9 പുരാതന ഈജിപ്തിന്റെ നൈൽ ആകൃതിയിലുള്ള വഴികൾ

9 പുരാതന ഈജിപ്തിന്റെ നൈൽ ആകൃതിയിലുള്ള വഴികൾ
David Meyer

പ്രാചീന ഈജിപ്ത്, ഗ്രേറ്റ് പിരമിഡുകൾ, സ്ഫിങ്ക്സ്, മറ്റ് അത്ഭുതങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾ, വളരെക്കാലമായി, ലോകത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളുടെ ആകർഷണീയമായ ഉറവിടമാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, മണലാലും മരുഭൂമിയുടെ കാഠിന്യത്താലും ചുറ്റപ്പെട്ട, നൈൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ പ്രദേശം ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യവാസത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചാലകങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിക്കുമായിരുന്നു.

പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സമൂഹത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വികാസത്തിൽ നൈൽ നദിയുടെ സ്വാധീനം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു, അത് വലിയ നദിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഈ ലേഖനത്തിൽ, പുരാതന ഈജിപ്തിന്റെ നൈൽ നദിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള 9 വഴികൾ ഞങ്ങൾ നോക്കും.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  1. സംസ്ഥാന-നിർമിതി

  കേന്ദ്രത്തിലെ ഒരു അധികാരത്തിനും അതിന്റെ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയില്ല, ഭൂമിശാസ്ത്രം പോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ അതിന്റെ ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ സംസ്കാരം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുക.

  ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനും ഗതാഗതത്തിനുമുള്ള ഉപാധിയായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നൈൽ നദി പുരാതന ഈജിപ്തിൽ ഭരണകൂട നിർമ്മാണത്തിനും അധികാര കേന്ദ്രീകരണത്തിനും സഹായകമായി.

  ചരക്കുകളുടെയും ആശയങ്ങളുടെയും ജനങ്ങളുടെയും ജനകീയ മുന്നേറ്റം പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സമൂഹത്തെ ഒരു ഏകീകൃത സ്വത്വം രൂപപ്പെടുത്താനും നിലനിർത്താനും അനുവദിച്ചു. (1)

  പുറത്തെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം അല്ലെങ്കിൽ സഹാറ മരുഭൂമി കാരണം അവരുടെ സ്വാധീനം പരിമിതമായതിനാൽ, ഈജിപ്ഷ്യൻ നാഗരികത ഏതാണ്ട് 30 നൂറ്റാണ്ടുകളോളം കേടുകൂടാതെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. (2)

  2. മതം

  പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗിസയിലെ സ്ഫിങ്ക്സിന്റെ പെയിന്റിംഗ്, ഭാഗികമായി മണലിനടിയിൽ, പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ട് പിരമിഡുകൾ.

  ഡേവിഡ് റോബർട്ട്സ് / പബ്ലിക് ഡൊമെയ്ൻ

  പുരാതന ഈജിപ്തിലെ മതത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിലും പരിണാമത്തിലും നൈൽ നദി ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു.

  മറ്റു പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങളിലെന്നപോലെ, പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാൻ മതം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് നൈൽ നദിയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കവും കൃഷിരീതിയും.

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേവാലയത്തിലെ പല ദേവന്മാരും 'ജീവന്റെ പിതാവ്' ആയ ഹാപ്പി പോലെയുള്ള നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; മാത്ത്, സത്യത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും ഐക്യത്തിന്റെയും ദേവത; പുനർജന്മത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിയുടെയും ദേവനായ ഖുംനും. (3)

  ഇതും കാണുക: ഐസിസ്: ഫെർട്ടിലിറ്റി, മാതൃത്വം, വിവാഹം, മരുന്ന് & amp; ജാലവിദ്യ

  നദിയുടെ ഫലഭൂയിഷ്ഠതയും സമൃദ്ധിയും നൽകി ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച്, നൈൽ നദിയിലെ വാർഷിക വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പല മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും. (4)

  3. കോംപ്ലക്സ് സൊസൈറ്റികൾ

  പുരാതന ഈജിപ്തിന്റെ സമൂഹം ഈജിപ്ഷ്യൻ റിലീഫിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

  jarekgrafik / Pixabaystä

  മെസൊപ്പൊട്ടേമിയക്ക് പുറത്ത്, നഗര വാസസ്ഥലങ്ങളുടെയും സങ്കീർണ്ണ സമൂഹങ്ങളുടെയും രൂപീകരണം അനുഭവിച്ച ആദ്യ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് പുരാതന ഈജിപ്ത്.

  മെംഫിസ്, തീബ്സ്, സൈസ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ പലതും ബിസി 3200-നേക്കാൾ മുമ്പാണ് സ്ഥാപിതമായത്.

  താരതമ്യത്തിന്, യൂറോപ്പിലെ ആദ്യത്തെ നാഗരികത, പുരാതന ഗ്രീക്കുകാരുടെ മുൻഗാമികളായ മൈസീനിയക്കാർ, അടുത്ത 15 നൂറ്റാണ്ടുകൾ വരെ ഉയർന്നുവരില്ല. (5)

  തിൻറെ താക്കോൽസങ്കീർണ്ണമായ നഗര സമൂഹങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം ഒരു നല്ല അന്തരീക്ഷവും ശക്തമായ ഒരു സാമൂഹിക സംഘടനയുമാണ്. (6)

  ഒരു നല്ല അന്തരീക്ഷത്തിൽ ശുദ്ധജലത്തിലേക്കുള്ള വായനാ ലഭ്യതയും ഭക്ഷ്യ മിച്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള കൃഷിക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

  ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു പുരാതന സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് മതം, വ്യാപാരം, കരകൗശലം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാനപരമായ നിലനിൽപ്പിനുമപ്പുറം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കി.

  അനുവദിക്കാൻ ശക്തമായ ഒരു സാമൂഹിക സംഘടനയും ആവശ്യമാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ശ്രേണിയിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും വ്യത്യസ്ത റോളുകൾ നിർവഹിക്കാനും ആളുകൾ.

  പുരാതന ഈജിപ്തുകാർക്ക്, നൈൽ നദി അവരെ രണ്ടിലും സുഗമമാക്കി.

  അതിന്റെ വാർഷിക വെള്ളപ്പൊക്കം അതിന്റെ കരകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണിനെ വിളകൾ വളർത്താൻ വളരെയധികം ഫലഭൂയിഷ്ഠമാക്കി.

  നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ചലനത്തിന്റെയും സമ്പർക്കത്തിന്റെയും അനായാസത കൂടുതൽ യോജിപ്പുള്ളതും സൃഷ്ടിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. ഏകീകൃത ഈജിപ്ഷ്യൻ സമൂഹം.

  4. മാധ്യമ വിപ്ലവം

  പാപ്പിറസിലെ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്‌സ് .

  പുരാതന ലോകത്തിന്റെ മിക്കയിടത്തും കല്ല്, മൺപാത്രങ്ങൾ, തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങൾ കളിമണ്ണ് പ്രാഥമികമായി എഴുതുന്നതിനും റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.

  ഇതും കാണുക: സ്വയം പ്രണയത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന മികച്ച 9 പൂക്കൾ

  പ്രാചീന ഈജിപ്തിൽ പാപ്പിറസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സംഭരിക്കാനും ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഗതാഗതം എളുപ്പമാക്കാനും വിലകുറഞ്ഞതുമാക്കാനും സാധിച്ചു.

  എഴുതപ്പെട്ട കൃതികളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വർദ്ധനവ് പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യനിൽ അഗാധമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. (7)

  പാപ്പിറസ് സ്രോതസ്സ് ചെയ്തത്പാപ്പിറസ് റീഡ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ നൈൽ ഡെൽറ്റയുടെ ജന്മദേശമായ ഒരു ജലപ്രവാഹ സസ്യമാണ്, ഇപ്പോൾ അത് മിക്കവാറും വംശനാശം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.

  5. ജല പരിപാലനം

  പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ജല പരിപാലനം / നദി നൈൽ

  ജന തരേക് / പിക്‌സാബേ

  നൈൽ നദിയുടെ വാർഷിക വെള്ളപ്പൊക്കം താരതമ്യേന പ്രവചനാതീതവും ശാന്തവുമായിരുന്നു, അത് എല്ലായ്‌പ്പോഴും തികഞ്ഞതായിരുന്നില്ല.

  ചില വർഷങ്ങളിൽ, ഉയർന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം കൃഷിയിടങ്ങളെയും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കും, മറ്റുള്ളവയിൽ, വളരെ ചെറിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ക്ഷാമത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

  വർഷം മുഴുവനും നദിയിലെ വെള്ളം മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്, പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ നിരവധി ജല പരിപാലന രീതികൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.

  തടത്തിലെ ജലസേചന രീതിയാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഒന്ന്.

  കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും മൺഭിത്തികളുടെ ഒരു ക്രോസ് ഗർഡ് സ്ഥാപിച്ചു.

  നൈൽ നദിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായാൽ ഈ തടങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറും.

  നദി പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷവും ഈ തടങ്ങളിൽ വെള്ളം നിലനിൽക്കും, ഇത് പുരാതന ഈജിപ്തുകാർക്ക് അവരുടെ വിളകൾ പൂർണ്ണമായി കൂടുതൽ കാലം നനയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. (8)

  6. വിനോദവും സ്പോർട്സും

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ മത്സ്യബന്ധനം / ആൻക്റ്റിഫിയുടെ ശവകുടീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കലാസൃഷ്ടി .

  ഒരു നാഗരികത കേന്ദ്രീകൃതമായത് അതിശയകരമല്ല നൈൽ നദിക്ക് ചുറ്റുമായി, അതിലെ പല വിനോദ, കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  പല ഈജിപ്തുകാർക്കും, ഉന്നതരും സാധാരണക്കാരും ഒരുപോലെ മത്സ്യബന്ധനം ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട വിനോദമായിരുന്നു.

  വാസ്തവത്തിൽ, ഈജിപ്തുകാരെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന്റെ തുടക്കക്കാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം.ഈ സമ്പ്രദായം ആദ്യമായി ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി. (9)

  അതുകൂടാതെ, നീന്തലും ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു, പല പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ അത് പരിശീലിക്കാൻ നദി ഉപയോഗിച്ചു.

  എന്നിരുന്നാലും, സമ്പന്നർക്കും സമ്പന്നർക്കും, അവരുടെ കൊട്ടാരങ്ങളിലെ സ്വന്തം സ്വകാര്യ നീന്തൽക്കുളങ്ങളിൽ ഈ കല അഭ്യസിക്കാം. (10)

  7. പിരമിഡ് ബിൽഡിംഗ്

  പിരമിഡ് ഓഫ് ഖഫ്രെ

  സീസർ സലാസർ / പിക്‌സാബേ

  ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതും വ്യത്യസ്തവുമായ വശം അവരുടെ ഫറവോൻമാരുടെ ശവകുടീരങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പിരമിഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു.

  എന്നിരുന്നാലും, നൈൽ നദിയുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ അവയുടെ നിർമ്മാണം സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല.

  കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും കഠിനമായ വരണ്ട മരുഭൂമികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട രാജ്യമായതിനാൽ, നദി അതിന്റെ ഒരു തരം 'ദേശീയ പാത'യായി വർത്തിച്ചു.

  ക്വാറികളിൽ നിന്നുള്ള കൂറ്റൻ കല്ലുകൾ വലിച്ച് ബോട്ടുകളിൽ ഒഴുക്കും. പിരമിഡ് നിർമ്മാണ സ്ഥലത്തേക്ക് നൂറുകണക്കിന് മൈലുകൾ കയറ്റി അയയ്ക്കണം. (11)

  ഓഫ്-ലോഡ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, നൈൽ നദിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം മണൽ നനയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും, തൊഴിലാളികൾക്ക് കല്ല് അവരുടെ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വലിച്ചിടാൻ അനുവദിക്കും. (12)

  8. ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂഷൻ ഓഫ് ഫറവോൻ

  അബു സിംബൽ ടെംപിൾ ഓഫ് റാംസെസ് II

  Than217 at ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ / പബ്ലിക് ഡൊമെയ്‌ൻ

  ഒരു ഫറവോൻ എന്നത് വെറുമൊരു രാജാവിനെക്കാൾ കൂടുതലാണ്; അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ദൈവങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ദൈവിക ഇടനിലക്കാരനായിരുന്നു. (13)

  അവരുടെ സദ്ഗുണങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരായിരുന്നുമാത് (പ്രപഞ്ച ക്രമം, സന്തുലിതാവസ്ഥ, നീതി), വിദേശവും ആഭ്യന്തരവുമായ ഭീഷണികളിൽ നിന്ന് ഈജിപ്തിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ, മനുഷ്യരോ മറ്റോ.

  എന്നാൽ നൈൽ നദിയുടെ സ്വാധീനമില്ലാതെ അത്തരമൊരു സ്ഥാപനം ഉയർന്നുവരില്ല.

  നൈൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഫറവോന്മാർക്ക് കാരണമായ പല പ്രധാന സംഭവങ്ങളും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു.

  ഈജിപ്ഷ്യൻ മതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് നൈൽ നദിയാണ്. (14)

  9. പൂന്തോട്ടം

  ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫ്രെസ്കോ / പൂന്തോട്ടത്തിലെ കുളം. നെബാമുൻ ശവകുടീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ശകലം.

  ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയം / പബ്ലിക് ഡൊമെയ്ൻ

  പുരാതന ഈജിപ്തുകാർക്ക് പൂന്തോട്ടപരിപാലനം പ്രത്യേകിച്ചും ഇഷ്ടമായിരുന്നു.

  ക്ഷേത്രങ്ങൾ, കൊട്ടാരങ്ങൾ, ശവകുടീരങ്ങൾ, കൂടാതെ സ്വകാര്യ വസതികൾ പോലും അവരുടെ സ്വന്തം പൂന്തോട്ടങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.

  ഈ പൂന്തോട്ടങ്ങളിൽ ചിലത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗംഭീരമായിരുന്നു, ജ്യാമിതീയ പാറ്റേണുകളിൽ കൂറ്റൻ കുളങ്ങളും മരങ്ങളുടെ നിരകളും അലങ്കരിച്ചവയുമാണ്. ചുവരുകളും നിരകളും.

  തീർച്ചയായും, വർഷം മുഴുവനും എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്ന ഒരു ജലസ്രോതസ്സ് - നൈൽ നദി ഇല്ലാതെ ഈ രീതി സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല. (15)

  സമാപന കുറിപ്പ്

  പുരാതന ഈജിപ്തിനെ രൂപപ്പെടുത്താൻ നൈൽ നദി സഹായിച്ച മറ്റ് ഏതെല്ലാം വഴികളിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്? ചുവടെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ചർച്ച നൽകുക.

  ഈജിപ്ഷ്യൻ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ളവരുമായി ഈ ലേഖനം പങ്കിടാൻ മറക്കരുത്.

  അവലംബങ്ങൾ

  1. നൈൽ നദി പുരാതന ഈജിപ്തിനെ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തി? eNotes. [ഓൺലൈൻ] 831, 2016. //www.enotes.com/homework-help/how-did-nile-shape-ancient-egypt-764449.
  2. പുരാതന ഈജിപ്ത് . History.com. [ഓൺലൈൻ] //www.history.com/topics/ancient-history/ancient-egypt.
  3. Lumen. നൈൽ, ഈജിപ്ഷ്യൻ മതം.
  4. എമിലി ടീറ്റർ, ഡഗ്ലസ് ബ്രൂവർ. പുരാതന ഈജിപ്തുകാരുടെ ജീവിതത്തിൽ മതം. ജിപ്തും ഈജിപ്തുകാരും. എസ്.എൽ. : കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സ്, 2002.
  5. Penfield CSD . വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരങ്ങൾ - മൈസീനിയക്കാർ. പുരാതന ഗ്രീസ്.
  6. ലുമൻ. നഗരവൽക്കരണവും നഗരങ്ങളുടെ വികസനവും.
  7. ഹൂസ്റ്റൺ, കീത്ത്. പുസ്തകം: നമ്മുടെ കാലത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വസ്തുവിന്റെ ഒരു കവർ-ടു-കവർ പര്യവേക്ഷണം. എസ്.എൽ. : W. W. Norton & കമ്പനി, 2016.
  8. ഈജിപ്തിലെ നൈൽ വാലി ബേസിൻ ഇറിഗേഷൻ. പോസ്റ്റൽ, സാന്ദ്ര.
  9. മത്സ്യബന്ധനവും വേട്ടയാടലും . [ഓൺലൈൻ] 11 21, 2016. www.reshafim.org.il.
  10. ഈജിപ്ത് സർക്കാർ . പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ കായിക വിനോദങ്ങൾ. സംസ്ഥാന ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസ്. [ഓൺലൈൻ] //www.sis.gov.eg/section/722/733?lang=en-us.
  11. പിരമിഡുകൾ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചത്? വലിയ പിരമിഡിന്റെ നിർമ്മാണം. [ഓൺലൈൻ] [ഉദ്ധരിച്ചത്: 7 13, 2020.] //www.cheops-pyramide.ch/khufu-pyramid/nile-shipping.html
  12. Mccoy, Terrence. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയില്ലാതെ ഈജിപ്തുകാർ കൂറ്റൻ പിരമിഡ് കല്ലുകൾ നീക്കിയത് അതിശയകരമാംവിധം ലളിതമാണ്. വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ്. [ഓൺലൈൻ] 3 2, 2014. //www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/05/02/the-surprisingly-simple-way-egyptians-moved-massive-pyramid-stones-without- ആധുനിക-സാങ്കേതികവിദ്യ/.
  13. നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് . ഫറവോന്മാർ. നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് റിസോഴ്സ് ലൈബ്രറി. [ഓൺലൈൻ] //www.nationalgeographic.org/encyclopedia/pharaohs.
  14. ജോഷ്വ ജെ. മാർക്ക്. ഫറവോൻ. പുരാതന ചരിത്ര വിജ്ഞാനകോശം. [ഓൺലൈൻ] //www.ancient.eu/pharaoh/.
  15. ലെസ് ജാർഡിൻസ്. പേജ് 102,103.  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.