യുവത്വത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും

യുവത്വത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും
David Meyer

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ കൗതുകകരമായ സമയമാണ് ചെറുപ്പം. ഒരു കുട്ടിയോ കൗമാരക്കാരനോ ആയി, നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയായി വളരുകയും ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായി രൂപാന്തരപ്പെടാനുള്ള പ്രക്രിയയിലാണ്. നിങ്ങൾ ആവേശഭരിതരും അശ്രദ്ധരുമാണ്, ജീവിതം പൂർണ്ണമായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് റിസ്‌ക് എടുക്കാനും വന്യത കാണിക്കാനും താൽപ്പര്യമുണ്ട്, നിങ്ങളെ കെട്ടിയിടാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്കില്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിമിതമായ ബാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനോ ഗൃഹപാഠം ചെയ്യുന്നതിനോ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കുകയോ മോർട്ട്ഗേജ് അടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെക്കുറിച്ചോ പണമുണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല.

ലോകം തങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ ഉണ്ടെന്ന് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തോന്നുന്നു. ലോകം അനന്തമായ സാധ്യതകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും എവിടേക്ക് പോകണമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയും. ശരിയായ കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ തൊഴിൽ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. ഒരു കുട്ടിയെന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾ രൂപഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ലൗകിക സ്വത്തുക്കളെക്കുറിച്ചോ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പഴയ ടി-ഷർട്ടും ഷോർട്ട്സും ധരിച്ച് മികച്ചതായി തോന്നാം. പ്രായപൂർത്തിയായപ്പോൾ, നിങ്ങൾ നന്നായി വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും മനോഹരമായി കാണുകയും വേണം. സമൂഹത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം.

ഒരാൾ യൗവനമാകുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്വതന്ത്രനാണ്! ഒരു വ്യക്തി വളരുമ്പോൾ, മുതിർന്ന സമൂഹം ആ വ്യക്തിയെ അഭിലഷണീയമായതിലേക്ക് രൂപപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയങ്ങളിലൊന്നാണ് ചെറുപ്പം. ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന സമയമാണിത്താഴെ!

റഫറൻസുകൾ

 1. //symbolismandmetaphor.com/symbolism-of-youth/
 2. //gardenswithwings.com/butterfly- പ്രതീകാത്മകത
 3. //danpankraz.wordpress.com/2009/05/05/the-3-symbols-of-youth-star-circle-and-pirate/
 4. //symbolismandmetaphor.com /symbolism-of-youth/
 5. //www.gardeningchannel.com/flower-meaning-symbolism-and-colors/
 6. //www.empower-yourself-with-color-psychology .com/color-white.html
 7. //www.sensationalcolor.com/meaning-of-pink/
 8. //www.impactplus.com/blog/the-psychology-of- design-the-color-green
 9. //www.verywellmind.com/color-psychology-green-2795817
 10. //writescape.ca/site/2019/10/seasonal-symbolism/
 11. //penandthepad.com/examples-seasonal-symbolism-22272.html
 12. //www.proflowers.com/blog/rose-color-meanings/
 13. / /www.uniguide.com/daisy-flower-meaning-symbolism-aster/
 14. //www.atozflowers.com/flower/taraxacum/
 15. //danpankraz.wordpress.com/2009 /05/05/the-3-symbols-of-yout-star-circle-and-pirate/
ഓർമ്മകൾ.

യൗവനത്തിന്റെ പ്രധാന 15 ചിഹ്നങ്ങളും അവയുടെ പ്രാധാന്യവും നോക്കാം:

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  1. ചിത്രശലഭങ്ങൾ

  യൗവനത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഒരു ചിത്രശലഭം

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: piqsels.com

  യൗവനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉചിതമായ പ്രതീകമാണ് ചിത്രശലഭങ്ങൾ. ചിത്രശലഭങ്ങൾ രൂപാന്തരീകരണത്തിനോ മാറ്റത്തിനോ വിധേയമാകുന്നു. ഒരു ലൗകിക കാറ്റർപില്ലറിൽ നിന്ന് അവ ഗംഭീരമായ ചിത്രശലഭങ്ങളായി മാറുന്നു. ഇത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പ്രായപൂർത്തിയായവർക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിന് സമാനമാണ്. [1]

  ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് മുതിർന്നവരിലേക്കുള്ള മാറ്റം ശാരീരികവും വൈകാരികവുമാണ്. ശാരീരികമായി, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരം മാറുന്നു; അവർ തങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകുന്നു. വൈകാരികമായി, വ്യക്തികൾ കൂടുതൽ പക്വതയുള്ളവരും ജ്ഞാനികളുമായിത്തീരുന്നു.

  ഭൗതികമായി അത്ര ആകർഷകമല്ലാത്ത സാധാരണ ജീവികളാണ് കാറ്റർപില്ലറുകൾ. ഒരു ചിത്രശലഭത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കാറ്റർപില്ലറിന്റെ മാറ്റം ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ സംക്രമണങ്ങളിലൊന്ന് കാണിക്കുന്നു. ചിത്രശലഭങ്ങൾ അതുല്യവും പറക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതുമായ മനോഹരമായ ജീവികളാണ്. യുവത്വത്തെയും പരിവർത്തനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമെ, ചിത്രശലഭങ്ങൾ മാറ്റത്തെയും പ്രതീക്ഷയെയും ജീവിതത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. [2]

  2. കഴുകന്മാർ

  ഒരു കഴുകൻ

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pxhere.com

  യുവാക്കൾ കഴുകന്മാരെപ്പോലെയാണ്. ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സ്വതന്ത്ര പക്ഷികളാണ് കഴുകന്മാർ. അവർക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പറക്കാനും പോകാനും കഴിയും; അവർ ഒന്നിനോടും ആരോടും ബന്ധിതരല്ല. ഇത് യുവാക്കളുമായി വളരെ സാമ്യമുള്ളതാണ്. കുടുംബമോ പണയമോ ചെറുപ്പക്കാരെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല.

  അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് പോകാനും സ്വതന്ത്രമായി യാത്ര ചെയ്യാനും. കൂടാതെ, അതിജീവിക്കാൻ കഴുകന്മാർ എങ്ങനെ പറക്കണമെന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവർ ഇല്ലെങ്കിൽ, അവർ വേട്ടക്കാരുടെ കാരുണ്യത്തിലായിരിക്കും. ചെറുപ്പക്കാർ പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇത് സമാനമാണ്.

  അവർ വളരുകയും ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകുകയും വേണം. അവരുടെ ശരീരത്തെയും ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെയും അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അവരുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും വേണം.

  അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവർക്കും വേട്ടക്കാരുടെ (ദുരുദ്ദേശ്യമുള്ള ആളുകൾ) അവരെ മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ കാരുണ്യത്തിൽ ആയിരിക്കാം. കഴുകന്മാരെപ്പോലെ, ചെറുപ്പക്കാർക്കും മാതാപിതാക്കളുടെ വീടുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വയം ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടിവരുന്നു.

  3. നക്ഷത്രങ്ങൾ

  നക്ഷത്ര ടാറ്റൂ

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pxhere.com<1

  സാധാരണയായി, നക്ഷത്രങ്ങൾ മാന്ത്രികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് പ്രശസ്തരാകാനോ പ്രാധാന്യമുള്ളവരാകാനോ ഉള്ള അഭിനിവേശത്തെയും വാഞ്‌ഛയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കാനും കഴിയും. ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ, സ്റ്റാർ മോട്ടിഫ് യുവത്വത്തിന്റെ സുപ്രധാന അടയാളമാണ്.

  റിഹാന അല്ലെങ്കിൽ നിക്കോൾ റിച്ചിയെപ്പോലുള്ള പ്രശസ്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പകർത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ പല ചെറുപ്പക്കാർക്കും നക്ഷത്രാകൃതിയിലുള്ള ടാറ്റൂകളുണ്ട്. ടാറ്റൂ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 'ഇരുണ്ട സംസ്കാരത്തെ' ആരാധിക്കുകയും പ്രശസ്തനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. [3]

  4. സർക്കിളുകൾ

  മുഖത്ത് വൃത്തം വരച്ച സ്ത്രീ

  പെക്‌സെൽസിൽ നിന്നുള്ള അന്ന ഷ്വെറ്റ്‌സിന്റെ ചിത്രം

  സർക്കിളുകൾക്കും പ്രതിനിധീകരിക്കാനാകും ചെറുപ്പക്കാർ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതിനാൽ യുവത്വം. അവർ ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിലോ ഗോത്രത്തിലോ ഉൾപ്പെടാം, അതായത്ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ലോകത്ത്, മിക്കവാറും എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉണ്ട്.

  സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ സമൂഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്‌ത മേഖലകളുണ്ട്, യുവാക്കൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിലുള്ളത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സ്കൂളിലെ ക്ലിക്കുകളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും ഇത് ബാധകമാകും. ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിലോ സർക്കിളിലോ ഉള്ളത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി തോന്നും. അതുകൊണ്ട് സർക്കിളുകൾ യുവാക്കളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്തായ പ്രതീകങ്ങളാകാം.

  5. പൂക്കൾ

  ഓറഞ്ച് പൂക്കളുടെ ഒരു ചിത്രം

  ചിത്രം- kulala13 from Pixabay

  <0 പൂക്കൾക്ക് യുവാക്കളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയും, കാരണം പൂക്കൾ പുതുതായി പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ (അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പമായത്) അവ പുതുമയുള്ളതും മികച്ചതായി കാണപ്പെടുന്നതുമാണ്. ഇത് യുവാക്കൾക്ക് സമാനമാണ്. ഒരു വ്യക്തി ചെറുപ്പമായിരിക്കുമ്പോൾ, അവന്റെ ശരീരം അതിന്റെ പ്രഥമസ്ഥാനത്താണ്. അവർ യുവത്വവും ആകർഷകവും ജീവിതത്തിന്റെ ഊർജസ്വലവുമാണ്.

  പൂക്കൾ പ്രായമാകുമ്പോൾ, അവ വാടിപ്പോകുകയും ഒടുവിൽ നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ആളുകളുടെ പ്രായത്തിന് സമാനമാണ്. അതിനാൽ പൂക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ, പൂക്കൾക്ക് വ്യക്തമായ അർത്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നു, അവ സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാധ്യമമായി ഉപയോഗിച്ചു. ഇന്ന് പൂക്കൾ, പൊതുവേ, ആകർഷണം, സൗന്ദര്യം, യുവത്വം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. [4][5]

  ഇതും കാണുക: രക്തത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മകത (മികച്ച 9 അർത്ഥങ്ങൾ)

  6. വെളുത്ത നിറം

  ഒരു വെളുത്ത റോസ്

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: maxpixel.net

  വെള്ള നിറം പലപ്പോഴും നിഷ്കളങ്കതയോടും യുവത്വത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജീവിതം സങ്കീർണ്ണവും നേരായതുമായിരുന്നപ്പോഴത്തെ സജീവമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വെളുത്ത നിറവും പലപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുനല്ലതും ശുദ്ധവുമായ ആശയങ്ങൾ. പല സംസ്‌കാരങ്ങളിലും വിവാഹദിനത്തിൽ വധുക്കളെ വെള്ളയിൽ അണിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം ഇതാണ്.

  വിവാഹയാത്രയുടെ വിശുദ്ധിയും പവിത്രതയും വെള്ള സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും വെള്ള ഒരു സൈക്കിളിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു പുതിയ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് മാറുകയോ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ കരിയറിലേക്കോ ബന്ധത്തിലേക്കോ പോകാം. [6]

  7. പിങ്ക് നിറം

  ഒരു പിങ്ക് റോസ്

  കാർല നൻസിയാറ്റ, CC BY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  പിങ്ക് പലപ്പോഴും വാത്സല്യത്തോടും ആർദ്രതയോടും ബന്ധപ്പെട്ട നിറമാണ്. യൗവനം, നല്ല ആരോഗ്യം, ഉന്മേഷം, കളിയാട്ടം എന്നിവയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പിങ്ക് നിറം സ്ത്രീത്വത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും റൊമാന്റിക് വികാരങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

  ഇളം പിങ്ക്, ഹോട്ട് പിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടീ-പിങ്ക് എന്നിങ്ങനെ പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള നിരവധി ഷേഡുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ഈ ഷേഡുകൾ ബാല്യത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയെയും അശ്രദ്ധമായ ചിരിയിലും അനന്തമായ കളിയിലും മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. പിങ്ക് നിറം സർഗ്ഗാത്മകതയും അത്ഭുതവും ഉൾക്കൊള്ളാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. മങ്ങിയതും ബോറടിപ്പിക്കുന്നതുമായ എന്തും അത് ലഘൂകരിക്കുന്നു. [7]

  8. പച്ച നിറം

  പച്ച ഇലകളുള്ള ചെടികൾ

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pikrepo.com

  പച്ച നിറത്തിന് വ്യത്യസ്ത ഷേഡുകൾ ഉണ്ട്, അത് വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, വേനൽക്കാലത്ത് കാണുന്ന മുതിർന്ന പച്ച ഇലകൾ പോലെ, ഇരുണ്ട പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഷേഡുകൾ വളർച്ചയ്ക്കും സ്ഥിരതയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു. ഇളം പച്ച ഷേഡുകൾ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുന്നുവസന്തത്തിന്റെ ആദ്യ ഏതാനും ഇലകൾ പോലെയുള്ള പുതുമ, ഊർജ്ജസ്വലത, യുവത്വം. [8]

  പച്ച നിറം പ്രകൃതിയുമായുള്ള ബന്ധം കാരണം പലപ്പോഴും പോസിറ്റിവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പച്ച നിറം നമ്മുടെ ചിന്തയെയും ബന്ധങ്ങളെയും ഗുണപരമായി ബാധിക്കുകയും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കാനും നമ്മെ സുഖപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു. [9]

  9. വേനൽക്കാലം

  ലേഡി സൺബത്തിംഗ്

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pxhere.com

  വിവിധ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ വിവിധ സീസണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വസന്തം കുട്ടിക്കാലത്തെയും ജനനത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു; വേനൽക്കാലം യുവത്വത്തെയും ശരത്കാലം പക്വതയെയും പ്രായപൂർത്തിയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.[10] വസന്തം യുവത്വത്തോടും വിനോദത്തോടും അശ്രദ്ധമായ സ്വഭാവത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, യുവത്വത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.

  വേനൽക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഊഷ്മളത, സ്നേഹം, സൗഹൃദം എന്നിവയുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിൽ വരും. നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി ജീവിക്കാനും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനും നിങ്ങളുടെ യുവത്വം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്ന സമയമാണിത്. [11] ദുഃഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അകന്നിരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അശ്രദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കാം. യുവാക്കളുടെ വിനോദത്തിന് പുറമെ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നത് വേനൽക്കാലമാണ്. കഥകളിലും നാടകങ്ങളിലും, നീണ്ടതും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമായ ശൈത്യകാലത്തിനുശേഷം വേനൽക്കാലത്ത് ആശ്വാസം വരുന്നു.

  വേനൽക്കാലവും ആത്മവിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും കഥകളിൽ, പ്രധാന കഥാപാത്രം ഒരു പാർക്കിലോ പുൽമേടുകളിലോ പക്ഷികൾ ചിലച്ചു കൊണ്ട് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നടക്കുന്നു. ഒരു റൊമാന്റിക് ഫ്ലിംഗ് ആസ്വദിക്കാനുള്ള സമയം കൂടിയാണ് വേനൽക്കാലം. മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രണയങ്ങളും വേനൽക്കാലത്ത് സിനിമകളിലും നാടകങ്ങളിലും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വേനൽക്കാലം പലപ്പോഴും സൗന്ദര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുപോസിറ്റിവിറ്റി. വേനൽക്കാലത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണം ഷേക്സ്പിയറിന്റെ സോണറ്റ് 18-ൽ ആണ്, അതിൽ അവൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വേനൽക്കാല ദിനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയും അവൾ കൂടുതൽ സുന്ദരിയാണെന്ന് നിഗമനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

  10. റോസ്

  ചുവന്ന റോസ്

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pxhere.com

  സംസ്കാരങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും റോസാപ്പൂക്കൾക്ക് വിവിധ അർത്ഥങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള റോസാപ്പൂക്കൾക്കും പ്രത്യേക അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. വെളുത്ത റോസ് പ്രധാനമായും പരിശുദ്ധിയോടും നിഷ്കളങ്കതയോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചില സമയങ്ങളിൽ, വെളുത്ത റോസാപ്പൂവ് യുവത്വത്തോടും ആത്മീയതയോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  പുതിയ തുടക്കങ്ങളെയും ഭാവിയിലേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. ബഹുവർണ്ണ റോസാപ്പൂക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മഴവില്ല് റോസാപ്പൂക്കൾ സന്തോഷം, യുവത്വം, സന്തോഷം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ബഹുവർണ്ണ റോസാപ്പൂക്കൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പുതിയ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ കൊടുക്കാനുള്ള മികച്ച സമ്മാനമാണ്. [12]

  11. ഡെയ്‌സി

  എ ഡെയ്‌സി

  Pixabay-ൽ നിന്നുള്ള Shoot_It_RAW-ന്റെ ചിത്രം യുവത്വം. മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ, നിഷ്കളങ്കതയുടെയും യുവത്വത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി യുവതികൾ മുടിയിൽ ഡെയ്‌സികൾ വച്ചു. വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള ഡെയ്‌സികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, വെളുത്ത നിറമുള്ള ഡെയ്‌സികൾ സൗന്ദര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം മഞ്ഞ ഡെയ്‌സികൾ വിശ്വസ്തതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  ഡെയ്‌സികൾ വിനോദം, പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ, വാത്സല്യം, പ്രതീക്ഷ എന്നിവയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അന്റാർട്ടിക്ക ഒഴികെയുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും ഡെയ്‌സികൾ വളരുന്നതിനാൽ, അവ സാംസ്കാരിക പുരാണങ്ങളിലും നാടോടി കഥകളിലും സജീവമായി ഉപയോഗിച്ചു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഡെയ്‌സികൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, കാരണം അവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുഒരു പുതിയ തുടക്കം, പുതുക്കൽ, യുവത്വം, സൂര്യപ്രകാശം.[13]

  12. ഡാൻഡെലിയോൺ

  ഡാൻഡെലിയോൺ ഫ്ലഫിന്റെ ഒരു ക്ലോസ് അപ്പ് ഷോട്ട്

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട് : peakpx.com / Creative Commons Zero – CC0

  യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലും ഒരു സാധാരണ പുഷ്പമാണ് ഡാൻഡെലിയോൺ. ഫ്രാൻസിൽ, ഇത് വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും വരുന്നു, ഡെന്റ് ഡി ലയൺ അല്ലെങ്കിൽ സിംഹത്തിന്റെ പല്ല് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ പേര് ഡാൻഡെലിയോൺ മുല്ലയുള്ള ഇലകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. [14]

  ഡാൻഡെലിയോൺസ് യുവത്വത്തെയും സന്തോഷത്തെയും സന്തോഷത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. അവർക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം, സ്ഥിരോത്സാഹം, ദൃഢനിശ്ചയം എന്നിവയും സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഡാൻഡെലിയോൺസ് സന്തോഷവും തിളക്കവുമുള്ള പൂക്കളായതിനാൽ, അവയ്ക്ക് നല്ല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിൽ, അവർ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളും വസന്തത്തിന്റെ പ്രസാദകരുമാണ്. ഈ പൂക്കൾ നല്ല അനുഭവങ്ങളോടും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  13. പ്രിംറോസ്

  ഒരു പ്രിംറോസ്

  ZooFari, CC BY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഇതും കാണുക: മാറ്റത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന മികച്ച 10 പൂക്കൾ

  പ്രിംറോസ് വിവിധ വലുപ്പങ്ങളിൽ വരുന്നു , ആകൃതികൾ, നിറങ്ങൾ. അവ സാധാരണയായി വസന്തകാലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. 'പ്രിംറോസ്' എന്ന പേര് ലാറ്റിൻ പദമായ 'പ്രൈമസ്' എന്നതിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, അതിനർത്ഥം നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തേത് എന്നാണ്. വസന്തത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പ്രിംറോസിന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ചാണ് പേര്.

  പ്രിംറോസ് യൗവനം, യുവസ്നേഹം, കൃപ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും പ്രിംറോസ് സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായും കാണപ്പെടുന്നു. പുഷ്പത്തിലെ ഇതളുകൾക്ക് ജനനം, പൂർത്തീകരണം, മരണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

  14. Hibiscus

  ഒരു Hibiscus

  B.navez,CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  Hibiscus പൂക്കൾ സാധാരണയായി ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിലും കാണപ്പെടുന്നു. അവ പലപ്പോഴും ചിത്രശലഭങ്ങളെയും ഹമ്മിംഗ് ബേർഡുകളെയും ആകർഷിക്കുന്ന വർണ്ണാഭമായതും വലുതുമായ പൂക്കളാണ്.

  Hibiscus ഗ്രീക്ക് പദമായ 'hibiscus' ൽ നിന്നാണ് വന്നത്, അതിനെ 'marshmallow' എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യാം. Hibiscus പൂക്കൾ യുവത്വത്തെയും ആകർഷണീയതയെയും സൗന്ദര്യത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആയുസ്സിന്റെ ചെറിയ കാലയളവിനെ സൂചിപ്പിക്കാനും അവ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  15. കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ ചിഹ്നം

  പൈറേറ്റ് ഫ്ലാഗ്

  ചിത്രം പിക്‌സാബേയിൽ നിന്നുള്ള dimitrisvetsikas1969

  പൈറേറ്റ് ചിഹ്നം Y ജനറേഷൻ സജീവമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ ചിഹ്നം സാഹസികതയുടെയും അപകടസാധ്യതയുടെയും ലംഘനത്തിന്റെയും ജീവിതത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പല യുവാക്കളും തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ ചിത്രം പച്ചകുത്തുന്നു. [15]

  സംഗ്രഹം

  ഒരാളുടെ യൗവന നാളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ദിവസങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്തവരും അശ്രദ്ധരുമാണ്. ആളുകൾ മികച്ച ഓർമ്മകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും സുഹൃത്തുക്കളുമായി അവരുടെ ജീവിത സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളാണിത്.

  ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ യൗവനകാലം ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കനും അശ്രദ്ധനുമാണ്, ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. സാവധാനം ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉത്തരവാദിത്തവും ബില്ലുകളും അടയ്‌ക്കാനുള്ള പക്വതയുള്ള ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റുന്നു.

  യൗവനത്തിന്റെ ഈ ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു? അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.