അമുൻ: വായു, സൂര്യൻ, ജീവൻ & amp; ഫെർട്ടിലിറ്റി

അമുൻ: വായു, സൂര്യൻ, ജീവൻ & amp; ഫെർട്ടിലിറ്റി
David Meyer

പുരാതന ഈജിപ്ത് ദൈവശാസ്ത്രപരമായ വിശ്വാസങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ ഒരു സംസ്കാരമായിരുന്നു. 8,700 വലുതും ചെറുതുമായ ദേവതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മതപ്രപഞ്ചത്തിൽ, ഒരു ദൈവം, അമുൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ പരമോന്നത സ്രഷ്ടാവ്-ദൈവമായും എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും രാജാവായും സ്ഥിരമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. പുരാതന ഈജിപ്തിലെ വായു, സൂര്യൻ, ജീവൻ, ഫലഭൂയിഷ്ഠത എന്നിവയുടെ ദേവനായിരുന്നു അമുൻ. പല ഈജിപ്ഷ്യൻ ദൈവങ്ങളുടെയും ജനപ്രീതി കുറയുകയും ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, അവശേഷിക്കുന്ന തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അമുൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ പുരാണ ആകാശത്ത് അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഈജിപ്തിലെ പുറജാതീയ ആരാധനയുടെ അവസാനം വരെ തന്റെ സ്ഥാനം നിലനിർത്തി എന്നാണ്.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  അമുനെ കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ

  • അമുൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ പരമോന്നത സ്രഷ്ടാവ്-ദൈവവും എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും രാജാവായിരുന്നു
  • അമുനെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ രേഖാമൂലമുള്ള പരാമർശം സംഭവിക്കുന്നത് പിരമിഡ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ (c. 2400-2300)
  • അമുൻ ഒടുവിൽ ദൈവങ്ങളുടെ രാജാവും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവുമായ അമുൻ-റയായി പരിണമിച്ചു, ഫറവോൻമാരെ 'അമുന്റെ പുത്രനായി' ചിത്രീകരിച്ചു.
  • അമുൻ, അമ്മോൻ, ആമേൻ എന്നീ പേരുകളിലും അമുൻ "അവ്യക്തമായവൻ", "രൂപത്തിന്റെ നിഗൂഢത", "മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവൻ", "അദൃശ്യൻ" എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഫറവോന്റെ
  • രാജകീയ സ്ത്രീകളെ "അമുന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഭാര്യ" ആയി നിയമിച്ചു, ആരാധനയിലും സമൂഹത്തിലും ഉയർന്ന സ്വാധീനമുള്ള ഇടങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു
  • ചില ഫറവോന്മാർ തങ്ങളെ നിയമാനുസൃതമാക്കാൻ അമുന്റെ മകനായി സ്വയം അവതരിപ്പിച്ചു. ഭരണം. ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ട് രാജ്ഞി അമുനെ തന്റെ പിതാവായി അവകാശപ്പെട്ടു, മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ സിയൂസിന്റെ മകനായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു-അമ്മോൻ
  • അമുന്റെ ആരാധനാക്രമം തീബ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു
  • അഖെനാറ്റെൻ അമുന്റെ ആരാധന നിരോധിക്കുകയും അവന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുകയും ചെയ്തു, ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഏകദൈവ സമൂഹത്തിന് തുടക്കമിട്ടു

  അമുന്റെ ഉത്ഭവം

  പിരമിഡ് ടെക്‌സ്‌റ്റുകളിൽ (c. 2400-2300) അമുനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ രേഖാമൂലമുള്ള പരാമർശം കാണാം. ഇവിടെ അമുനെ തീബ്സിലെ ഒരു പ്രാദേശിക ദൈവമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. യുദ്ധത്തിലെ തീബൻ ദേവനായ മോണ്ടു തീബ്സിന്റെ പ്രധാന ദേവനായിരുന്നു, അതേസമയം ആറ്റം ഒരു പ്രാദേശിക ഫെർട്ടിലിറ്റി ദൈവം മാത്രമായിരുന്നു, അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാര്യയായ അമൗനെറ്റിനൊപ്പം സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമശക്തികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എട്ട് ദൈവങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമായ ഒഗ്ഡോഡിന്റെ ഭാഗമായി.

  ഇക്കാലത്ത്, ഓഗ്‌ഡോഡിലെ മറ്റ് തീബൻ ദൈവങ്ങളെക്കാൾ വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും അമുന് നൽകിയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധനയുടെ ഒരു വ്യതിരിക്തമായ സവിശേഷത, അമുൻ "അവ്യക്തമായവൻ" എന്ന നിലയിൽ, അവൻ വ്യക്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ സൃഷ്ടിയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇത് അവന്റെ അനുയായികൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവനെ നിർവചിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി. ദൈവശാസ്ത്രപരമായി, പ്രകൃതിയുടെ നിഗൂഢതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമായിരുന്നു അമുൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തപരമായ ദ്രവ്യത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഏത് വശവും പ്രകടമാക്കാൻ അമുനെ പ്രാപ്തമാക്കി.

  മധ്യരാജ്യം മുതൽ (2040-1782 BCE) തീബ്സിൽ അമൂന്റെ ശക്തി വളരുകയായിരുന്നു. തന്റെ ഭാര്യയായ മുത്തിനോടും അവരുടെ മകൻ ചന്ദ്രദേവനായ ഖോൻസുവിനോടുമൊപ്പം അദ്ദേഹം തീബൻ ത്രയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉയർന്നു. അഹ്‌മോസ് ഒന്നാമന്റെ ഹിക്‌സോസ് ജനതയുടെ പരാജയത്തിന് കാരണമായത് അമുനെ ജനപ്രിയ സൂര്യദേവനായ റായുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചതാണ്. ജീവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നവയുമായി അമുന്റെ നിഗൂഢമായ ബന്ധംജീവൻ നൽകുന്ന ഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ദൃശ്യമായ വശം സൂര്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അമുൻ ദൈവത്തിന്റെ രാജാവും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവുമായ അമുൻ-റയായി പരിണമിച്ചു.

  ഒരു നാമത്തിൽ എന്താണുള്ളത്?

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ സ്ഥിരതയാർന്ന സ്വഭാവങ്ങളിലൊന്ന് അവരുടെ ദേവതകളുടെ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഭാവവും പേരുകളുമാണ്. ഈജിപ്ഷ്യൻ പുരാണങ്ങളിൽ അമുൻ നിരവധി വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു, പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി പേരുകൾ ചാർത്തി. ഈജിപ്തിലുടനീളം അമുന്റെ ലിഖിതങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

  പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ അമുൻ ആശാ രേണു അല്ലെങ്കിൽ "അമുൻ പേരുകളാൽ സമ്പന്നമാണ്" എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. അമ്മോൻ, ആമേൻ എന്നീ പേരുകളിലും അമുൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു, കൂടാതെ "അവ്യക്തമായവൻ", "രൂപത്തിന്റെ നിഗൂഢത", "മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവൻ", "അദൃശ്യൻ" എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇരട്ട തൂവലുള്ള ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ച താടിയുള്ള മനുഷ്യനായാണ് അമുൻ സാധാരണയായി കാണിക്കുന്നത്. പുതിയ രാജ്യത്തിന് ശേഷം (c.1570 BCE - 1069 BCE), അമുനെ ആട്ടുകൊറ്റനായ മനുഷ്യനായോ അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ആട്ടുകൊറ്റനായോ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് അമുൻ-മിൻ എന്ന ഫെർട്ടിലിറ്റി ഗോഡ് ആയി അവന്റെ ഭാവത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

  ഇതും കാണുക: അർഥമുള്ള 23 പുരാതന ഗ്രീക്ക് ചിഹ്നങ്ങൾ

  അമുൻ ദൈവങ്ങളുടെ രാജാവ്

  പുതിയ രാജ്യകാലത്ത് അമുൻ "ദൈവങ്ങളുടെ രാജാവ്", "സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചവൻ" എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടു. എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചവൻ", സ്വയം പോലും. സൂര്യദേവനായ റായുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം അമുനെ ഹീലിയോപോളിസിലെ ആറ്റൂമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി. അമുൻ-റ എന്ന നിലയിൽ, ദൈവം തന്റെ അദൃശ്യ ഭാവത്തെ കാറ്റിനാൽ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, ഒപ്പം ജീവൻ നൽകുന്ന സൂര്യനും അവന്റെ ദൃശ്യ ഭാവവും സംയോജിപ്പിച്ചു. അമുനിൽ, Atum, Ra എന്നിവയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ ലയിപ്പിച്ച് ഒരു രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടുസൃഷ്ടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സർവ്വോദ്ദേശ്യ ദേവത.

  അമുന്റെ ആരാധന വളരെ ജനപ്രിയമായിരുന്നു, ഈജിപ്ത് ഏതാണ്ട് ഏകദൈവ വീക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു. ബഹുദൈവാരാധന നിരോധിച്ച ഫറവോൻ അഖെനാറ്റൻ 1353-1336 ബിസിഇ) ഏറ്റൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിന് പല തരത്തിൽ അമുൻ വഴിയൊരുക്കി. ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും വ്യാപകമായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ദേവത. ഈജിപ്തിലുടനീളം ചിതറിക്കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളും സ്മാരകങ്ങളും അസാധാരണമായിരുന്നു. ഇന്നും, കർണാക്കിലെ അമുന്റെ പ്രധാന ക്ഷേത്രം ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ചതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മതപരമായ കെട്ടിട സമുച്ചയമാണ്. അമുന്റെ കർണാക് ക്ഷേത്രം ലക്‌സർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ദക്ഷിണ സങ്കേതവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. അമുൻസ് ബാർക് തീബ്സിലെ ഒരു ഒഴുകുന്ന ക്ഷേത്രമായിരുന്നു, അത് ദൈവത്തിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

  പുരാതന ഈജിപ്തുകാർക്ക് യൂസർഹെറ്റമോൺ അല്ലെങ്കിൽ "മൈറ്റി ഓഫ് ബ്രൗ ഈസ് അമുൻ" എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ആക്രമണകാരികളായ ഹൈക്സോസ് ജനതയെ പുറത്താക്കി സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് അഹ്മോസ് ഒന്നാമൻ നഗരത്തിന് നൽകിയ സമ്മാനമായിരുന്നു അത്. രേഖകൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് അത് വാട്ടർലൈനിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞതായി അവകാശപ്പെടുന്നു.

  അമുന്റെ പ്രാഥമിക ഉത്സവമായ ഓപേട്ടിന്റെ ഉത്സവത്തിൽ, കർണാക് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അകത്തെ ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് അമുന്റെ പ്രതിമ വഹിച്ചിരുന്ന ബാർക് വലിയ ചടങ്ങുകളോടെ ലക്‌സർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നദിയിലേക്ക് മാറ്റി. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് ഭൂമിയിലെ തന്റെ മറ്റൊരു വാസസ്ഥലം സന്ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. താഴ്വരയിലെ മനോഹരമായ വിരുന്നിന്റെ ഉത്സവ വേളയിൽ, വരെ നടന്നുമരിച്ചവരെ ബഹുമാനിക്കുക, അമുൻ, മട്ട്, ഖോൻസു എന്നിവരടങ്ങുന്ന തീബൻ ട്രയാഡിന്റെ പ്രതിമകൾ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നൈൽ നദിയുടെ ഒരു കരയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് അമുന്റെ ബാർക്കിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു.

  ആമുനിലെ സമ്പന്നരും ശക്തരുമായ പുരോഹിതന്മാർ

  അമെൻഹോപ്‌ടെപ്പ് മൂന്നാമന്റെ (ബിസി 1386-1353) സിംഹാസനത്തിലേക്കുള്ള ആരോഹണത്തോടെ, തീബ്‌സിലെ അമുനിലെ പുരോഹിതന്മാർ ഫറവോനേക്കാൾ സമ്പന്നരും കൂടുതൽ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥരും ആയിരുന്നു. ഈ നിമിഷത്തിൽ, കൾട്ട് അധികാരത്തിനും സ്വാധീനത്തിനും വേണ്ടി സിംഹാസനത്തോട് മത്സരിച്ചു. പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അധികാരം തടയാനുള്ള ഒരു അലസമായ ശ്രമത്തിൽ, അമെൻഹോടെപ് മൂന്നാമൻ മതപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര അവതരിപ്പിച്ചു, അത് ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞു. അമെൻഹോടെപ് മൂന്നാമന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദീർഘകാല പരിഷ്കരണം, മുമ്പ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആറ്റനെ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ രക്ഷാധികാരിയായി ഉയർത്തുകയും അമുനുമായി ചേർന്ന് ആറ്റനെ അനുഗമിക്കാൻ ആരാധകർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ജനപ്രീതി, അതിലെ പുരോഹിതന്മാർ പദവിയുടെയും അധികാരത്തിന്റെയും സുഖപ്രദമായ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. അമെൻഹോടെപ് നാലാമൻ (ബിസി 1353-1336) തന്റെ പിതാവിന്റെ പിൻഗാമിയായി ഫറവോനായി സിംഹാസനത്തിലേറിയപ്പോൾ, പുരോഹിതന്റെ സുഖപ്രദമായ അസ്തിത്വം നാടകീയമായി മാറി.

  ഇതും കാണുക: യുവത്വത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും

  അഞ്ചുവർഷത്തെ ഭരണത്തിനുശേഷം, അമെൻഹോടെപ് നാലാമൻ തന്റെ പേര് അഖെനാറ്റൻ എന്നാക്കി മാറ്റി. ആറ്റൻ ദൈവത്തിന് വലിയ പ്രയോജനം" അല്ലെങ്കിൽ "വിജയിച്ചു" ഒപ്പം നാടകീയവും അത്യധികം വിവാദപരവുമായ വിപുലമായ മതപരിഷ്കരണ പരമ്പരകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഈജിപ്തിലെ മതജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ഉയർത്തി. ഈജിപ്തിലെ പരമ്പരാഗത ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് അഖെനാറ്റൻ നിരോധിച്ചുക്ഷേത്രങ്ങൾ അടച്ചു. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഏകദൈവ സമൂഹത്തെ ഈജിപ്തിലെ ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവമായി അഖെനാറ്റൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

  ബിസി 1336-ൽ അഖെനാറ്റൻ മരിച്ചതിനുശേഷം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ടുട്ടൻഖാട്ടൻ സിംഹാസനം ഏറ്റെടുത്തു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ടുട്ടൻഖാമുൻ (ബിസി 1336-1327), എല്ലാം തുറന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളും ഈജിപ്തിന്റെ പഴയ മതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.

  ടൂട്ടൻഖാമുന്റെ അകാല മരണത്തെത്തുടർന്ന്, ഹോറെംഹെബ് (ബിസി 1320-1292) ഫറവോനായി ഭരിക്കുകയും അഖെനാറ്റന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പേര് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചുനീക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു.

  മതപരിഷ്‌കരണങ്ങൾക്കുള്ള അഖെനാറ്റന്റെ ശ്രമത്തെ ചരിത്രം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ, ആധുനിക ഈജിപ്‌തോളജിസ്റ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഷ്‌കാരങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്നത് അമുനിലെ പുരോഹിതന്മാർ ആസ്വദിച്ചിരുന്ന വലിയ സ്വാധീനവും സമ്പത്തും ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ്, അവർ സിംഹാസനത്തിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് അഖെനാറ്റനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭൂമി കൈവശം വച്ചിരുന്നു.

  അമുൻ ആരാധനയുടെ ജനപ്രീതി

  ഹോറെംഹെബിന്റെ ഭരണത്തെത്തുടർന്ന്, അമുന്റെ ആരാധനാക്രമം വ്യാപകമായ പ്രചാരം ആസ്വദിച്ചു. പുതിയ രാജ്യത്തിന്റെ 19-ആം രാജവംശത്തിലുടനീളം അമുന്റെ ആരാധനാക്രമം വ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. റാമെസിഡ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആരംഭത്തോടെ (ക്രി.മു. 1186-1077) അമൂന്റെ പുരോഹിതന്മാർ വളരെ സമ്പന്നരും ശക്തരുമായിരുന്നു, അവർ തീബ്സിലെ അവരുടെ താവളത്തിൽ നിന്ന് വെർച്വൽ ഫറവോമാരായി അപ്പർ ഈജിപ്ത് ഭരിച്ചു. ഈ അധികാര കൈമാറ്റം പുതിയ രാജ്യത്തിന്റെ പതനത്തിന് കാരണമായി. മൂന്നാം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലെ (ക്രി.മു. 1069-525) തുടർന്നുള്ള പ്രക്ഷുബ്ധതകൾക്കിടയിലും, ഐസിസിനുള്ള അനുയായികൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും അമുൻ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു.

  അഹ്മോസ് ഞാൻ നിലവിലുള്ള ആചാരം ഉയർത്തി.രാജകീയ സ്ത്രീകളെ അമുന്റെ ദിവ്യഭാര്യമാരായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത്. അഹ്‌മോസ് ഒന്നാമൻ ദൈവത്തിന്റെ ഭാര്യ അമുന്റെ ഓഫീസിനെ വളരെ അഭിമാനകരവും ശക്തവുമായ ഒന്നാക്കി മാറ്റി, പ്രത്യേകിച്ചും അവർ ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകളുടെ ഉത്സവങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നതിനാൽ. 25-ആം രാജവംശത്തിലെ കുഷൈറ്റ് രാജാക്കന്മാർ ഈ സമ്പ്രദായം നിലനിറുത്തുകയും നൂബിയൻമാർ അമുനെ തങ്ങളുടേതായി സ്വീകരിച്ചതിന് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു.

  അമുന്റെ രാജകീയ പ്രീതിയുടെ മറ്റൊരു അടയാളം ഹത്ഷെപ്സുത് രാജ്ഞിയുടെ അവകാശവാദമായിരുന്നു ( 1479-1458 BCE) അവളുടെ ഭരണം നിയമാനുസൃതമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അവളുടെ പിതാവായിരുന്നു. ബിസി 331-ൽ അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ് അവളെ പിന്തുടർന്നു, സിവ ഒയാസിസിലെ ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് തുല്യനായ സ്യൂസ്-അമ്മോണിന്റെ പുത്രനായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

  ഗ്രീക്ക് സ്യൂസ്-അമ്മോൻ അമുന്റെ ആട്ടുകൊറ്റന്റെ താടിയുള്ള സിയൂസായി ചിത്രീകരിച്ചു. കൊമ്പുകൾ. ആട്ടുകൊറ്റന്റെയും കാളയുടെയും ചിത്രങ്ങളിലൂടെ സ്യൂസ്-അമ്മോൺ പുരുഷത്വത്തോടും ശക്തിയോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് സിയൂസ്-അമ്മോൺ വ്യാഴം-അമ്മോണിന്റെ രൂപത്തിൽ റോമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു.

  ഈജിപ്തിൽ ഐസിസിന്റെ ജനപ്രീതി വർദ്ധിച്ചതോടെ അമുൻ നിരസിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, അമുൻ തീബ്സിൽ പതിവായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് തുടർന്നു. മെറോ രാജാക്കന്മാരുടെ മേൽ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ അമുന്റെ പുരോഹിതന്മാർ മതിയായ സമ്പന്നരും ശക്തരുമായിത്തീർന്ന സുഡാനിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധനാക്രമം വളരെ നന്നായി വേരൂന്നിയതാണ്.

  അവസാനം, അമുൻ പൗരോഹിത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണി അവഗണിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വലുതാണെന്ന് മെറോ രാജാവ് എർഗമെനെസ് തീരുമാനിച്ചു. അവൻ അവരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തു. 285 ക്രി.മു. ഇത് ഈജിപ്തുമായുള്ള നയതന്ത്രബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചുസുഡാനിൽ ഒരു സ്വയംഭരണ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

  ഭൂതകാലത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു

  രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷുബ്ധതകൾക്കിടയിലും, ഈജിപ്തിലും മെറോയിലും അമുൻ ആരാധന തുടർന്നു. റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലുടനീളമുള്ള പഴയ ദൈവങ്ങളെ ക്രിസ്തുമതം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതുവരെ അമുൻ ആരാധനാക്രമം സമർപ്പിതരായ അനുയായികളെ ക്ലാസിക്കൽ പ്രാചീനതയിലേക്ക് (സി. 5-ആം നൂറ്റാണ്ട്) ആകർഷിക്കുന്നത് തുടർന്നു.

  ഹെഡർ ഇമേജ് കടപ്പാട്: ജീൻ-ഫ്രാങ്കോയിസ് ചാംപോളിയൻ [നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ല. ], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ്

  വഴി  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.