Ma'at: Az egyensúly és a harmónia koncepciója

Ma'at: Az egyensúly és a harmónia koncepciója
David Meyer

Ma'at vagy Maat egy olyan fogalom, amely az egyensúlyról, harmóniáról, erkölcsről, törvényről, rendről, igazságról és igazságosságról szóló ősi egyiptomi elképzeléseket szimbolizálja. Ma'at egy istennő alakját is öltötte, aki ezeket az alapvető fogalmakat testesítette meg. Az istennő irányította az évszakokat és a csillagokat is. Az ókori egyiptomiak úgy vélték, hogy az istennő befolyást gyakorolt azokra az istenségekre is, akik együttműködtek, hogy rendet teremtsenek a káoszban a káoszban.Ma'at isteni ellentéte Isfet, a káosz, az erőszak, a gonoszság és az igazságtalanság istennője volt.

Ma'at először az egyiptomi Óbirodalom (Kr. e. 2613 - 2181 körül) idején jelent meg. Úgy gondolják azonban, hogy egy korábbi formában már ezt megelőzően is imádták. Ma'at antropomorf alakjában, szárnyas nőként jelenik meg, fején strucctollal. Vagy egy egyszerű fehér strucctoll szimbolizálja őt. Ma'at tolla központi szerepet játszott az egyiptomi elképzelésekben.túlvilági élet. A lélek szívének mérlegelési szertartása, amikor az elhunyt lélek szívét az igazság mérlegén az igazság tollával mérlegelték, meghatározta a lélek sorsát.

Tartalomjegyzék

  Tények a Ma'atról

  • A Ma'at az ókori Egyiptom társadalmi és vallási eszményeinek középpontjában áll.
  • A harmóniát és az egyensúlyt, az igazságot és az igazságosságot, a törvényt és a rendet szimbolizálta.
  • Ma'at volt az ókori egyiptomi istennő neve is, aki ezeket a fogalmakat testesítette meg, és felügyelte a csillagokat, valamint az évszakokat.
  • Az ókori egyiptomiak úgy hitték, hogy Ma'at istennő befolyásolta az ősi istenségeket, akik egyesítették erőiket, hogy a teremtés pillanatában rendet teremtsenek a káoszban.
  • Ma'at' munkájában Isfet, az erőszak, a káosz, az igazságtalanság és a gonoszság istennője állt szemben.
  • Végül, a Ra az istenek királya elnyelte Ma'at szerepét az egész teremtés szívében.
  • Az egyiptomi fáraók "Ma'at urai"-nak nevezték magukat.

  Eredet és jelentősége

  Ré vagy Atum, a napisten, úgy hitték, hogy Ma'atot a teremtés pillanatában teremtette, amikor Nun ősvizei szétváltak, és a ben-ben vagy az első száraz földhalom kiemelkedett Réval a hátán, Heka láthatatlan mágikus erejének köszönhetően. Abban a pillanatban, amikor Ré megszólaltatta a világot, Ma'at született. Ma'at nevét úgy fordítják, hogy "az, ami egyenes". Ez harmóniára, rendre és igazságosságra utal.

  Ma'at egyensúly és harmónia elvei áthatották a teremtés eme aktusát, ami a világ racionális és céltudatos működését eredményezte. A ma'at fogalma az élet működését alapozta meg, míg a heka vagy mágia a hatalom forrása volt. Ezért tekintik Ma'atot inkább fogalmi istennőnek, mint egy hagyományos istennőnek, akinek világosan meghatározott személyisége és háttértörténete van, mint például Hathornak vagy Ízisznek.Ma'at isteni szelleme az egész teremtés alapja. Ha egy ókori egyiptomi az ő elvei szerint élt, akkor teljes életet élhetett, és remélhette, hogy a túlvilági utazás után örök békét élvezhet. Ezzel szemben, ha valaki nem volt hajlandó megfelelni Ma'at elveinek, akkor arra volt kárhoztatva, hogy elszenvedje e döntés következményeit.

  Lásd még: Mi a születési kő január 16-án?

  Jelentőségét mutatja, hogy az ókori egyiptomiak hogyan írták fel a nevét. Míg Ma'atot gyakran azonosították tollmotívumával, gyakran társították egy talapzathoz. A talapzatot gyakran egy isteni lény trónja alá helyezték, de nem írták rá az istenség nevét. Ma'at talapzattal való társítása arra utal, hogy az egyiptomi társadalom alapjának tekintették. Jelentőségétaz ikonográfiában egyértelműen látható, amint Ré mellett helyezkedik el az égi bárkán, amint nappal vele utazik az égbolton, éjszaka pedig segít neki megvédeni a hajójukat a kígyóisten, Apophis támadásaival szemben.

  Ma'at és az igazság fehér tolla

  Az ókori egyiptomiak buzgón hittek abban, hogy minden ember végső soron maga felelős a saját életéért, és hogy életét a földdel és a többi emberrel egyensúlyban és harmóniában kell élnie. Ahogy az istenek gondoskodtak az emberiségről, úgy az embereknek is ugyanilyen gondoskodó hozzáállást kellett tanúsítaniuk egymás és az istenek által biztosított világ iránt.

  A harmónia és az egyensúly fogalma az ókori egyiptomi társadalom és kultúra minden aspektusában megtalálható, a városok és otthonok elrendezésétől kezdve a kiterjedt templomok és hatalmas műemlékek szimmetriájáig és egyensúlyáig. Az istenek akaratával összhangban harmonikusan élni, egyenlő volt a ma'at fogalmát megszemélyesítő istennő diktátuma szerinti élettel.Végül mindenki a túlvilági Igazság Csarnokában nézett szembe az ítélettel.

  Az ókori egyiptomiak úgy gondolták, hogy az emberi lélek kilenc részből áll: a fizikai test volt a Khat, a Ka az ember kettős alakja, a Ba egy emberfejű madár aspektus, amely képes volt száguldani az ég és a föld között, az árnyék-én a Shuyet, míg az Akh az elhunyt halhatatlan énjét alkotta, amely a halál által átalakult, Sechem és Sahu mindkettő Akh, formák, a szív az Ab, aa jó és a rossz forrása, Ren pedig az egyén titkos neve volt. Mind a kilenc aspektus része volt az egyiptomiak földi létének.

  Halála után az Akh a Sechemmel és Sahuval együtt megjelent Ozirisz, Thot, a bölcsesség istene és a Negyvenkét Bíró előtt az Igazság Csarnokában, hogy az elhunyt szívét vagy Ab-ját arany mérlegen mérjék le Ma'at fehér igazságtollával szemben.

  Ha az elhunyt szíve könnyebbnek bizonyult, mint Ma'at tolla, az elhunyt ott maradt, miközben Ozirisz konzultált Thoth-tal és a Negyvenkét Bíróval. Ha az elhunytat méltónak ítélték, a léleknek megadatott a szabadság, hogy a csarnokon keresztül továbbhaladjon, hogy a Paradicsomban, a Nádas Mezején folytassa létezését. Senki sem menekülhetett meg ettől az örök ítélethirdetéstől.

  A túlvilági életről alkotott egyiptomi elképzelés szerint Ma'at segít azoknak, akik életük során ragaszkodtak elveihez.

  Ma'at isteni istennőként való imádata

  Bár Ma'atot fontos istennőként tisztelték, az ókori egyiptomiak nem szenteltek templomot Ma'atnak. Nem voltak hivatalos papjai sem. Ehelyett szerény szentélyt szenteltek neki más istenek templomaiban tisztelték Ma'atot. Az egyetlen elismert templomot, amelyet Hatsepszut királynő (i. e. 1479-1458) épített a tiszteletére, Montu isten templomának területén emelték.

  Az egyiptomiak úgy tisztelték istennőjüket, hogy egyszerűen az ő tanításai szerint élték életüket. A neki szánt hódolati ajándékokat és felajánlásokat a számos templomban felállított szentélyeire helyezték.

  Lásd még: A római császárok koronát viseltek?

  A fennmaradt feljegyzések szerint Ma'at egyetlen "hivatalos" tisztelete akkor történt, amikor egy újonnan megkoronázott egyiptomi király áldozatot mutatott be neki. A koronázás után az új király felajánlotta az isteneknek az őt ábrázoló képmást. Ez a cselekedet a király segítségét jelentette, hogy uralkodása alatt megőrizze az isteni harmóniát és egyensúlyt. Ha a király nem tudta fenntartani az egyensúlyt és a kiegyensúlyozottságot.harmónia, ez egyértelmű előjele volt annak, hogy alkalmatlan volt az uralkodásra. A Ma'at tehát döntő fontosságú volt egy király sikeres uralkodásához.

  Az egyiptomi istenek panteonjában a Ma'at jelentős és egyetemes jelenlétet jelentett, annak ellenére, hogy nem volt papi kultusza vagy szentelt temploma. Az egyiptomi istenekről úgy gondolták, hogy a Ma'atból élnek, és a király koronázásakor a Ma'atot az egyiptomi istenek panteonjának felajánló királyokat ábrázoló képek többsége tükörképe volt azoknak, amelyeken a király bort, ételt és más áldozatokat mutat be az isteneknek.Úgy gondolták, hogy az istenek a Ma'atból élnek, mivel az isteni törvények kötelezték őket az egyensúly és a harmónia fenntartására, és arra, hogy ezeket a különleges értékeket emberi tisztelőik körében is ösztönözzék.

  Ma'at templomait más istenek templomai közé helyezték, mivel Ma'at egyetemes kozmikus esszenciaként játszott szerepet, amely lehetővé tette mind az emberek, mind isteneik életét. Az egyiptomiak úgy tisztelték Ma'at istennőt, hogy életüket a harmónia, egyensúly, rend és igazságosság elveinek megfelelően élték, és tekintettel voltak szomszédaikra és a földre, amelynek gondozására az istenek megajándékozták őket. Míg az olyan istennők, mint példáulÍzisz és Hathor szélesebb körben imádottnak bizonyult, és végül átvette Ma'at számos attribútumát, az istennő azonban Egyiptom hosszú kultúrája során végig megőrizte istenségként való jelentőségét, és évszázadokon át meghatározta az ország alapvető kulturális értékeit.

  A múlton való elmélkedés

  Bárki, aki meg akarja érteni az ókori egyiptomi kultúrát, először is meg kell értenie a ma'at-ot, és azt a szerepet, amelyet az egyensúly és a harmónia alapvető fogalma játszott Egyiptom hitrendszerének kialakításában.

  A fejléc kép jóvoltából: British Museum [Public domain], a Wikimedia Commonson keresztül
  David Meyer
  David Meyer
  Jeremy Cruz, szenvedélyes történész és oktató, a kreatív elme a történelem szerelmeseinek, tanárainak és diákjaiknak szóló, magával ragadó blog mögött. A múlt iránti mélyen gyökerező szeretettel és a történelmi ismeretek terjesztése iránti megingathatatlan elkötelezettségével Jeremy az információ és az inspiráció megbízható forrásává nőtte ki magát.Jeremy utazása a történelem világába gyermekkorában kezdődött, amikor mohón felfalt minden történelemkönyvet, ami csak a kezébe került. Az ókori civilizációk történetei, az idő sarkalatos pillanatai és a világunkat formáló személyek lenyűgözték, már kiskorában tudta, hogy ezt a szenvedélyt meg akarja osztani másokkal.Miután befejezte formális történelemtanulmányait, Jeremy több mint egy évtizeden át tartó tanári karrierbe kezdett. Elkötelezettsége, hogy tanítványai körében előmozdítsa a történelem iránti szeretetet, megingathatatlan volt, és folyamatosan innovatív módszereket keresett a fiatal elmék bevonására és rabul ejtésére. Felismerve a technológiában rejlő lehetőségeket, mint erőteljes oktatási eszközt, figyelmét a digitális szféra felé fordította, és létrehozta befolyásos történelmi blogját.Jeremy blogja ékes bizonyítéka annak az elkötelezettségének, hogy a történelmet mindenki számára hozzáférhetővé és vonzóvá tegye. Sokatmondó írásaival, aprólékos kutatásaival és lendületes történetmesélésével életet lehel a múlt eseményeibe, lehetővé téve az olvasóknak, hogy úgy érezzék, a történelem előtt kibontakoznak.a szemeik. Legyen szó egy ritkán ismert anekdotáról, egy jelentős történelmi esemény mélyreható elemzéséről vagy befolyásos személyiségek életének feltárásáról, lebilincselő narratívái elkötelezett követőket gyűjtöttek.A blogján kívül Jeremy aktívan részt vesz különféle történelmi megőrzési erőfeszítésekben is, szorosan együttműködve múzeumokkal és helyi történelmi társaságokkal annak érdekében, hogy múltunk történeteit megőrizzék a jövő generációi számára. Dinamikus előadásairól és oktatótársainak tartott workshopjairól ismert, és folyamatosan arra törekszik, hogy másokat ösztönözzen arra, hogy mélyebbre ássák magukat a történelem gazdag kárpitjában.Jeremy Cruz blogja bizonyítja megingathatatlan elkötelezettségét, hogy a történelmet hozzáférhetővé, vonzóvá és relevánssá tegye a mai rohanó világban. Elképesztő képességével, hogy az olvasókat a történelmi pillanatok szívébe irányítsa, továbbra is előmozdítja a múlt iránti szeretetet a történelem iránt érdeklődők, tanárok és lelkes diákjaik körében.