സമുറായി എന്ത് ആയുധങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്?

സമുറായി എന്ത് ആയുധങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്?
David Meyer

ജപ്പാൻ ചരിത്രത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും, സൈനിക ശക്തിക്കും ശക്തിക്കും വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന വംശങ്ങളുടെ യുദ്ധങ്ങളാൽ രാജ്യം തകർന്നു. തൽഫലമായി, പരിശീലനം ലഭിച്ച പ്രൊഫഷണലുകളുടെ ആവശ്യകതയെ സാധൂകരിക്കുന്നതിനായി സൈനിക സേവനം നടത്തിയ ഒരു വിഭാഗം യോദ്ധാക്കൾ ഉയർന്നുവന്നു.

ആക്രമകാരികളിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ വരേണ്യ യോദ്ധാക്കൾക്ക് മൂർച്ചയുള്ള വാളുകൾ സമ്മാനിച്ചു. ജാപ്പനീസ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ സമുറായി യോദ്ധാക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പലർക്കും ആകാംക്ഷയുണ്ട്.

പ്രാഥമികമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സമുറായി ആയുധങ്ങൾ ഇവയായിരുന്നു: കാട്ടാന വാൾ, വാകിസാഷി വാൾ, ടാന്റോ കത്തി, യുമി ലോംഗ്ബോ, നാഗിനത പോൾ ആയുധം.

ഈ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും. ശത്രുക്കളുടെമേൽ തന്ത്രപൂർവം പ്രഹരമേൽപ്പിക്കാൻ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന ആയുധങ്ങൾ.

>

ആയുധത്തിന്റെ ബഹുമാനം

ബോഷിൻ യുദ്ധകാലത്ത് ചോസ്യു വംശത്തിലെ സമുറായി

Felice Beato, Public domain, via Wikimedia Commons

ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സമുറായിയുടെ ആയുധങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണമായ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക, ശീർഷകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബഹുമാനത്തിന്റെയും അഭിമാനത്തിന്റെയും അളവ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സമുറായി യോദ്ധാക്കൾ അവരുടെ ആയുധങ്ങളിലൂടെയും ഉപകരണങ്ങളിലൂടെയും അവരുടെ ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ, അവരുടെ സൈനിക വൈദഗ്ധ്യവും അവിശ്വസനീയമായ വൈദഗ്ധ്യവും കാരണം അവർ ജാപ്പനീസ് സൈന്യത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്നു. ബുഷിഡോ - യോദ്ധാവിന്റെ വഴി എന്ന ആശയം ഒരാളുടെ മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ബഹുമാനത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും തത്വങ്ങളെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. [1] സമുറായികൾ ബുഷിഡോയുടെ ആത്മാവിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ, അവർ എപ്പോഴും ഭയമില്ലാതെ പോരാടിമരണത്തിന് മുന്നിൽ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി.

തങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നവരെ വെട്ടിവീഴ്ത്താൻ ഇത് സമുറായി യോദ്ധാക്കളെ അനുവദിച്ചു. അവരുടെ നിർദയവും അശ്രാന്തവുമായ ശക്തി ജാപ്പനീസ് ചരിത്രത്തിൽ അവരുടെ പൈതൃകം ഉറപ്പിച്ചു.

അവർ എന്ത് ബ്ലേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചു?

സമുറായ് യോദ്ധാക്കൾ അവരുടെ അതുല്യമായ ആയുധങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ടവരായിരുന്നു. മധ്യകാല ജപ്പാനിൽ, ഏറ്റവും മികച്ച പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമേ സമുറായി പദവി നൽകപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ.

മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ എലൈറ്റ് യോദ്ധാക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങളെയും അതുല്യമായ സമുറായി കവചങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നിരവധി ആയുധങ്ങൾ അവർ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു, പ്രധാനമായും വാളുകൾ.

കാട്ടാന

ജപ്പാനിലെ പ്രശസ്തമായ ബ്ലേഡുകളിലൊന്ന് എന്ന നിലയിൽ, സമുറായികളുടെ ശേഖരത്തിലെ ആയുധങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു കാട്ടാന വാൾ.

അത് ഒരു കൂർത്ത വായ്ത്തലയുള്ള മെലിഞ്ഞതും വളഞ്ഞതുമായ വാളായിരുന്നു. രണ്ടോ മൂന്നോ അടി നീളമുള്ള കാട്ടാനയെ എളുപ്പത്തിൽ പിടിക്കാൻ ഒന്നിന് പകരം രണ്ട് കൈകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കറ്റാന

കാകിഡായി, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

സമുറായ്‌കളുടെ കൈയൊപ്പ് ആയുധമെന്ന നിലയിൽ, ഇത് സാധാരണയായി ഇടതുഭാഗത്തെ ഇടുപ്പിലാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്.

വ്യത്യസ്‌ത തരത്തിലുള്ള ഉരുക്ക് സംയോജിപ്പിച്ച്, ആവർത്തിച്ച് ചൂടാക്കി മടക്കി ചുറുചുറുക്കമുള്ളതും മൂർച്ചയുള്ളതുമായ ബ്ലേഡുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാണ് മാസ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റ്‌സ്‌മാൻ ബ്ലേഡ് നിർമ്മിച്ചത്. മധ്യകാലഘട്ടങ്ങളിൽ, കാട്ടാനയെ ബഹുമാനത്തിന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. [2]

സമുറായ് വിഭാഗത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അഭിമാനകരമായ വാളെടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു. താഴ്ന്ന ക്ലാസുകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾവിശ്വസനീയമായ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി, അവരെ തൽക്ഷണം വധിച്ചു.

ഇത് പലപ്പോഴും വാക്കിസാഷി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ സഹചാരി വാളുമായി ജോടിയാക്കിയിരുന്നു. പ്രസിദ്ധമായ കാട്ടാന, വാകിസാഷിയുടെ ബ്ലേഡ് സമുറായി യോദ്ധാക്കൾ അടച്ച സ്ഥലങ്ങളിലും താഴ്ന്ന മേൽത്തട്ട് ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാട്ടാന പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്തതിനാൽ, വാകിസാഷി വാൾ അതിന്റെ പ്രതിരൂപത്തിന് തടസ്സമില്ലാത്ത ബദലായി തെളിഞ്ഞു.

വാകിസാഷി

കടപ്പാട്: ക്രിസ് 73 / വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ്

ജപ്പാൻ യോദ്ധാക്കൾ ഒരേസമയം രണ്ടോ മൂന്നോ ബ്ലേഡുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതും പതിവായിരുന്നു. സമുറായി യോദ്ധാക്കൾ പലപ്പോഴും കാട്ടാനയെയും വാകിസാഷിയെയും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഡെയ്ഷോ (ജോഡി) ആയി ധരിക്കുന്നതായി കാണാറുണ്ട്. രണ്ടാമത്തേത് സെപ്പുക്കുവിന്റെ ആചാരപരമായ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹായ വാളായി ഉപയോഗിച്ചു. ഏകദേശം ഒന്നോ രണ്ടോ അടി നീളവും കാട്ടാനയുടെ ഉയരവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വളവുമുണ്ട്.

ക്ലാസിക് തീമുകൾ, ചിഹ്നങ്ങൾ, പരമ്പരാഗത രൂപങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ഇഴചേർന്ന ചതുരാകൃതിയിലുള്ള സുബയാണ് വാകിസാഷിയിൽ സാധാരണയായി ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ജാപ്പനീസ് പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച്, സമുറായികൾ ഒരു വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്റെ വാകിസാഷിയെ സൂക്ഷിക്കാൻ അനുവദിക്കും, എന്നാൽ തന്റെ കാട്ടാനയുമായി പിരിയേണ്ടി വരും. [3]

ടാന്റോ

ഒരു സമുറായി യോദ്ധാവ് തന്റെ കൈവശം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൂർച്ചയുള്ള വാളുകളും ബ്ലേഡുകളും കാരണം ടാന്റോ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ജാപ്പനീസ് കവചം നിരന്തരമായി തുളച്ചുകയറുന്നതിൽ ഇത് ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു.

ടാന്റോ വാൾ

ഡാഡറോട്ട്, പബ്ലിക്ഡൊമെയ്‌ൻ, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

ഒരു ടാന്റോ എന്നത് ഒറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള നേരായ ബ്ലേഡുള്ള കത്തിയാണ്, അത് പ്രാഥമികമായി ആയുധങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ മുറിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ചെറുതും എന്നാൽ മൂർച്ചയുള്ളതുമായ കഠാരയായതിനാൽ, മാരകമായ പ്രഹരത്തോടെ ഒരു പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ഇത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.

ഒരു ടാന്റോയുടെ ഉദ്ദേശ്യം പ്രധാനമായും ആചാരപരവും അലങ്കാരവുമായിരുന്നു. വാകിസാഷിയെപ്പോലെ, യുദ്ധക്കളത്തിലെ പരാജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിരവധി യോദ്ധാക്കൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു.

സമുറായി മറ്റ് ഏതൊക്കെ ആയുധങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്?

സാധാരണയായി കാൽനടയായോ കുതിരപ്പുറത്തോ നടന്നിരുന്ന വില്ലുകളും കുന്തങ്ങളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു സമുറായിയുടെ ആദ്യകാല യുദ്ധം. ഈ കാലാൾ പടയാളികൾ യുമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നീളൻ വില്ലുകളും നാഗിനത എന്ന നീണ്ട ബ്ലേഡുള്ള പോൾ ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു.

യുമി

ജപ്പാനിലെ ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തിൽ, വിദഗ്ധരായ വില്ലാളികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു അസമമായ ജാപ്പനീസ് നീളൻ വില്ലായിരുന്നു യുമി. ഇത് പരമ്പരാഗതമായി ലാമിനേറ്റഡ് മുള, തുകൽ, മരം എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചതാണ്, കൂടാതെ അമ്പെയ്ത്തിന്റെ ഉയരം കവിഞ്ഞു - ഏകദേശം 2 മീറ്ററാണ്.

ഇതും കാണുക: പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സ്പോർട്സ് പുരാതന ജാപ്പനീസ് (സമുറായ്) യുമി (വില്ലു), യെബിറ (കവിവർ), മെറ്റ് മ്യൂസിയം.

inazakira, CC BY-SA 2.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

സമുറായ് യോദ്ധാക്കൾക്കായി, ജാപ്പനീസ് എളുപ്പത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി ചെറിയ ക്വയർ ബോക്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വില്ലു പിടിച്ചു. സമുറായി യോദ്ധാവ് കുതിരപ്പുറത്ത് നീണ്ട വില്ലു ചുമക്കുന്ന ഒരു സൈനികനായിരുന്ന യയോയ് കാലഘട്ടം മുതൽ യുമിക്ക് ഒരു നീണ്ട ചരിത്രമുണ്ട്.

പിന്നീട്, സെൻഗോകു കാലഘട്ടത്തിൽ, ഹെകി ഡാഞ്ചൗ മാറ്റ്‌സുഗു യുമി ലോംഗ്ബോയെ പുതിയതുംകൃത്യമായ സമീപനം. [4] ആ സമയങ്ങളിൽ, സമുറായികൾ സാധാരണയായി മത്സരങ്ങൾക്കും വെല്ലുവിളികൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലിപ്പിക്കും.

നാഗിനാറ്റ

അവസാനമായി, ജാപ്പനീസ് യോദ്ധാക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു നീണ്ട ബ്ലേഡുള്ള പോൾ ആയുധമായിരുന്നു നാഗിനാറ്റ. ഉയർന്ന പ്രഭുക്കന്മാരുടെ. സൊഹേയ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം യോദ്ധാവ് സന്യാസിമാർക്കിടയിൽ ഇത് ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായിരുന്നു.

Naginata

Slimhannya, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

ആയുധത്തിന് കുറഞ്ഞത് എട്ടടി നീളവും ജാപ്പനീസ് വാളിനേക്കാൾ ഭാരവും വേഗത കുറവുമായിരുന്നു. നാഗിനാറ്റയെ പ്രധാനമായും വ്യതിരിക്തമാക്കുന്നത് മൌണ്ട് ചെയ്ത സൈനികരെ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ ഇറക്കിയതിനാണ്.

ഇതും കാണുക: പുനർജന്മത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന മികച്ച 8 പൂക്കൾ

ഉപസംഹാരം

അതിനാൽ, സൈനിക യുദ്ധക്കളത്തിൽ അവരുടെ മികച്ച കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സമുറായി യോദ്ധാവ് നിരവധി ആയുധങ്ങൾ നൽകി. അധികാരശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ വിഭാഗങ്ങളിലൊന്നായതിനാൽ, പല പ്രദേശങ്ങളിലും അധികാരവും നിയന്ത്രണവും പ്രയോഗിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു.

ഒരു സമുറായിയുടെ ആയുധത്തിന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ബഹുമാനവും ശക്തിയുമാണ് അവരെ ശക്തരും അജയ്യരും ആക്കുന്നത്.
David Meyer
David Meyer
ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.