തുമ്പിക്കൈയുള്ള ആനയുടെ പ്രതീകം

തുമ്പിക്കൈയുള്ള ആനയുടെ പ്രതീകം
David Meyer

നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തുമ്പിക്കൈ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആനയെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ശിൽപങ്ങൾ, പെയിന്റിംഗുകൾ, പ്രതിമകൾ, മറ്റ് അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ അവ കാണാം.

ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ, തുമ്പിക്കൈ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആനകൾ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്നും അവ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യും.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  തുമ്പിക്കൈയുള്ള ആന എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

  മുകളിലേക്കുള്ള ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈ ഭാഗ്യം, ശക്തി, ജ്ഞാനം, ശക്തി, ദീർഘായുസ്സ് എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു!

  ശ്വസിക്കുക, മണം പിടിക്കുക, സ്പർശിക്കുക, ഗ്രഹിക്കുക തുടങ്ങിയ വിവിധ ജോലികൾക്കായി ആനകൾ തുമ്പിക്കൈ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആനകൾ പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താനും ഭക്ഷണം കണ്ടെത്താനും വേട്ടക്കാരിൽ നിന്ന് സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനും തുമ്പിക്കൈ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  കൂടാതെ, അവരുടെ തുമ്പിക്കൈകൾ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നതിനും വാത്സല്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  വ്യത്യസ്‌ത സംസ്‌കാരങ്ങളിൽ തുമ്പിക്കൈ അർഥമുള്ള ആന

  ഫ്ലിക്കർ ചിത്രം എറിക് കിൽബി (CC BY-SA 2.0)

  ഹിന്ദുമതം

  ഹിന്ദുമതത്തിൽ ആനയെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഒരു വിശുദ്ധ മൃഗം, അത് ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും പുതിയ തുടക്കങ്ങളുടെയും ദേവനായ ഗണേശനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  ആനയുടെ തലയും മനുഷ്യശരീരവുമുള്ള ഗണേശനെ പലപ്പോഴും തുമ്പിക്കൈ ഉയർത്തിയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുകളിലേക്ക് തുമ്പിക്കൈയുള്ള ആനയെ ഭാഗ്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും വിജയത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി കണക്കാക്കുന്നു.

  ഗണപതിയുടെ പ്രതിമയോ പ്രതിമയോ ഉള്ളതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നുവീട്ടിലോ ജോലിസ്ഥലത്തോ ഉള്ള മുകളിലേക്ക് തുമ്പിക്കൈയുള്ള ആനയ്ക്ക് ഭാഗ്യവും അനുഗ്രഹവും ലഭിക്കും. (1)

  ബുദ്ധമതം

  ബുദ്ധമതത്തിൽ, ആനയെ ഒരു വിശുദ്ധ മൃഗമായും കണക്കാക്കുന്നു, അത് ബുദ്ധനുമായി തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  ഇതും കാണുക: ജനുവരി 2-ന്റെ ജന്മശില എന്താണ്?

  ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, ബുദ്ധൻ ജനിച്ചപ്പോൾ, രണ്ട് ആനകൾ അവനെ സ്വീകരിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു, അത് അവന്റെ വിശുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  ബൗദ്ധ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ ആനകൾ ശക്തി, ജ്ഞാനം, ക്ഷമ എന്നിവയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. തായ്‌ലൻഡ്, മ്യാൻമർ തുടങ്ങിയ ചില ബുദ്ധമത രാജ്യങ്ങളിൽ, തുമ്പിക്കൈ ഉയർത്തിയ ആനകളെ സാധാരണയായി ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മറ്റ് ആരാധനാലയങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നു. (2)

  ചൈനീസ്

  ചൈനീസ് സംസ്‌കാരത്തിൽ, തുമ്പിക്കൈ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന ആനകളും ഭാഗ്യത്തിന്റെയും ദീർഘായുസ്സിന്റെയും പ്രതീകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

  ചൈനീസ് ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, ആന, ഡ്രാഗൺ, ഫീനിക്സ്, ആമ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ചൈനീസ് പുരാണത്തിലെ നാല് വിശുദ്ധ മൃഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ആനയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവർക്ക് ഭാഗ്യവും സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും നൽകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

  ചൈനീസ് കലയിൽ, ആനകൾ തുമ്പിക്കൈകൾ ഉയർത്തി, സമ്പത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമായ ഒരു പാത്രമോ കൊട്ടയോ വഹിക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. (3)

  ആധുനിക വ്യാഖ്യാനം

  പാശ്ചാത്യ സംസ്‌കാരങ്ങളിൽ, തുമ്പിക്കൈ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആനകളെ ഭാഗ്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമായി കണക്കാക്കുന്നു.

  ഇതും കാണുക: ബാച്ച് സംഗീതത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു?

  അമേരിക്കയിൽ, ഇതിനായി ഉദാഹരണത്തിന്, ആനയുടെ പ്രതിമകൾഅവയുടെ തുമ്പിക്കൈകൾ പലപ്പോഴും വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലും അലങ്കാര വസ്തുവായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  അറ്റ്ലാന്റ, ജോർജിയ, ബർമിംഗ്ഹാം, അലബാമ തുടങ്ങിയ ചില അമേരിക്കൻ നഗരങ്ങളിൽ, നഗരത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയുടെയും വിജയത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ആനകളുടെ തുമ്പിക്കൈകളുള്ള ശിൽപങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു.

  ആഫ്രിക്കൻ സംസ്കാരം

  ആഫ്രിക്കൻ സംസ്കാരങ്ങളിൽ, ആനകളെ പലപ്പോഴും ശക്തിയുടെയും ശക്തിയുടെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി കണക്കാക്കുന്നു. പല പരമ്പരാഗത ആഫ്രിക്കൻ സമൂഹങ്ങളിലും ആനകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

  ആനകൾ തുമ്പിക്കൈ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ആഫ്രിക്കൻ കലയിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു, ചിലപ്പോൾ അവ തുണിത്തരങ്ങളിലും മറ്റ് അലങ്കാര വസ്തുക്കളിലും ഒരു രൂപമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

  സിംബാബ്‌വെ, ടാൻസാനിയ തുടങ്ങിയ ചില ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ആനകളുടെ ശിൽപങ്ങൾ വളരെ സാധാരണമാണ്. (4)

  തുമ്പിക്കൈ ഉയർത്തിയ ആന, ആത്മീയതയിൽ

  ഫ്ലിക്കർ ചിത്രം മൈക്കൽ മിന്ററിന്റെ (CC BY-NC 2.0)

  തുമ്പിക്കൈ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആന പലരിലും ശക്തമായ ആത്മീയ പ്രതീകമാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംസ്കാരങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും. തുമ്പിക്കൈയുള്ള ആനയുടെ പിന്നിലെ ചില ആത്മീയ പ്രതീകങ്ങൾ ഇതാ:

  • ഭാഗ്യവും ഭാഗ്യവും: ആന തുമ്പിക്കൈ ഉയർന്നാൽ ഭാഗ്യവും ഭാഗ്യവും കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനെ നേരിടുന്നവർക്ക് ഐശ്വര്യവും. മുകളിലേക്ക് തുമ്പിക്കൈയുള്ള ആനയെ നല്ല ശകുനമായി കണക്കാക്കുന്നു, അത് പലപ്പോഴും അനുഗ്രഹങ്ങളോടും സമൃദ്ധിയോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
  • ജ്ഞാനവും അറിവും: ആനകൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുജ്ഞാനത്തിന്റെ ദേവനായ ഗണേശനോടും ബുദ്ധനോടും ഒപ്പം. തുമ്പിക്കൈ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആനയെ കാണുന്നത് ഒരാളുടെ മാനസിക കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. (5)
  • ദീർഘായുസ്സും സുസ്ഥിരതയും: ചൈനീസ് സംസ്‌കാരത്തിൽ, സമ്പത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമായ ഒരു പാത്രമോ കൊട്ടയോ വഹിക്കുന്ന ആനകളെ നാം പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്, അത് സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ.
  • ബഹുമാനവും ആദരവും: പല സംസ്കാരങ്ങളിലും ആനയെ കുലീനവും മാന്യവുമായ ഒരു മൃഗമായാണ് കാണുന്നത്, തുമ്പിക്കൈ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആന ബഹുമാനത്തിന്റെയും ആദരവിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. മാന്യത, വിശ്വസ്തത, ചാരുത തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങളെ ഇത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
  • ബലവും ശക്തിയും : തുമ്പിക്കൈ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആനയെ ശക്തിയുടെയും ശക്തിയുടെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി കണക്കാക്കുന്നു. ആനകൾ ഈ ഗ്രഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ശക്തവുമായ മൃഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, അവയുടെ സാന്നിധ്യം സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും സ്ഥിരതയുടെയും ഒരു ബോധം നൽകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. (6)

  ഉപസംഹാരം

  ചുരുക്കത്തിൽ, തുമ്പിക്കൈ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആന, ഭാഗ്യം, ശക്തി, ജ്ഞാനം, ദീർഘായുസ്സ്, ബഹുമാനം തുടങ്ങിയ നല്ല ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്ന ശക്തമായ ആത്മീയ ചിഹ്നമാണ്. .

  അതിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം അനുഗ്രഹങ്ങളും സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും നൽകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ സംസ്‌കാരങ്ങളിലും പാരമ്പര്യങ്ങളിലും ഇത് പലപ്പോഴും അലങ്കാര വസ്തുവായോ താലിസ്മാനായോ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  റഫറൻസുകൾ

  1. //www.pbs.org/wnet/nature/the-elephant-men-living-gods/2310/
  2. //buddhism.lib.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-BH/bh117490.htm
  3. //www.onetribeapparel.com/blogs/pai/elephant -symbols-meaning
  4. //en.wikipedia.org/wiki/Cultural_depictions_of_elephants
  5. //www.mindbodygreen.com/articles/elephant-symbolism
  6. //www. alexandani.com/blogs/the-wire/symbol-meaning-elephant  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.