വൈക്കിംഗുകൾ സ്വയം എന്താണ് വിളിച്ചത്?

വൈക്കിംഗുകൾ സ്വയം എന്താണ് വിളിച്ചത്?
David Meyer

ആകർഷകമായ സംസ്‌കാരത്തിനും കടൽ യാത്രയ്‌ക്കും വിലമതിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യതിരിക്ത ജനവിഭാഗമായിരുന്നു വൈക്കിംഗുകൾ. അക്കാലത്തെ നിലവിലിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ നിഷേധാത്മകമായ അർത്ഥങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും വൈക്കിംഗ്സ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും, ഈ പ്രത്യേക പദം പ്രാദേശിക ആളുകൾക്കിടയിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല.

ആശ്ചര്യകരമെന്നു പറയട്ടെ, അവർ തങ്ങളെ ഓസ്‌റ്റ്‌മെൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു, അതേസമയം അവർ പൊതുവെ ഡെയ്ൻസ്, നോർസ്, നോർസ്‌മെൻ എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിൽ, വൈക്കിംഗ് വാസസ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ ചില വസ്‌തുതകളും ആധുനിക വിവരണങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവ എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നുവെന്നും ഞങ്ങൾ പഠിക്കും.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  വൈക്കിംഗുകൾ ആരായിരുന്നു?

  എഡി 800 മുതൽ പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡം റെയ്ഡ് ചെയ്യുകയും കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു കൂട്ടം കടൽ സഞ്ചാരികളാണ് വൈക്കിംഗുകൾ. ബ്രിട്ടനും ഐസ്‌ലൻഡും ഉൾപ്പെടെ വടക്കൻ യൂറോപ്പിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കടൽക്കൊള്ളക്കാർ, കൊള്ളക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാരികൾ എന്ന നിലയിൽ അവർ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയിരുന്നു.

  അമേരിക്കയിലെ വൈക്കിംഗുകളുടെ ലാൻഡിംഗ്

  മാർഷൽ, എച്ച്. ഇ. (ഹെൻറിയറ്റ എലിസബത്ത്), ബി. 1876, പബ്ലിക് ഡൊമെയ്ൻ, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആംഗ്ലോ-സാക്സൺമാരുടെ മേൽ രാഷ്ട്രീയവും ആയോധനപരവുമായ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയ ജർമ്മനിക്കാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അവർ. വൈക്കിംഗ് യുഗത്തിന്റെ ആരംഭം പലപ്പോഴും എഡി 793-ൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു പ്രധാന ആശ്രമമായ ലിൻഡിസ്ഫാർണെ ആക്രമിച്ചതോടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. വിഡ്സിത്ത് ഒരു ആംഗ്ലോ-സാക്സൺ ക്രോണിക്കിൾ ആണ്, അത് 9-ാം തീയതി മുതൽ "വൈക്കിംഗ്" എന്ന വാക്കിന്റെ ആദ്യകാല പരാമർശമായിരിക്കാം.നൂറ്റാണ്ട്. [2]

  പഴയ ഇംഗ്ലീഷിൽ, ഈ വാക്ക് സ്കാൻഡിനേവിയൻ കടൽക്കൊള്ളക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൌതിക നേട്ടങ്ങൾക്കും ഔദാര്യങ്ങൾക്കുമായി നിരവധി ആശ്രമങ്ങളിൽ നാശം വിതച്ച റൈഡർമാരെ പരാമർശിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും ഒരിടത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കാത്തവരാണ് വൈക്കിംഗ് കുടിയേറ്റക്കാർ. അവർ ഒരിക്കലും ഉൾനാടുകളിലേക്ക് കടക്കാറില്ല, എല്ലായ്‌പ്പോഴും കടൽ തുറമുഖങ്ങളാണ് റെയ്ഡിനും സാധനങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കാനുമുള്ള പ്രധാന ലക്ഷ്യമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

  ഈ കടൽക്കൊള്ളക്കാർ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അവയിൽ ചിലത് ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

  അവരെ മറ്റുള്ളവർ എന്താണ് വിളിച്ചിരുന്നത്?

  സ്ഥലത്തിന്റെ അതാത് പ്രദേശത്തെ ആശ്രയിച്ച് വൈക്കിംഗുകളെ പലപ്പോഴും പല പേരുകളിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുണ്ട്.

  ചിലർ അവരുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം കാരണം അവരെ ഡെയ്ൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻഡിനേവിയൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർ ഈ ഔദാര്യ വേട്ടക്കാരെ നോർത്ത്മാൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഈ വൈക്കിംഗ് പദങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചുവടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്:

  നോർസ്മാൻ

  ചരിത്രപരമായ സ്കാൻഡിനേവിയക്കാരെ സൂചിപ്പിക്കാൻ "വൈക്കിംഗ്" എന്ന വാക്ക് ഒന്നിലധികം തവണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നൂറ്റാണ്ടുകളായി, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ വടക്കൻ ഔദാര്യ വേട്ടക്കാരെ നോർസ്മാൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ.

  ചരിത്രപരമായി, നോർവേയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ 'നോർസ്' എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. നോർമാൻ എന്ന പദം ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ "നോർമാനസ്" ആയി മാറി, നോർമൻമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. [3] ഇന്നത്തെപ്പോലെ സ്കാൻഡിനേവിയ പൂർണ്ണമായും സ്ഥാപിതമായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, അതിൽ ഡെന്മാർക്ക്, നോർവേ, സ്വീഡൻ തുടങ്ങിയ നോർഡിക് രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.

  പല പതിപ്പുകളിലും, അവരെ ഡെന്മാർക്ക് എന്നും വിളിക്കുന്നു-ഡെൻമാർക്കിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ. ഇല്ലായിരുന്നുമധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ സ്കാൻഡിനേവിയയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏകീകൃത പദം, അതിനാൽ വൈക്കിംഗുകളെ പലപ്പോഴും പല പേരുകളിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്തു.

  Ostmen

  ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, 12-ഉം 14-ഉം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനങ്ങൾ ഓസ്റ്റ്മെൻ എന്നാണ് വൈക്കിംഗുകളെ വിളിച്ചിരുന്നത്. നോർസ്-ഗാലിക് വംശജരെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചു.

  ഈ പദം പഴയ നോർസ് പദമായ 'austr' അല്ലെങ്കിൽ 'കിഴക്ക്' എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്, ഇത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ സഹ സ്കാൻഡിനേവിയക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥം "കിഴക്കുനിന്നുള്ള മനുഷ്യർ" എന്നാണ്.

  മറ്റ് നിബന്ധനകൾ

  വൈക്കിംഗുകൾ സ്കോട്ട്‌ലൻഡിലെയും അയർലണ്ടിലെയും നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കി–ഒന്നിലധികം വർഷങ്ങളായി ഈ പ്രദേശം റെയ്ഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം.

  ഈ നോർസ്മാൻമാരുടെ തുടർച്ചയായ തലമുറകൾ ഗേലിക് സംസ്കാരം സ്വീകരിച്ചു. തൽഫലമായി, "ഫിൻ-ഗാൽ" (നോർവീജിയൻ വംശജർ), "ദുബ്-ഗാൽ" (ഡാനിഷ്), "ഗാൽ ഗോയ്ഡൽ" തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ വിദേശ വംശജരായ ഗേലിക് ജനതയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു.

  കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിൽ, സ്കാൻഡിനേവിയക്കാരെ "വരൻജിയൻസ്" എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ബൈസന്റൈൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ, ഒരു വ്യക്തിഗത അംഗരക്ഷകനെ വരൻജിയൻ ഗാർഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്, അതിൽ നോർവീജിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്ലോ-സാക്സൺസ് ഉൾപ്പെടുന്നു. പഴയ നോർസിൽ, "Vᴂringjar" എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം "സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തവർ" എന്നാണ്.

  അവർ തങ്ങളെ വൈക്കിംഗ്സ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നോ?

  മധ്യകാല ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പേരാണ് വൈക്കിംഗുകൾ സ്വയം വിളിച്ചിരുന്നത്.

  സ്‌കാൻഡിനേവിയയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ചരിത്രകാരന്മാരും ഭാഷാ പണ്ഡിതരും വൈക്കിംഗ് എന്ന പദം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും,വൈക്കിംഗുകൾ ഈ പദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രേഖാമൂലമുള്ള തെളിവുകളൊന്നുമില്ല.

  വിദേശ കടൽ യാത്രകളിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ സ്കാൻഡിനേവിയക്കാരെയും സാമാന്യവൽക്കരിക്കാൻ പല വൈക്കിംഗുകളും "വൈക്കിംഗ്ർ" എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചു. പഴയ നോർസ് ഭാഷയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, വൈക്കിംഗുകൾ പരസ്പരം അഭിവാദ്യം ചെയ്തത് "heil og sᴂl" എന്നാണ്, അത് ആരോഗ്യകരവും സന്തോഷകരവുമാണ്.

  വൈക്കിംഗ് യുഗത്തിലെ ദൈനംദിന ജീവിതം

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: wikimedia.org

  അവർ സ്വയം എന്താണ് വിളിച്ചത്?

  നോർസ് ആളുകൾക്കിടയിൽ "വൈക്കിംഗ്സ്" എന്ന വാക്ക് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. വൈക്കിംഗ് കാലഘട്ടത്തിൽ, ആളുകൾ പ്രദേശത്തുടനീളം ചിതറിക്കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും വംശങ്ങളിലും സ്ഥിരതാമസമാക്കി. ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിനോ വംശത്തിനോ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുപകരം ഈ പദം സാധാരണയായി "പൈറസി" അല്ലെങ്കിൽ "റെയ്ഡിംഗ്" എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  ഇതും കാണുക: നെഫെർറ്റിറ്റി രാജ്ഞി: അഖെനാറ്റനുമായുള്ള അവളുടെ ഭരണം & മമ്മി വിവാദം

  കടൽ കടന്നുള്ള റെയ്ഡിംഗിനെയോ സാഹസികതയെയോ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തിഗത വിവരണമായിരുന്നു അത്. വിദേശ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറുന്ന നോഴ്‌സ്‌മെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയ്‌നുകൾ കാരണമായി പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ജനപ്രിയ പദമാണ് "ഒരു വൈക്കിംഗിൽ പോകാൻ".

  കടൽ കടൽക്കൊള്ളക്കാരെ അവരുടെ വാക്കുകളിൽ 'r' ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതിനാൽ നോർസ് അവരെ "വിക്കിംഗ്ർ" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. "വൈക്കിംഗ്സ്" എന്ന വാക്ക് ചരിത്രകാരന്മാർ പ്രചരിപ്പിച്ച പുരാതന പദത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  പഴയ നോർസിൽ, "Vikingr" എന്ന പദം "Vik" അല്ലെങ്കിൽ നോർവേയിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഉൾക്കടലിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളെ പരാമർശിക്കുന്നു. സാധാരണയായി, ഒരു വൈക്കിംഗർ ഈ കടൽ യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു, യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്കാൻഡിനേവിയക്കാരെ പരാമർശിച്ചിരുന്നില്ല.

  മറ്റൊരു സിദ്ധാന്തം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു"വിക്ക്" നോർവേയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തേക്ക്, അവിടെ നിന്ന് നിരവധി വൈക്കിംഗുകൾ വന്നു.

  ഉപസംഹാരം

  വൈക്കിംഗുകളുടെ ചരിത്രം ശരിയായി കണ്ടെത്തുന്നതിന് രേഖാമൂലമുള്ള തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. അവർ ലിഖിത ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, യൂറോപ്പിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ പരാമർശങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയൂ.

  ഇതും കാണുക: പരിവർത്തനത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന മികച്ച 5 പൂക്കൾ

  അവസാനിക്കാൻ, അവർ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിലോ വംശത്തിലോ പ്രദേശത്തിലോ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. "വൈക്കിംഗ്" എന്ന പദത്തിന്റെ ഉത്ഭവം പഴയ നോർസിൽ നിന്നാണ്, അതിന് ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥമുണ്ടെങ്കിലും.
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.