുധവും പ്രതീകവുമാണ്, ശക്തിയുടെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും രാജത്വത്തിന്റെയും ഹിന്ദു ദൈവവും അതുപോലെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ നാഥനുമാണ്. (32)

  പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇത്, വജ്രത്തിന്റെയും (നശിക്കാൻ കഴിയാത്തത്) ഒരു ഇടിമിന്നലിന്റെയും (പ്രതിരോധശേഷിയില്ലാത്ത ശക്തി) ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

  വെർജ, ഒരു പ്രതീകമെന്ന നിലയിൽ, ബുദ്ധമതത്തിലും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു, മറ്റനേകം കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, ആത്മീയ ദൃഢതയും ശക്തിയും സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. (33)

  18. ഇരുമ്പ് (പശ്ചിമ ആഫ്രിക്ക)

  ഇരുമ്പ് ശൃംഖല - ഒഗൂണിന്റെ ചിഹ്നം

  പിക്‌സ്‌നിയോയിലെ ulleo-ന്റെ ഫോട്ടോ

  Ogun ആണ് പല പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു ആത്മാവ്മതങ്ങൾ.

  യുദ്ധത്തിന്റെയും അധികാരത്തിന്റെയും ഇരുമ്പിന്റെയും ദൈവം, അവൻ യോദ്ധാക്കൾ, വേട്ടക്കാർ, കമ്മാരന്മാർ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ എന്നിവരുടെ രക്ഷാധികാരിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. (34)

  ആശ്ചര്യകരമെന്നു പറയട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ചിഹ്നങ്ങളിലൊന്ന് ഇരുമ്പാണ്.

  യൊറുബയിലെ ഉത്സവങ്ങളിൽ, ഓഗൂണിന്റെ അനുയായികൾ ഇരുമ്പ് ചങ്ങലകൾ ധരിക്കുകയും കത്തികൾ, കത്രിക, റെഞ്ചുകൾ, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (35)

  19. കുതിര (വിവിധ)

  മൂന്ന് കുതിരകളുടെ ഛായാചിത്രം – ശക്തിയുടെയും വേഗതയുടെയും പ്രതീകം

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: പെക്സൽസ്

  പുരാതന കാലം മുതൽ, വിവിധ വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങളിൽ, കുതിര ശക്തിയുടെയും വേഗതയുടെയും ബുദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമാണ്.

  ആദ്യകാല ഇന്തോ-ആര്യൻ ജനതയിൽ, ഈ കൃത്യമായ കാരണത്താൽ കുതിരയെ പവിത്രമായി കണക്കാക്കി. (36)

  പുരാതന ഗ്രീസിൽ (അതുപോലെ തന്നെ പിൽക്കാല റോമിലും), കുതിരയെ ഒരുപോലെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു, അതിന്റെ പ്രതീകം സമ്പത്ത്, അധികാരം, പദവി എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. (37)

  ചൈനീസ് പ്രതീകാത്മകതയിലും കുതിരയെ ധാരാളമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ഡ്രാഗൺ കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിലും കലകളിലും ഏറ്റവും ആവർത്തിച്ചുള്ള മൃഗമാണ്.

  കുതിര പുരുഷ ശക്തിയുടെയും വേഗതയുടെയും സ്ഥിരോത്സാഹത്തിന്റെയും യുവത്വത്തിന്റെ ഊർജത്തിന്റെയും പ്രതീകമായിരുന്നു.

  മുമ്പത്തെ ചൈനീസ് പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ, കുതിരയുടെ ശക്തി വ്യാളിയുടെ ശക്തിയേക്കാൾ ശക്തമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. (38)

  പുതിയ ലോകത്തിൽ പസഫിക്കിലുടനീളം, തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ കുതിര ചിഹ്നത്തിന് വിവിധ അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ, പഴയ-ലോക സംസ്കാരങ്ങളെപ്പോലെ, ഒരു പൊതു ബന്ധം ശക്തിയും
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.