Sobek: A víz egyiptomi istene

Sobek: A víz egyiptomi istene
David Meyer

Sobek a víz ókori egyiptomi istene volt. Idővel a sebészethez és az orvostudományhoz is szorosan kötődött. Ezek a tulajdonságok Sobek kiemelkedő védőistenség szerepét tükrözték, akit krokodilfejű emberalakban vagy krokodil alakban ábrázoltak.

Sobek neve ókori egyiptomi nyelven "krokodil"-nak fordítható. Ő volt Egyiptom vizes élőhelyeinek és mocsarainak vitathatatlan ura. Szintén elválaszthatatlanul összefonódott a Nílussal, amelynek éves áradásairól azt mondták, hogy Sobek izzadsága. A Nílus vizének irányításával Sobek irányította a gazdag nílusi talaj termékenységét is, amelytől a mezőgazdaság függött.

Tartalomjegyzék

  Tények Sobekről

  • Sobek a hatalom és az erő ókori egyiptomi istene, aki Egyiptom kiterjedt mocsarainak és vizes élőhelyeinek vitathatatlan ura volt.
  • Idővel az orvostudományhoz és a sebészethez is kapcsolódott.
  • Az első írásos utalás Sobekre a piramisszövegekben, a világ legrégebbi létező szent szövegeiben található.
  • Sobeket tisztelték, mert a Nílus éves áradásának köszönhetően Egyiptom termékeny földjeit adta, ugyanakkor nagyon féltek is tőle.
  • Az ókori egyiptomiak Sobeket férfiasságáért és szaporodási vágyáért tisztelték, ezért Sobek kultusza szorosan kapcsolódott a termékenységhez és a nemzéshez.
  • Úgy hitték, hogy Sobek rendelkezik azzal az erővel, hogy az elhunytak érzékeit feléleszti és visszaadja látásukat a túlvilágon.
  • Krokodilopolisz Sobek kultuszának adott otthont, templomkomplexumában tó, strand és egy élő nílusi krokodil, a Petsuchos, azaz "Sobek fia" volt látható.

  A halál és a termékenység istensége

  A Nílus hemzsegett ezektől az agresszív és látszólag rettenthetetlen ragadozóktól. A krokodilok hírhedt emberevők, így miközben Sobeket imádták és tisztelték a Nílus éves áradásának irányítása által fenntartott buja, termékeny földjeikért, ugyanakkor nagyon féltek is tőle.

  Sobekről úgy vélték, hogy pusztán ösztönösen működik, részben ravasz hüllőszerűségének köszönhetően. Sobek erőszakos és agresszív viselkedést tanúsított, és nyíltan szexuális természetéről volt híres. Ezért az ókori egyiptomiak Sobeket férfiasságáért és szaporodási vágyáért tisztelték, és Sobek kultuszát szorosan összekapcsolták az emberi termékenységgel és nemzéssel.

  Egy másik aspektus, amely Sobek krokodilisteni eredetéhez kapcsolódik, a váratlan halál egyiptomi istenségének köpenyét öltötte magára. Sobekről úgy gondolták, hogy hatalmában áll a halottak érzékeit feléleszteni az alvilágban, és visszaadni látásukat. Egy kevésbé halálos tulajdonsága volt Sobek szerepe abban, hogy a feleségeket puszta szeszélyből elválasztotta férjeiktől.

  Sobek eredete

  A Szobek-kultusz először az egyiptomi Óbirodalom idején jelent meg, az Alsó-Egyiptomban található ősi Shedyet városában. Sheydet ókori görög neve Krokodilopolisz, ami lefordítva "Krokodilváros". Sheydet a Faiyem régióban helyezkedik el, és Szobeket "Faiyum uraként" is ismerik.

  Krokodilopoliszban építettek egy jellegzetes, Sobek tiszteletére szentelt templomot. A templom területén egy homokos partszakasz, egy tó és egy élő nílusi krokodil, a Petsuchos volt, ami lefordítva azt jelenti, hogy "Sobek fia". Petsuchost Sobek földi megjelenéseként tisztelték, és drágakövekkel és arannyal koszorúzták meg. A legjobb minőségű ételekkel etették, beleértve a húst, gabonát,Végül halála után Petszuchoszt rituálisan mumifikálták, és helyét egy másik krokodil vette át.

  Lásd még: Memphis városa az ókori Egyiptomban

  Hérodotosz, az ókori görög filozófus és történész által elbeszélt szokások szerint isteninek tekintettek mindenkit, akit Krokodilopolis területén krokodil ölt meg. A krokodil áldozatait rituálisan bebalzsamozták és szent koporsóban temették el, miután a Szobek-kultusz papjai díszes temetést rendeztek nekik.

  Sobek kultuszának másik híres központja Kom Ombo volt. Ez a nagyrészt mezőgazdasági célú város nagyszámú krokodil menedékévé vált. A szentély körül kiterjedt istentiszteleti komplexum alakult ki. Sobek kettős temploma, amelyet Hórusz, a háború istenével osztott meg, ma is áll.

  Sobekről úgy gondolták, hogy egy mitikus hegy tetején él, amely a távoli horizonton található. Itt uralkodott, és ezt követően a fáraó isteni hatalmához kapcsolódott, mivel ő maga volt birodalmának örök ura.

  Ez a távoli horizonthoz fűződő kapcsolat viszont Sobeket az egyiptomi napistennel, Rával hozta kapcsolatba, mivel a nap a horizonton kelt és nyugodott. Ez a szoros kapcsolat hozta létre a Rá-imádat Sobek-Ra néven ismert formáját.

  Sobek az ókori Egyiptom egyik legismertebb istene, és széles körű népszerűségnek örvendett. Sobek templomi papjai nílusi krokodilokat tartottak templomkomplexumaikban, ahol úgy bántak velük, mint elkényeztetett, túlméretezett családi háziállatokkal. Az egyiptomiak úgy hitték, hogy egy krokodil etetése biztosítja számukra Sobek gazdag áldását. Ezekkel a krokodilokkal pazarul bántak, és finomságokkal etették őket.

  Amikor ezek a krokodilok végül elpusztultak, szertartásosan mumifikálták őket, és kriptákban temették el őket, az embereknek kijáró pompával és körülményességgel. Minden korú, ékszerekkel és nemesfémekkel díszített mumifikált krokodilokat, valamint krokodiltojásokat fedeztek fel Egyiptom-szerte.

  Sobek imádat

  Sobek megjelenik a piramisszövegekben, a világ egyik legrégebbi szent szövegében. Sobeket az egyiptomi fáraók és seregeik védőistenségének tekintették. Sobek bátorsága és megfellebbezhetetlen ereje minden akadályt legyőzött. Sobek megvédte a fáraókat a gonosztól, a mágikus átkoktól és a rossz szándékú varázslástól is.

  Az Óbirodalomban (i. e. 2613-2181 körül) széles körben elterjedt a Szobek-tisztelet, kultusza azonban az egyiptomi Középbirodalomban vált igazán jelentőssé és gazdaggá. Ebben az időszakban Szobek kultuszát gyakran összekapcsolták a királyi hatalom és a háború sólyomfejű istenével, Hórusszal.

  Szobek állítólag úgy mentette meg Hórusz négy fiát, hogy egy hálóba gyűjtötte őket, és kiemelte őket a vízből, ahol egy lótuszvirág közepéből bukkantak elő. Segítségéért Szobeket befogadták Hórusz isteni triászába, amely Hórusz szüleiből, Oziriszből és Íziszből állt.

  Sobek származása

  Szobeket a piramisszövegekben Szet és Neith fiaként írják le. Apja, Szet a káosz, a mennydörgés, a viharok és a háború egyiptomi istene volt. Szet leghírhedtebb tette az egyiptomi mitológiában bátyja, Ozirisz meggyilkolása és feldarabolása volt. Szobek anyja, Neith egy tiltó hadistennő volt.

  Renenutet, a kígyóistennő és az aratás védelmezője Sobek felesége volt. Fia Khonsu, a Hold és az idő egyiptomi istene volt. Khonsu jelentése "utazó", ami a Holdnak az éjszakai égbolton való utazását jelzi.

  Fejlődő szimbolika

  Az Óbirodalomban Sobek-et általában krokodilfejű emberként ábrázolták, és alkalmanként nílusi krokodil alakjában. Később a Középső és az Újbirodalomból származó képeken olyan attribútumai jelennek meg, amelyek Rához és Hóruszhoz kapcsolják. Egyes képeken teste krokodil alakú, feje pedig egy sólyom, amely Egyiptom kettős koronáját viseli. Sobek-Ra-t krokodilként ábrázolják, fejét magas tollakkal díszített és egynapkorong.

  Lásd még: Kartuszi hieroglifák

  Egyiptomi sírokban mumifikálódott krokodilokat tártak fel, amelyek még mindig a hátukon voltak, és a szájukban tartották a krokodilbébiket. A krokodilok azon kevés hüllőfajok közé tartoznak, amelyek gondoskodnak a kicsinyeikről. Az a gyakorlat, hogy az állat viselkedésének ezt az aspektusát a mumifikálásban megőrizték, Sobek vadul védelmező és gondoskodó tulajdonságait hangsúlyozza.

  Mivel Sobek egyik szerepe a királyok és az egyiptomi nép védelme volt, ez párhuzamba állítható a krokodil természetes ösztönével, hogy a vadonban megvédje a kicsinyeit.

  A múlton való elmélkedés

  Sobek változó ábrázolása jól mutatja, hogy az egyiptomi vallási hiedelmek hogyan fejlődtek az idők során. Tartós népszerűsége nagyrészt annak köszönhető, hogy az egyiptomi nép vad védelmezőjeként az életben és az alvilágban is megvédte.

  A fejléc kép jóvoltából: Hedwig Storch [CC BY-SA 3.0], a Wikimedia Commonson keresztül.
  David Meyer
  David Meyer
  Jeremy Cruz, szenvedélyes történész és oktató, a kreatív elme a történelem szerelmeseinek, tanárainak és diákjaiknak szóló, magával ragadó blog mögött. A múlt iránti mélyen gyökerező szeretettel és a történelmi ismeretek terjesztése iránti megingathatatlan elkötelezettségével Jeremy az információ és az inspiráció megbízható forrásává nőtte ki magát.Jeremy utazása a történelem világába gyermekkorában kezdődött, amikor mohón felfalt minden történelemkönyvet, ami csak a kezébe került. Az ókori civilizációk történetei, az idő sarkalatos pillanatai és a világunkat formáló személyek lenyűgözték, már kiskorában tudta, hogy ezt a szenvedélyt meg akarja osztani másokkal.Miután befejezte formális történelemtanulmányait, Jeremy több mint egy évtizeden át tartó tanári karrierbe kezdett. Elkötelezettsége, hogy tanítványai körében előmozdítsa a történelem iránti szeretetet, megingathatatlan volt, és folyamatosan innovatív módszereket keresett a fiatal elmék bevonására és rabul ejtésére. Felismerve a technológiában rejlő lehetőségeket, mint erőteljes oktatási eszközt, figyelmét a digitális szféra felé fordította, és létrehozta befolyásos történelmi blogját.Jeremy blogja ékes bizonyítéka annak az elkötelezettségének, hogy a történelmet mindenki számára hozzáférhetővé és vonzóvá tegye. Sokatmondó írásaival, aprólékos kutatásaival és lendületes történetmesélésével életet lehel a múlt eseményeibe, lehetővé téve az olvasóknak, hogy úgy érezzék, a történelem előtt kibontakoznak.a szemeik. Legyen szó egy ritkán ismert anekdotáról, egy jelentős történelmi esemény mélyreható elemzéséről vagy befolyásos személyiségek életének feltárásáról, lebilincselő narratívái elkötelezett követőket gyűjtöttek.A blogján kívül Jeremy aktívan részt vesz különféle történelmi megőrzési erőfeszítésekben is, szorosan együttműködve múzeumokkal és helyi történelmi társaságokkal annak érdekében, hogy múltunk történeteit megőrizzék a jövő generációi számára. Dinamikus előadásairól és oktatótársainak tartott workshopjairól ismert, és folyamatosan arra törekszik, hogy másokat ösztönözzen arra, hogy mélyebbre ássák magukat a történelem gazdag kárpitjában.Jeremy Cruz blogja bizonyítja megingathatatlan elkötelezettségét, hogy a történelmet hozzáférhetővé, vonzóvá és relevánssá tegye a mai rohanó világban. Elképesztő képességével, hogy az olvasókat a történelmi pillanatok szívébe irányítsa, továbbra is előmozdítja a múlt iránti szeretetet a történelem iránt érdeklődők, tanárok és lelkes diákjaik körében.